lähikuva silmästä, joka katsoo suurennuslasiin

Miten toimimme?

Arvolupauksemme: Meillä asiakas on ytimessä aidosti, vastuullisesti ja välittäen. Meillä on vahvaa osaamista ja uudistumme rohkeasti.

Author

Strategia ja laatu

 

Strategia ohjaa toimintaamme

Toiminta-ajatus:
Lappia toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta ja muuta sitä tukevaa toimintaa alueen kannalta tuloksellisesti,
tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittymiseen.

Visio:
Vahvistamme alueen elinvoimaa – Pohjoista elinvoimaa!

Asiakaslupaukset:

Lupaus opiskelijoille
Varmistan laadukkaan ja oikean osaamisen opiskelijoillemme. Opiskelijan valmistuminen ja työllistyminen tai jatko-opintoihin sijoittuminen on tärkein
tavoitteemme, jossa olen tukena.

Lupaus työelämälle ja yrityksille
Toimin vahvasti alueen hyvinvoinnin sekä työelämän ja yritysten kehittymisen ja kestävän kasvun hyväksi.

Lupaus työkaverille
Toimin yhteistyössä. Olen tehokas, osaava ja innovatiivinen.

Strategiset painopisteet:

  • Bio- ja kiertotalous
  • Luonto ja elämykset
  • Teknologia, teollisuus
  • Älykäs rakentaminen

Katso Lappian strategiakuva.

Kestävää arvoa asiakkaille!

  • Lappian laatupolitiikkaa ohjaavat strategiassa määritellyt arvo- ja asiakaslupaukset.  
  • Laadunhallinnan tavoitteena on kestävän arvon tuottaminen asiakkaille, opiskelijoille, työelämälle ja henkilöstölle.  
  • Lappian laadukas toiminta perustuu asiakaslähtöiseen, sisäisesti ja ulkoisesti verkottuneeseen toimintatapaan, jossa arviointia ja palautetta hyödynnetään systemaattisesti laadun parantamisessa.   
  • Lappian laatutyö perustuu hyvinvoivan ja laatutyöhön sitoutuneen henkilöstön, opiskelijoiden sekä eri sidosryhmien väliseen yhteistyöhön, jota tukee avoin tiedonjakamisen kulttuuri ja oppimista edistävä ilmapiiri samoin kuin kattava laatudokumentaatio.  
  • Sekä henkilöstöä että opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen jatkuvaan parantamiseen mm. palautekanavien sekä jatkuvan parantamisen kautta.  
  • EFQM-mallin pohjalta tehtävä systemaattinen arviointi ja palaute ohjaavat toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Tutustu jatkuvan kehittämisen malliin.