Tapahtumasta ammatti! – Luo vaikuttavia ja elämyksellisiä tapahtumia

Uutinen

– Uudenlaisten, elämyksellisten tapahtumien, matkailupalvelujen ja -tuotteiden kehittäminen on nyt todella tärkeää, kun emme tiedä millaisina tulevaisuuden matkailutuotteet toteutuvat. Lappian Muonion Tunturi-Lapin osaamiskeskuksessa alkaa tammikuussa 2022 matkailupalvelujen ammattitutkintokoulutus, jossa on vahva painotus tapahtumatuotannon osaamiseen, kertoo Lappian matkailualan lehtori Sirpa Leinonen.

Ammattitutkinnon sisältöjen suunnittelussa ovat olleet yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa Muonion kunta, Tunturi-Lapin Kehitys ry, Lapland Safaris, Lapland Hotels & Safaris/Hunter of The North/Muonion Matkailu ry sekä paikalliset urheiluseurat, joilla on myös aktiivista tapahtumatoimintaa.

– Kaikkien matkailutoimijoiden tavoitteena on laadukkaat palvelut ja tapahtumat, joilla saadaan vahvaa vetovoimaa myös kansainvälisesti Tunturi-Lapin alueelle. Entistä painokkaammin suunnataan ympärivuotiseen toimintaan, jossa on monipuolinen tarjonta sekä liikunta- että kulttuuritapahtumia, korostaa Sirpa Leinonen.

Poikkeusoloissa uuden oppimista ja katseet ovat jo tulevaisuudessa

Muonion kunnan elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila suunnittelee jo vahvasti tulevaisuutta.

– Tällaisen pitkän ajanjakson jälkeen, jolloin tapahtumia ei ole voitu järjestää ja matkailu on painottunut ennen kaikkea kotimaan matkailuun, tulee kysyntä olemaan entistä suurempaa ja pääsemme takaisiin kasvu-uralle. Tarvitsemme uudenlaista digitaalisten palvelujen tuottamisen ja markkinoinnin osaamista sekä verkostomaista toimintatapaa, kontakteja ja arvoketjuja. Vetovoimaa koulutukseen syntyy innostavien case-esimerkkien sekä tunnettujen tapahtumien harjoittelu-mahdollisuuksien kautta, esimerkiksi FIS Tykkikisat Muonion ensilumen ladulla.

Kaisa Kylä-Kaila taustaseinän edessä, jossa sinisellä taustalla on piirretty lumihiutale ja tunturien laet.

Kaisa Kylä-Kaila korostaa verkostoitumisen merkitystä, ”yhdessä olemme enemmän”, käytännön kokemusta ja harjoittelua sekä digiosaamista niin palvelujen tuottamisessa, konseptoinnissa, myynnissä, markkinoinnissa ja saavutettavuudessakin. Koulutukseen osallistujien välinen tiedon-, kokemusten- ja osaamisen jakaminen, vertaistuki on erittäin hedelmällistä sekä osallistujien että koulutuksen järjestäjän kannalta.

– Näkisin, että sekä tapahtuma-alan osaaminen, että matkailupalvelujen osaaminen tukevat ja täydentävät toisiaan loistavasti. Näiden alojen osaajat tulevat olemaan kysyttyjä, koska koulutukset sekä kokemus ja koulutuksen aikana luodut verkostot yhdessä synnyttävät varsinaisia moniosaajia! Koulutuksessa on tärkeää nähdä tapahtuman kaari aina ideoinnista, ansaintamallista, markkinoinnista ja myynnistä itse tapahtuman toteutukseen ja jälkimarkkinointiin sekä päästä harjoittelemaan käytännössä oikeissa tapahtumissa, summaa Kylä-Kaila uusilla painotuksilla suunnitellun koulutuksen hyötyjä.

Uudet teknologiat, viestintäkanavat vahvasti haltuun koulutuksessa

Kilpisjärven Lapland Hotels Kilpiksen hotellinjohtaja Laura Hokajärvi on ollut mukana uuden matkailualan ammattitutkinnon suunnittelussa ja tuonut vahvasti työelämän näkemyksiä koulutuksen sisältöihin, jotta koulutus on vetovoimainen ja palvelee työelämän tarpeita.

– Mielestäni tekninen osaaminen tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä on olennainen osa koulutuksessa. Sovelluksia ja järjestelmiä on valtava määrä ja ne kehittyvät ja muuttuvat koko ajan, pohtii Laura Hokajärvi koulutussisältöjä.

Laura Hokajärvi on tuonut vahvasti työelämän näkemyksiä koulutuksen sisältöihin, jotta koulutus on vetovoimainen ja palvelee työelämän tarpeita.

Hän toteaa, ettei pidä unohtaa perusosaamista; miten otetaan hyviä valokuvia, vaikka vain puhelimen kameralla, mitä mahdollisuuksia videoiden tekemiseen on ja miten ne kannattaa tehdä. Eri tapahtumien ristiinmarkkinointi ja -myynti on erittäin tärkeää.

Hokajärvi pitää tärkeänä, että koulutuksessa hyödynnettäisiin alueorganisaatioiden ja Visit Finlandin kansallisen tason yhteyksiä ja että ne olisivat mukana koulutuksessa. Lisäksi eri kanavien hyödyntäminen tapahtumien rahoituksessa on tärkeä osa tapahtumatuotantoa.

– Tarkoitan verkostoitumista, viestimistä, kommunikointia, tiedottamista laajemmin ja mahdollisten yhteistyökuvioiden sekä tarjolla olevien kanavien esilletuomista.

Sovellusteknologia ja sosiaalinen media ovat isossa roolissa kaikessa nykypäivän koulutuksessa.

– Matkailun ja tapahtumien vuosikello, jossa näkyvät eri alueiden erilaiset matkailijavirrat, olisi hyvä tehdä näkyväksi. Tapahtumiin osallistuminen on parasta kokemusta tapahtumanjärjestämisessä, korostaa Laura Hokajärvi.

Koulutuksesta työkaluja arjen tapahtumatuotantoon

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon Tapahtumasta ammatti -koulutuksen opiskelijoille vahvaa tapahtuma-alan kokemusta ja osaamista tarjoaa kouluttaja Kirsi Poikela.

Kirsi Poikela Satama Open tapahtumassa pukeutuneena turvaliiviin.

– Punaisena lankana näkisin, että minulla on tarjota pidemmältä ajalta tietoa ja kokemusta tapahtuma-tuotantoalan kehittymisestä ja muutoksista. Mitä tarvitaan ja vaaditaan, että voimme luoda kokonaisvaltaisen onnistuneen elämyksen asiakkaalle tai kohderyhmälle? Miten saamme ideasta ja ajatuksesta luotua projektin, joka kantaa loppuun saakka? Minä annan käytännönläheiset työkalut käyttöön ja avaan konkreettisten esimerkkien avulla tapahtumatuotantoa opiskelijoille, kertoo Kirsi Poikela omasta roolistaan tutkinnon toteutuksessa.

Hän tsemppaa tulevia opiskelijoita jo ennakkoon ”lentävillä” ajatuksilla tapahtumatuotannosta:

  • Luo vaikuttavia tapahtumia!
  • Luo ja toteuta Elämyksiä!
  • Haluatko luoda kokonaisvaltaisesti onnistuneita elämyksiä?
    Tule mukaan!
  • Ideoi, luo, toteuta menestynyt tapahtuma!

Ota yhteyttä

Sirpa Leinonen
lehtori
puh. 040 747 0750
sirpa.leinonen(at)lappia.fi

Kirsi Poikela
kouluttaja
puh. 040 1614 765
k.t.poikela(at)gmail.com

Jaana Patokoski
asiakkuusvastaava, oppisopimuspalvelut
puh. 040 6487 583
jaana.patokoski(at)lappia.fi

Kirjoittaja