lähikuva neuvottelupöydästä, jolla papereita ja kyniä

Lappian johto

Tällä sivulla esittelemme Lappian johtajat ja päälliköt vastuualueineen.

Kirjoittaja

Lappiaa johtavat

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
 • Johtaa kokonaisvaltaisesti Lappia-konsernin toimintaa
 • Vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, laadusta, kehittämisestä sekä toimeenpanosta
 • Vastaa pedagogisesta johtamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja laadusta, henkilöstöhallinnosta sekä kuntayhtymän yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisesta
 • Toimii Lappia-Koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtajana
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Kallo Juha

Kuvassa Juha Kallo
Talousjohtaja
puh.+358504276437
 • Johtaa työelämä- ja yrityspalveluiden palveluyksikköä
 • Vastaa tukipalveluprosessien, talouden ja voimavarojen sekä liiketoiminnan strategisen avainprosessin johtamisesta
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Laihinen Sanna

Osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen
Osaamispalvelujohtaja
puh.+358405957654
 • Johtaa osaamis- ja työelämäpalveluiden palveluyksikköä
 • Vastuualueena kansainvälisyys ja pedagogiikka sekä hyvinvointi-, kulttuuri- ja palvelualat, opiskelijapalvelut
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Päivärinta Antti

Osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta
Osaamispalvelujohtaja
puh.+358504612318
 • Johtaa osaamis- ja työelämäpalveluiden palveluyksikköä
 • Vastuualueena kestävä kehitys ja yrittäjyys sekä tekniikan ala, luontoala, yhteiset opinnot, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA, opiskelijahuolto
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Kemi, Tietokatu 2

Palokangas Tuomo

Tuomo Palokangas henkilökuva
Osaamispalvelujohtaja
puh.+358503598406
 • Johtaa osaamis- ja työelämäpalveluiden palveluyksikköä
 • Vastuualueena työelämäpalvelut, Lappian kehittämistyö, ennakointi, kumppanuudet ja verkostot
Kehittämispalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Saariniemi Jarmo

Toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemi
Toimipaikkapäällikkö
puh.+358400337169
 • Johtaa Maaseutuyrittämisen osaamiskeskusta Tervolan Louella
Maatalousala, metsäala, puutarha-ala, eläintenhoitoala
Loue, Kätkävaarantie 69

Sorvoja Jaakko

Toimipaikkapäällikkö
puh.+358505715207
 • Johtaa Tunturi-Lapin osaamiskeskusta Muoniossa
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Muonio, Koulutie 8

Iisakka Jari

Toimitusjohtaja
puh.+358505662120
 • Johtaa Lappia-Koulutus Oy:n toimintaa
Lappia-Koulutus Oy
Tornio, Urheilukatu 6

Arkko Jaakko

Jaakko Arkko henkilökuva
Asiakkuuspäällikkö
puh.+358401950297
Lappia-Koulutus Oy
Tornio, Urheilukatu 6

Määttä Mari

Asiakkuuspäällikkö
puh.+358503594346
 • Johtaa ja kehittää asiakkuuksia sekä oppisopimustoimintaa
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, lähiesihenkilötyön ammattitutkinto
 • Tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkinto
 • Muu ammatillinen lisäkoulutus
 • Yritysinfot
 • Prosessivastuut: myynti ja markkinointi, asiakkuuksien johtaminen sekä työelämässä oppiminen (oppisopimus)
Oppisopimuspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Salmi Satu-Maria

Kehittämispäällikkö
puh.+358400908428
 • Vastaa käytännön hanketoiminnan- ja hankevalmistelujen koordinoinnista
Hankekoordinointi
Tornio, Urheilukatu 6

Hanni Leena

Hrd-päällikkö
puh.+358407469641
 • Vastaa henkilöstösuunnittelusta, osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstöhallinnon toiminnasta ja kehittämisestä
Henkilöstöpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Antinoja Johanna

Koulutuspäällikkö Johanna Antinoja
Koulutuspäällikkö
puh.+358503109445
 • Vastuualueena erityisen tuen palvelut ja ohjauspalvelut, oppimisvalmiuksia tukevat opinnot, pedagogiikka, hius- ja kauneudenhoitoala sekä sosiaali- ja terveysala
Hius- ja kauneudenhoitoala, sosiaali- ja terveysala
Kemi, Meripuistokatu 21

Harju Jani

Koulutuspäällikkö Jani Harju
Koulutuspäällikkö
puh.+358503622302
 • Vastuualueena ennakointi, kumppanuudet, verkostot mm. työelämätoimikunnat, kilpailutoiminta sekä sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka, laboratorioala, turvallisuusala
Sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka, laboratorioala, turvallisuusala
Kemi, Tietokatu 2

Heikkinen Kai

Koulutuspäällikkö Kai Heikkinen
Koulutuspäällikkö
puh.+358504617181
 • Vastuualueena työpaikalla tapahtuva oppiminen (oppisopimus, koulutussopimus, opinnollistaminen) sekä rakennusala, puuteollisuusala, suunnitteluala, pintakäsittelyala, talotekniikka
Rakennusala, pintakäsittelyala, suunnitteluala, puuteollisuusala, talotekniikka
Tornio, Urheilukatu 6

Kari Mikko

Koulutuspäällikkö Mikko Kari
Koulutuspäällikkö
puh.+358405476494
 • Vastuualueena verkko-opinnot, sähköiset palvelut ja digitalisaatio, yhteiset opinnot sekä opiskeluhuolto
YTO, Pajat, TUVA, Opva, Aipe
Tornio, Urheilukatu 6

Leipälä Jussi

Koulutuspäällikkö Jussi Leipälä
Koulutuspäällikkö
puh.+358405054123
 • Vastuualueena opiskelijahankinta ja uraohjaus (opinto- ja sijoittumispolut) sekä musiikkiala, matkailuala, media- ja kuvataideala
Musiikkiala, media- ja kuvataideala, matkailuala
Tornio, Urheilukatu 6

Rouvinen Tellervo

Tellervo Rouvinen
Koulutuspäällikkö
puh.+358408656933
 • Vastuualueena tuotekehitys, markkinointi ja myynti, työvoimakoulutukset, työelämäpalvelut ja työpaikkakohtaistaminen sekä kone- ja tuotantotekniikka, prosessiteollisuusala, kaivosala, autoala
Kone- ja tuotantotekniikka, kaivosala, autoala, prosessiteollisuusala
Kemi, Tietokatu 2

Röntynen Kati

Kati Röntynen
Koulutuspäällikkö
puh.+358504444867
 • Vastuualueena työvoimakoulutus ja yrittäjyyskasvatus sekä johtamiskoulutukset, liiketoiminta-ala, logistiikka-ala
Johtamiskoulutukset, liiketoiminta-ala, logistiikka-ala
Tornio, Urheilukatu 6

Tryyki Anne

Koulutuspäällikkö Anne Tryyki
Koulutuspäällikkö
puh.+358504611227
 • Vastuualueena laatu- ja arviointijärjestelmä, kyselyt/palautteet, henkilöstön kehittäminen/työhyvinvointi, yrittäjyyskasvatus ja kansainvälisyys sekä tekstiili- ja muotiala, puhtaus- ja kiinteistöala, ravintola- ja catering-ala, elintarvikeala, kalatalousala
Tekstiili- ja muotiala, ravintola- ja cateringala, elintarvikeala, puhtaus- ja kiinteistöala, kalatalousala
Tornio, Urheilukatu 6

Arvila Meiju

Meiju Arvila
Kirjanpitopäällikkö
puh.+358406277598
 • Vastaa ulkoisesta laskentatoimesta sekä konsernilaskennasta
Talouspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Hast Anne

Ravintolapäällikkö Anne Hast
Ravintolapäällikkö
puh.+358400537234
 • Suunnittelee ja johtaa ravintoloiden taloudellista kehittämistä, hankintoja ja palvelutoimintaa
Ravintolapalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Rajaniemi Mika

Tietohallintopäällikkö Mika Rajaniemi
Tietohallintopäällikkö
puh.+358405874699
 • Vastaa IT-palvelujen kehittämisestä, taloudellisesta vastuusta ja johtamisesta
IT-palvelut
Kemi, Tietokatu 2

Saapunki Tomi

Tilapalvelupäällikkö Tomi Saapunki
Tilapalvelupäällikkö
puh.+358405228592
 • Vastaa kiinteistötaloudesta, kiinteistöjen hallinnoinnista ja niiden ylläpidon järjestämisestä sekä investointihankkeiden toteutuksesta
Kiinteistöpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6