Rajatonta osaamista pohjoisesta

Kirjoittaja

Lappian strategia vuoteen 2030 saakka on tuottaa rajatonta osaamista pohjoisesta. Strategia perustuu missioomme ja arvoihimme.

Olemme vaikuttava ja luova toimija pohjoisesta. Osaaminen on intohimomme. Uudistumme jatkuvasti, jotta voimme tuottaa juuri oikeanlaista osaamista muuttuvassa maailmassa. Rohkeus ja luovuus näkyy rajojen rikkomisena, joustavuutena ja monimuotoisena opetuksena. Meille on tärkeää avoin ja osallistava yhteistyö.

Olemme ylpeitä pohjoisesta identiteetistämme. Pohjoinen on täynnä mahdollisuuksia ja ainutlaatuista luontoa.

Missiomme

Ohjaamme ja tuemme opiskelijoitamme hyvän elämän polulla.
Meille on tärkeää, että opiskelijamme saavuttavat elämässään omia tavoitteita, työtä ja toimeentuloa.

Palvelemme ja kehitämme työelämää alueen elinvoiman vahvistamiseksi.
Meille on tärkeää, että työelämä kehittyy ja työpaikat saavat osaavia ja hyvinvoivia tulevaisuuden tekijöitä. Kasvatamme pohjoista elinvoimaa yhdessä toimien.

Arvomme

Välittävä
Välitämme opiskelijoistamme, työkavereistamme, yhteistyökumppaneistamme ja toimintamme vaikutuksista alueeseen, työelämään, ympäristöön ja luontoon.

Joustava
Olemme rohkeita kokeilijoita, ketteriä ja yhteistyökykyisiä. Tarjoamme joustavia opiskelumahdollisuuksia yksilöllisiin ja yhteisöllisiin tarpeisiin.

Opiskelijalähtöinen
Toteutamme laadukasta koulutusta nuorille ja aikuisille, työelämässä oleville ja yritysten henkilöstölle kannustavasti, innostavasti ja osallistavasti.

Sisäinen yrittäjyys
Sisäinen yrittäjyys on meille asenne: korkea motivaatio, kiinnostus uusiin asioihin, rohkeus tehdä ratkaisuja, sitkeys, aktiivisuus ja vastuullisuus.

Tavoitteet