Tunturi-Lapin luonnontuotealan yrittäjille tukea liiketoiminnan kasvuun ja yrittäjyyden kehittämiseen

Uutinen

Ammattiopisto Lappian Tunturi-Lapin osaamiskeskuksessa Muoniossa on käynnissä Muonion luonnontuotealan kehittäminen Metsästä yrittäjyyteen -selvityshanke, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia tukea Tunturi-Lapin luonnontuotealan yrittäjyyttä. Lapin liitto on myöntänyt selvityshankkeelle 40 390 euron rahoituksen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. Selvityksen toimenpiteet toteutetaan toukokuun 2024 loppuun mennessä.

— Hankkeessa kartoitetaan millaisella toimintaympäristön kehittämisellä alueen luonnontuotealan yrittäjyyttä ja liiketoiminnan kasvua alueella voidaan edistää. Keskeistä selvityshankkeessa on tiivistää yrittäjien yhteistyötä Ammattiopisto Lappian luonto- ja luonnontuotealan sekä luonnontuotealan sekä matkailualan yritysten kesken, kertoo hankkeen projektipäällikkö, Lappian luontoalan opettaja Rauni Korva-Hyötylä.

Lappian Muonion toimipaikassa on järjestetty luonnontuotealan koulutusta kolmenkymmenen vuoden ajan. Korva-Hyötylä korostaa, että Tunturi-Lapin alueella on paljon potentiaalia luonnontuotealan liiketoiminnalle.

— Tunturi-Lapin alueella toimii paljon alan yrittäjiä, mutta haasteena on, että liiketoiminta jää kovin pieneksi, koska yrittäjillä ei ole mahdollisuutta tehdä kalliita alkuinvestointeja. Yrityksillä on haasteena vastata tämän päivän vaatimuksiin liittyen vastuullisuuteen, kestävyyteen ja ekologisuuteen sekä pystyä monialaisesti hallitsemaan koko tuotanto- ja myyntiketjun vaatimukset myynnin edistämiseksi.

Hankkeessa kartoitetaan yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien tahojen tarpeet ja potentiaali luonnontuotealan toimintaympäristön parantamiseen. Käytännön toimenpiteinä haastatellaan alueen avaintoimijat eli ensisijaisesti yritykset ja toiseksi kehittäjäkumppanit, ja järjestetään kaksi työpajaa toimijoiden verkostoitumiseksi.

Yrittäjä Jenni Sjöman toimi villiyrttikurssin ohjaajana.

Yrityksistä ja alan toimijoilta saatujen palautteiden pohjalta tuotetaan toimintamalli, miten luonnontuotealaa kehitetään jatkossa Tunturi-Lapissa ja miten Ammattiopisto Lappia voi tulevaisuudessa tarjota luonnontuotealan toimijoiden tueksi esimerkiksi tila- ja laiteratkaisuja, täydennyskoulutusta ja laadunhallinta- ja tuotekehitysosaamista.

— Edistämme Tunturi-Lapin luonnontuotealan yrittäjien erikoistumista ja osaamista, maakunnan omavaraisuutta, elinkeinorakenteen uudistumista Lappi-sopimuksen mukaisesti unohtamatta luonnonvarojen vastuullista ja kestävää käyttöä. Hankkeen ohjausryhmässä on mukana yrittäjiä, joiden palautteita, kehittämisideoita sekä markkinointiosaamista hyödynnetään hankkeen käytännön toimenpiteiden suunnittelussa, korostaa Rauni Korva-Hyötylä.

LISÄTIETOJA
Rauni Korva-Hyötylä
projektipäällikkö
Muonion luonnontuotealan kehittäminen – Metsästä yrittäjyyteen -selvityshanke
puh.+358 40 185 6425
rauni.korva-hyotyla(at)lappia.fi

Kirjoittaja