Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin Lappia-Koulutus Oy:lle

Uutinen

Lappia-Koulutus Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Lappia-Koulutus Oy tuottaa koulutuspalveluja alueen työelämän ja yksilöiden tarpeeseen. Se tuottaa yrityksille yksilöityjä ja räätälöityjä koulutusratkaisuja. Pääasialliset koulutettavat ovat työttömiä työnhakijoita, joita kouluttamalla, tukemalla ja auttamalla takaisin työelämään Lappia-Koulutus tekee osan yhteiskunnallisesta vastuusta. Lisäksi Lappia-Koulutus järjestää erilaisia valmennuspalveluita työttömille työnhakijoille ja perhevapaalla oleville henkilöille, jotka palaavat työelämään.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Haluamme osoittaa tämän merkin kautta, että toimimme yhteiskunnallisesti vastuullisesti asiakastamme ja aluetta kuunnellen. Kehitämme toimintaamme jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Koulutamme alueelle osaajia työelämän muuttuviin tarpeisiin, kertoo Lappia-Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Katja Jaako-Körkkö.

– Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset tekevät yhteiskunnallista hyvää oman liiketoimintansa avulla, kuten juuri merkin saanut Lappia-Koulutus Oy. Se tekee tärkeää työtä tukiessaan mm. työttömiä työnhakijoita pääsemään takaisin työelämään sekä kehittäessään uusia innovatiivisia koulutuspalveluja ja -tuotteita sekä henkilöstön ammatillista osaamista, toteaa markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Katja Jaako-Körkkö
toimitusjohtaja
Lappia-Koulutus Oy
katja.jaako-korkko(at)lappia.fi
puh. 040 648 2942

Niina Ollikka
markkinointipäällikkö
Yhteiskunnallinen Yritys -merkki
Suomalaisen Työn Liitto
niina.ollikka(at)suomalainentyo.fi
puh. 040 674 8773

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Sen tehtävänä on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen

Lappia-Koulutus Oy on uusien ja innovatiivisten koulutus- ja kehittämispalveluiden tuottaja pääasiassa Lapin alueella, mutta myös muualla Suomessa. Toimimme asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, ketterästi ja turvallisesti. Visiomme on olla vuonna 2023 alueen tunnetuin, laadukkain ja ketterin osaamisen kehittäjä.

Author