Tiedosta tekoihin Lapin maaseudulla -tiedonvälityshanke buustaa tietoa maaseudun toimijoille vahvalla viestinnällä

Uutinen

TILMA – Tiedosta tekoihin Lapin maaseudulla -hankkeen ydintehtävä on jakaa tietoa Lapin maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi. Lappian maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksen koordinoimassa hankkeen tavoitteena on maatilayritysten toiminnan kehittäminen, lähiruoan käytön lisääminen, ajantasaisen maatalouspolitiikan tiedon levittäminen ja maaseudun toimijoiden yhteistyön lisääminen.

— Tärkein tehtävämme on tukea Lapin maaseudun toimijoita viestinnän keinoin. Tavoitteemme on välittää ajankohtaista tietoa maatilayrittäjyydestä, maatalouspolitiikasta ja lähiruoan tuottamisesta. Tätä teemme yhteistyössä muiden samaa toimialaa koskevien toimijoiden, hankkeiden, oppilaitosten ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Haluamme tavoittaa maatilayrittäjinä toimivat, yrittäjiksi aikovat ja myös alaa opiskelevat. Keinoina käytetään kaikkia viestintävälineitä ja -kanavia, tapahtumia ja kampanjoita, kertoo projektipäällikkö Heidi Hannula.

Julkisuudessa käytävä keskustelu maataloudesta ja sen vaikutuksista muun muassa päästöihin vaikuttaa osaltaan maatilayrittäjien jaksamiseen ja alan imagoon. Tätä taustaa vasten on tarve saada viestinnän keinoin maatilayrittäjille ja julkiseen keskusteluun tietoa maatilayrittäjyydestä ja Lapin maaseudun toiminnasta. Hanke tuottaa julkaisuja nettisivuilleen ja paikallismedioihin Lapin maataloudesta, järjestää tapahtumia ja viestii aktiivisesti somessa.

Euroopan unionin ohjelmakausi on vaihtumassa. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, CAPin, kansallinen suunnitelma määrittää vuosina 2023 – 2027 Suomessa toteutettavat maaseudun kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, maatalouden tukitoimet sekä tukijärjestelmien reunaehdot. Tämän hankkeen avulla viestitään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ajantasaista tietoa CAPistä.

TILMA – Tiedosta tekoihin Lapin maaseudulla -tiedonvälityshanke saa rahoituksen Lapin ELY-keskuksen kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Kokonaisrahoitus hankkeelle on 136 576 euroa. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja

Heidi Hannula
projektipäällikkö
puh. +358 400 395 957
heidi.hannula(at)lappia.fi


Anne Tryyki
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
puh.+358 50 461 1227
anne.tryyki(at)lappia.fi

Kirjoittaja