Sote Lean Master -erikoisammattitutkinto tarjoaa keinoja työn ja organisaation kehittämiseen

Uutinen

Huhtikuussa käynnistyy Ammattiopisto Lappiassa Sote Lean Master Kemi-Tornio, joka toteutetaan yhteistyössä Management Institute of Finland MIF Oy:n kanssa. Kyseessä on sote-alan toimijoille suunnattu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, joka tarjoaa työkaluja oman työn ja organisaation kehittämiseen.

Innostus oman työn kehittämiseen sekä esimiehen ja työyhteisön tuki ovat parhaat perusteet hakeutua koulutukseen.

– Avainasemassa ei ole esimerkiksi pohjakoulutus vaan se, mitä työtä hakija tekee. Omassa työssä on hyvä olla liikkumavaraa: koulutus antaa vastinetta erityisesti sellaisessa asemassa oleville, joilla on työpaikallaan kehittämismahdollisuus, kertoo MIFin kehittämispäällikkö Sirpa Tulimaa.

Koulutus tarjoaa tukea organisaation toimintatapojen selkiyttämiseen ja asiakasymmärryksen vahvistamiseen. Tämä toteutetaan Lean-ajattelun avulla, jonka tavoitteena on toimintaprosessien parantaminen ja kehittäminen. Lean-ajattelussa asiakas on keskiössä: prosesseista tehdään joustavia, tehokkaita ja asiakasystävällisiä.

– Lean-ajattelua voi olla pienet arjen ketterät oivallukset, joilla kehitetään oman arjen ja työn sujuvuutta. Voiko jotain tehdä toisin, jotta arjesta saa sujuvamman? Pienilläkin asioilla voidaan sujuvoittaa arkea ja työskentelyä, sekä parantaa asiakkaan kokemusta palvelusta. Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi hyvinvointialueiden edustajille, toteaa Sirpa Tulimaa.

Kuvassa Virpi Pietikäinen, Jenni Alaoja ja Sirpa Tulimaa istuvat kahvikupit käsissään ikkunan äärellä keskustellen koulutuksesta
Huhtikuussa alkavan viidennen Lean Master -koulutuksen viimeisiä suunnitelmia hiottiin Oulussa helmikuun lopulla.

Lappia on tehnyt yhteistyötä MIFin kanssa tutkintotavoitteisten koulutusten osalta lähes 20 vuotta. Koulutuksen tarve tulee työelämästä, jonka jälkeen koulutus suunnitellaan yhdessä MIFin kanssa. MIF hoitaa myyntityön sekä koulutuksen valmistelun ja toteutuksen yhteisen suunnitelman pohjalta, markkinointi toteutetaan yhteistyönä.

– Lappian ja MIFin välinen yhteistyö on toimivaa, määrätietoista ja kauttaaltaan laadukasta. MIFin kouluttajat ovat alansa huippuja Suomessa, ja koulutuksista saatu palaute on positiivista. Olemme viime vuosien aikana toteuttaneet MIFin kanssa yhteistyössä Sote Lean Masterin lisäksi tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa esimerkiksi kyberturvallisuuteen painottuvana koulutuksena. Työelämän tarpeisiin perustuen olemme toteuttaneet myös tutkintoon johtamatonta ammatillista lisäkoulutusta, kertoo Lappian oppisopimuspalvelujen asiakkuuspäällikkö Mirja Anttila.

Oppisopimuksella suoraan työelämään

Lappian Oppisopimuspalvelut solmii oppisopimukset niille opiskelijoille, jotka osallistuvat koulutuksiin Pohjois-Suomesta. Oppisopimuksia solmitaan sekä yrittäjille että yritysten työntekijöille, ja oppisopimuksella toteutettuna tutkinnon suorittaminen on työnantajalle maksutonta.

– Näin Lappia tukee aluekehitystä ja reagoi työelämässä tapahtuviin ajankohtaisiin muutoksiin. Kuuntelemme koulutusten suunnittelussa työelämää ja pyrimme vastaamaan työelämästä nouseviin ideoihin ja tarpeisiin muun muassa MIFin kanssa yhteistyössä toteutettavilla koulutuksilla, kertoo Lappian oppisopimuspalvelujen asiakkuusvastaava Jenni Alaoja.

Kuvassa tietoa koulutuksesta: Koulutus järjestetään 21.4.2022–30.9.2023 Kemissä. Hakeutuminen viimeistään 6.4.2022.

Ota yhteyttä

Alaoja Jenni

Asiakkuusvastaava
puh.+358401319297
Oppisopimuspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Anttila Mirja

Asiakkuuspäällikkö
puh.+358405748351
Oppisopimuspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6