Tornion kaupungin, Lappian ja Lapin AMK:n kumppanuudella vahvaa vaikuttavuutta

Uutinen

Osapuolet ovat päivittäneet kumppanuussopimuksen vuosille 2021 – 2023.

Aiempi sopimus vuodelta 2017 on pohjana uuden sopimuskauden toimenpiteille ja kehittämistyölle.

– Kumppanuussopimuksen osapuolilla on edelleen tavoitteena yhteistyössä vahvistaa Tornion kaupungin veto- ja pitovoimaa sekä elinvoimaisuutta koulutusten, työllisyyden, yrittäjyyden ja matkailun saralla. Uudessa sopimuksessa ovat mukana myös Tornion elinkeinoyhtiö ja Lappia-Koulutus Oy. Lisäksi yhteistyöhön liitetään soveltuvin osin myös Peräpohjolan Opisto ja yliopistot, kertoo Tornion kaupungin kehitysjohtaja Sampo Kangastalo.

Kumppanuussopimus kohdentuu yhteisesti sovituille painopistealueille. Sopimuksella jatketaan osaavan työvoiman saatavuuden parantamista kaupungin, elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyön ja kohtaamisten kautta. Koulutusyhteistyötä ja työelämäpalveluihin panostamista jatketaan muun muassa Työllisyyden alueellinen kuntakokeilu Lapissa –hankkeessa, jossa yhteistyössä ovat mukana Rovaniemi, Kemijärvi ja Sodankylä. Kumppanuussopimuksen painopistealueina on monia hankkeita, joissa Tornion kaupunki ja oppilaitokset ovat mukana edistämässä aluekehitystä, kilpailukykyä, yritysten toimintaa ja innovaatioita.

– Sopimus on pohja, jolla toimitaan ja joka ohjaa yhteistoimintaa. Sopimuksessa on valmiit yhteydet ja toiminnan sekä tekemisen painopisteet. Tornion näkökulmasta sopimuksen sisällöt ovat muotoutuneet kärkitekemiseksi ja yhteistyö korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa on erityisen tärkeää erityisesti meidän alueellamme, korostaa kaupunginjohtaja Timo Nousiainen.

– Työ ja toimenpiteet, joilla edistämme alueemme veto- ja pitovoimaa, tuemme yrittäjyyttä ja varmistamme työ- ja opiskelupaikkojen riittävyyden, ovat äärimmäisen tärkeitä. Kumppanuussopimuksen lisäksi teemme hyvää yhteistyötä monissa hankkeissa, joista mielestäni esimerkiksi kiertotalous on noussut Lapin kärkiosaamisalueeksi, jolla mennään eteenpäin, sanoo Lappian kuntayhtymänjohtaja/rehtori Virpi Lilja.

– Haemme yhdessä vahvaa vaikuttavuutta ja Meri-Lapin alueelle elinvoimaa. Tässä tarvitaan kaupungin, elinkeinoelämän, oppilaitosten ja myös korkeakoulujen osaamisen ja TKI- toiminnan vahvaa yhteistyötä aluekehittämisen moottorina, toteaa Lapin ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja/rehtori Riitta Rissanen.

Yhteistyön koordinoinnista vastaavat kunkin sopijapuolen yhteyshenkilöt

  • Tornion kaupunki – Sampo Kangastalo, kehitysjohtaja
  • Ammattiopisto Lappia – Antti Päivärinta, osaamispalvelujohtaja
  • Lapin ammattikorkeakoulu – Jari Sarja, yliopettaja

Yhteyshenkilöt laativat toimintasuunnitelman, missä kuvataan tarkemmin yksityiskohtaisemmat teemat ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain. Kumppanuussopimus ei sulje pois muuta yhteistyötä eikä sopimusosapuolten kahdenvälistä yhteistyötä.

Lisätietoja


Tornion kaupunki, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, sampo.kangastalo(at)tornio.fi, puh. 040 764 0559
Lappia, osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta, antti.paivarinta(at)lappia.fi, puh. 050 461 2318

Lapin ammattikorkeakoulu, yliopettaja Jari Sarja, jari.sarja(at)lapinamk.fi, puh. 040 843 6017

Kirjoittaja