Syksyllä pilotoidaan – Monialaisen uraohjauksen verkkovalmennus ja osaamismerkki

Uutinen

Tarvitsetko työssäsi ohjausosaamista?

Pilotoimme syksyn 2021 aikana uraohjauksen verkkovalmennusta ja etsimme mukaamme ennakkoluulottomia verkkovalmennuksemme testaajia. Verkossa toteuttavan valmennuksen laajuus on 5 opintopistettä.

Verkkovalmennus on suunnattu ohjaajille, jotka tekevät ohjaustyötä esimerkiksi oppilaitoksessa, nuoriso- tai sote-palveluissa, TE-palveluissa, järjestössä, säätiössä, Ohjaamossa tai muissa ohjauksen palveluissa.

— Hankkeessa toteutettava verkkovalmennus sopii hyvin myös Lappiassa työskenteleville ammatillisille ohjaajille. Valmennus tukee kokonaisvaltaista nuorten ja aikuisten opintojen ohjausta koulutus-, työ- ja uravalintoihin sekä erilaisiin elämäntilanteisiin liittyen, tarkentaa valmennuksen tavoitteita Lappian projektivastaava Jenni Ranta.

Verkkovalmennuksen teemoja

• ohjaustyötä ohjaavat arvot, asenteet ja ammattietiikka
• kokonaisvaltainen ohjaus ja ohjauksen ulottuvuudet
• kestävän tulevaisuuden edistäminen
• monialaisessa uraohjauksen verkostossa toimiminen
• yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen urapoluilla
• osaamisidentiteetin rakentuminen
• jatkuva oppiminen

Valmennukseen kuuluu

• alkukartoitus
• itsenäistä työskentelyä, materiaaleina artikkeleita, tutkimuksia, videoita, menetelmiä ja työkaluja
• yhteinen aloitustilaisuus on 9.9.2021 klo 9–11.30
• virtuaaliaamukahvit alueryhmittäin 2–3 kertaa valmennuksen aikana
• yhteinen lopetustilaisuus 23.11.2021 klo 9–11.30

Verkkovalmennuksen yhteydessä pilotoidaan myös osaamismerkkiä, jonka avulla voi osoittaa monialaisen uraohjauksen osaamisen. Valmennukseen osallistuvat voivat hakea mukaan osaamismerkkipilottiin, paikkoja on rajoitetusti.

Ilmoittautuminen

Maksuttoman verkkovalmennuksen ilmoittautuminen on avoinna elokuun loppuun asti.

Verkkovalmennuksen ja osaamismerkin pilotointi on osa Osaamismatkalla-hanketta. Valmennuksen ja osaamismerkin suorituksista vastaavat Oulun ja Hämeen ammattikorkeakoulujen ammatilliset opettajankoulutukset. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Ranta Jenni

Opinto-ohjaaja
puh.+358407735889
Opiskelijahuolto
Tornio, Urheilukatu 6

Liiten Kaisu

Opinto-ohjaaja
puh.+358405441982
Opiskelijahuolto
Tornio, Urheilukatu 6