Oma tie ammattiin -koulutukset Kemissä ja Rovaniemellä

Yleinen

Hei Sinä alle 30-vuotias nuori!

Tule meille opiskelemaan uusi ammatti tai jatkamaan keskeytyneet opinnot loppuun.

Myös alanvaihto voi olla mahdollisuutena.

Saat vahvan yksilöllisen tuen ja ohjauksen omalle polulle sekä mukavat opiskelukaverit omassa ryhmässä.

Koulutuksen aikana hankittu osaaminen voidaan tunnistaa mahdollisissa tulevissa ammatillissa opinnoissa osaamispisteinä.

Tavoite

Koulutuksen aikana vahvistat käsitystäsi omista vahvuuksista ja tulevaisuuden tavoitteista.

Oma polku ja suunnitelmasi selkeytyvät ammatinvalinta- ja uravaihtoehdoissa.

Selkeytämme yhdessä suunnitelmaasi eteenpäin ja sparraamme sinua opiskelumotivaatiossa ja -valmiuksissa.

Tutustut opettajan ja ryhmän kanssa työpaikkoihin ja oppilaitoksiin.

Koulutuksen teemat

Opiskeluvalmiuksien kartoittaminen (mm. luki- ja matematiikkatestit, kielitestit maahanmuuttajille, tuki ja ohjaus)

Opiskelijan oma elämäntilanne ja toimintakyky (mm. itsetunto, itsetuntemus, terveys, päätöksentekokyvyn ja vastuunoton vahvistaminen, voimaantuminen ja omat vahvuudet)

Verkko-opiskelutaitojen vahvistaminen (ml. tietotekniset taidot laajemmin)

Tutustuminen eri koulutusaloihin ja ammatteihin (kurkistusopinnot) sekä työmahdollisuuksiin (työhön tutustuminen). Voit päästä myös työssäoppimaan aitoon työympäristöön.

Opiskelijan jatkosuunnitelmat ja koulutukseen hakeutumisessa tukeminen (konkreettinen ja realistinen jatkosuunnitelma kirjallisena sekä läpikäynti kolmikantakeskusteluna)

Yhteistyössä

Esitteet

Oma tie ammattiin -koulutus Kemissä

Oma tie ammattiin -koulutus Rovaniemellä

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Hiltunen Jaana

Koulutusassistentti
puh.+358401319734
Lappia-Koulutus Oy
Tornio, Urheilukatu 6