Peräpohjalaisen ryvässipulin historia ja geeniperimä talteen Luken ja Lappian yhteishankkeessa

Uutinen

Perinteisiä ryvässipulikantoja löytyy vielä Peräpohjolan alueelta, vanhastaan tunnettua ryvässipulin viljelysseutua on muun muassa Tervolassa. Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ammattiopisto Lappia kartoittavat yhteishankkeessaan Tervolan ja sen lähialueiden ryvässipulikantoja vuoden 2024 aikana. Tietoa kerätään näytteiden, haastattelujen ja valokuvien avulla.

Peräpohjolan alueen ryvässipulista saatiin 1900-luvun alkupuolella isoa ja hyvälaatuista satoa, jota riitti laajamittaiseen myyntiin. Peräpohjolan istukassipuli oli haluttua Etelä-Suomea myöten, ja sen maineen perustana oli seudun vahva ryvässipulin viljelyosaaminen.

– Peräpohjolan sipulit -hankkeemme tavoitteena on lisätä paikallista ryvässipulihistorian tunnettuutta, viljelytietämystä ja edistää viljelijöiden ja sadon käyttäjien kohtaamista, kertoo Luken tutkija Maarit Heinonen.

Näytteet, perinnetieto ja valokuvat kertovat ryvässipulin historiasta ja sen vaiheista

Hankkeessa etsitään ja kerätään tietoa Tervolan, Ranuan ja Keminmaan sekä lähialueiden ryvässipuleista (jakosipuleista), joiden historia on tunnettu useiden vuosikymmenten ajalta.

Erityisesti ollaan kiinnostuneita kotipuutarhoissa ja maatiloilla yhä viljelyssä olevista ryvässipuleista. Niitä verrataan Lukessa sijaitsevan kansallisen ryvässipulien säilytyskokoelman ja Ammattiopisto Lappian Louen varmuuskokoelman näytteisiin.

Ryvässipulit sekä niiden viljely- ja käyttötavat ovat osa paikallista kulttuurihistoriaa.

– Hankkeessa tehtävien haastattelujen avulla kerätään myös perinnetietoa ryvässipulien viljely- ja käyttötavoista sekä alueen ryvässipulien istukkaiden kulkureiteistä menneinä aikoina. Vanhat valokuvat ryvässipuleista ja niihin liittyvistä viljelytöistä ovat erityisen kiinnostavia, toteaa hankeasiantuntija Anne Tuomivaara Ammattiopisto Lappiasta.

Näytteitä ryvässipuleista kerätään syyskuun 2024 alkuun asti. Tietojen kokoamista viljely- ja käyttötavoista tehdään tämän vuoden loppuun asti.

Peräpohjolan sipulit – Tervolan ja lähialueiden ryvässipulien -tiedonvälityshanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Ammattiopisto Lappia. Hanketta rahoittaa Peräpohjolan Leader toimintaryhmä. Hankeaika on 1.6.2024 – 31.5.2025.

Ota yhteyttä

Anne Tuomivaara
hankeasiantuntija
Ammattiopisto Lappia
etunimi.sukunimi(at)lappia.fi
puh. +358 40 487 3933 (arkistin klo 10 – 15)

Lisätietoa hankkeesta ja ryvässipulien säilytyskokoelmista
Maarit Heinonen
tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Kirjoittaja