Robottiavusteisen suomen kielen opetusmenetelmän kehittämisestä kunniamaininta Susanna Kourille ja Ellinoora Köpmanille

Uutinen

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät ovat merkittävin ammatillista koulutusta ja sen tutkimusta esittelevä vuosittainen tapahtuma. Tänä vuonna tutkimuspäivät järjestettiin Lapin yliopistolla Rovaniemellä 9. – 10.11.2022. Päivien teemana oli Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – yhdenvertaisuus digitalisaation ajassa.

Kaksipäiväisten tutkimuspäivien ohjelma sisälsi muun muassa asiantuntijaluentoja ja puheenvuoroja, tieteellisiä tutkimuksia ja kehittämishankkeita esitteleviä teemaryhmä-sessioita.

Ammattiopisto Lappian projektipäällikkö Susanna Kouri ja kouluttaja Ellinoora Köpman pitivät tutkimuspäivillä puheenvuoron, jossa he kertoivat kokemuksia humanoidirobotin käytöstä suomen kielen opetuksessa työpaikoilla ja Ammattiopisto Lappian eri aloilla. Kouri ja Köpman ovat tehneet aiheesta laadullisen tutkimuksen. Tutkimuspäivillä he esittelivät sen keskeisimpiä tuloksia. He ovat kirjoittaneet aiheesta artikkelin “Customized Robot-Assisted Language Learning to Support Immigrants at Work – Findings and Insights from a Qualitative User Experience Study” yhteistyössä Tampereen yliopiston yliopistonlehtori Aino Ahtisen ja tutkija Valentina Ramirez Millanin kanssa.

OTTU ry palkitsi tutkimuspäivien parhaat esitykset

Tutkimuspäivien päätteeksi jaettiin Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n kunniamaininta tutkimuspäivien parhaalle esitykselle. Näillä tutkimuspäivillä palkittiin kaksi esitystä. Kourin ja Köpmanin esitys Humanoidirobotti-Välkky suomen kielen oppimisen tukena -kokemuksia ammatillisesta oppilaitoksesta ja työpaikoilta palkittiin OTTU ry:n kunniamaininnalla. Toisen kunniamaininnan sai Lapin Koulutuskeskus REDUn ja Lapin ammattikorkeakoulun taloteknikka-alan opetuskokeilun esittely.

Tunnustuksen perusteluissa tuotiin esiin, että kielenopetukseen tarvitaan uusia tapoja ja eritysmainintana nostettiin esiin tiivis työelämäyhteistyö sekä eri alojen huomioiminen.

— Olemme erittäin iloisia, että Oma polku maahanmuuttajalle – ja Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeissa tekemämme kehittämis- ja tutkimustyömme huomioitiin. Olemme myös kiitollisia, että olemme saaneet tehdä yhteistyötä alueen yritysten, työelämän, Ammattiopisto Lappian eri alojen sekä Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan kanssa” Kouri ja Köpman iloitsevat.

— Olemme tyytyväisiä, että hankkeissa kehittämällämme robottiavusteisella suomen kielen opetusmenetelmällä on saatu hyviä oppimistuloksia. Menetelmä on kielenoppijoita innostava ja myös työelämän edustajat ja yhteistyöalojen opetus- ja ohjaushenkilöstö ovat antaneet asiantuntemuksensa tuokioiden suunnitteluun.” Kouri ja Köpman kertovat hankkeiden vaikuttavuudesta.

Ensi vuonna Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestetään 2. – 3.11.2023 Porissa.

— Ammatillisen koulutuksen kentällä tehtävä tutkimustyö tarjoaa meille mahdollisuuden kehittyä asiantuntijoina ja kehittää opetusta ja koulutusta edelleen, Kouri ja Köpman summaavat.

Author

Ota yhteyttä

Kouri Susanna

Projektipäällikkö
puh.+358405104137
Hankepalvelut
Tornio, Urheilukatu 6