Seppo Selmgren on vuoden 2022 mentori

Uutinen

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n valintaraati on valinnut oppisopimuskoulutuksen vuoden 2022 oppisopimusopiskelijan, työnantajan, työpaikkaohjaajan, yrittäjä-oppisopimusopiskelijan sekä yrittäjäoppisopimusopiskelijan mentorin.

Seppo Selmgren palkittiin vuoden yrittäjäoppisopimusopiskelijan mentorina valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön Ammatillisen koulutuksen seminaarissa Joensuussa 16.11.2022. Lappian oppisopimuspalvelut tekee vahvaa ja vaikuttavaa oppisopimustoimintaa ja on osallistunut kolmena aiempana vuonna voitokkaasti eri palkintokategorioihin.

Seppo Selmgren on toiminut pitkään Lappian oppisopimuspalveluiden mentorikumppanina. Hän on yrittäjyyden, markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen, joka on toiminut muun muassa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon yrittäjäopiskelijoiden mentorina ja sparraajana. Viime vuonna yrittäjä Elina Pietilä suoritti Lappiassa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja hänet valittiin vuoden 2021 yrittäjä-oppisopimusopiskelijaksi. Seppo Selmgren toimi hänen mentorinaan ja sparraajana.

Mitkä ovat mentoroinnin onnistuminen edellytykset?

— Yleensä omaehtoiseen opiskeluun lähteneet ovat hyvin motivoituneita. Haasteena onkin aktiivisen ihmisen aika. Sekä opiskelijan ja mentorin tulisi pysähtyä hetkeksi – erityisesti opintojen alussa. Yleensä otamme noin tunnin – puolentoista tunnin yhteisen tapaamisen, jossa käymme läpi tavoitteet puolin ja toisin sekä perehdymme opinto-ohjelmaan ja henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Samalla opiskelija perehdyttää mentorin omaan toimintaansa tai yritykseensä, Seppo Selmgren kertoo mentoroinnin alkutilanteesta.

Seppo Selmgren kuvaa omaa rooliaan mentorina eräänlaiseksi peiliksi

— Mielestäni mentori on selkeyttäjä ja peili. Monesti asioita ajatellaan liian monimutkaisesti – tai ainakin asia voi tuntua monimutkaiselta. Mentori, monessa liemessä uineena ja hieman ulkopuolisena, osaa palastella asiat sopiviin osiin ja näin auttaa opiskelijaa etenemään. Sekä tietysti tarjoaa myös omaa näkemystään ja osaamistaan. Lisäksi mentorin verkostossa voi olla hyviä kontakteja, toteaa Selmgren.

Selmgren kertoo, että yrittäjien mentorointitarpeet eroavat todella paljonkin eri aloittain.

— Teknisen alan tai vaikkapa hoiva-alan henkilöt eivät välttämättä ole kovin businessorientoituneita ja taloustermit tai vaikkapa myynti ja markkinointi eivät ole juurikaan tuttuja. Liiketoiminnan ja markkinoinnin opiskelijoiden kanssa mennään sitten syvemmälle asiaan ja joskus joutuu hyvin asiantuntevan mentoroitavan kanssa haastamaan myös omaa osaamistaan, Selmgren kertoo opiskelijoiden erilaisista mentorointitarpeista.

Mentori Seppo Selmgren korostaa, että oppilaitoksen rooli on aivan keskeinen jokaisen opiskelijan opiskelupolulla.

— Kun systeemit ovat selvät ja työtä tekee ammattitaitoinen opiskelijan tukijoukko, mentoroinnissa on helppo keskittyä itse asiaan. Olen tehnyt yritystoiminnan neuvontatyötä todella pitkään. Työ ei välttämättä näy kovin julkisesti, mutta on aina ilo nähdä, kun kanssani yhteistyötä tehnyt opiskelija menestyy omassa toimessaan. Hieno palkinto on myös ”enhän minä tuota edes osannut ajatella”- lause mentoroitavan suusta. Tämä valinta, näin merkittävä ja julkinen huomiointi työlleni tuntuu huikean hyvältä! Haluan toki tässä yhteydessä myös muistuttaa, että tätä tekee ”työporukka” Lappian oppisopimuspalveluista vs. asiakkuuspäällikkö Mari Määtän ja vs. rehtori Sanna Laihisen johdolla sekä tietysti hienon kilpailuvideon kuvannut ja työstänyt viestintäsuunnittelija Sami Koskimäki Lappian viestintä- ja markkinointipalveluista.

Mari Määttä, Seppo Selmgren ja Sanna Laihinen iloitsevat vuoden mentori palkinnosta.
Mari Määttä, Seppo Selmgren ja Sanna Laihinen iloitsevat vuoden mentori palkinnosta.

Mentoreita tarvitaan kaikille aloille

Lappia on jäsenenä valtakunnallisessa sähköisessä palvelussa, Hyvä Diili Mentoripankissa, josta löytyy tietoa yrittäjän oppisopimuskoulutukseen liittyvästä ohjauksesta, mentorina toimimisesta sekä ohjauksen käytännöistä. Mentoripankissa on tällä hetkellä mukana 21 oppisopimustoimijaa eri puolilta Suomea.

— Mentorointi kuuluu olennaisena osana yrittäjäopiskelijoiden opintoja. Lappian oppisopimuspalveluilla on laajat kouluttaja- ja yhteistyöverkostot, joista olemme saaneet yhteistyökumppaneiksemme vahvaa asiantuntijuutta tarjoavia mentoreita. Otamme mielellämme mentoritoimintaan mukaan lisää eri alojen mentoreita, sanoo oppisopimuspalvelujen vs. asiakkuuspäällikkö Mari Määttä.

Lisätietoja

Sanna Laihinen
vs. rehtori
Ammattiopisto Lappia
+358 40 595 7654
sanna.laihinen(at)lappia.fi

Mari Määttä
vs. asiakkuuspäällikkö
Ammattiopisto Lappia
Oppisopimuspalvelut
puh. +358 50 359 4346
mari.maatta(at)lappia.fi

Seppo Selmgren
omistajanvaihdoskoordinaattori
Lapin Yrittäjät
puh. +358 40 567 6169
sselmgren(at)gmail.com

Kirjoittaja