Mentori – Yrittäjäopiskelijan tuki oppisopimusopinnoissa

Uutinen

Lappian oppisopimuspalvelut järjestää oppisopimuskoulutusta opiskelijoille, joilla on voimassa oleva työsuhde, työpaikka, mutta myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuspalveluilla on laajennettu oppisopimuskoulutuksien järjestämislupa, ja koulutuksia voidaan hankkia Ammattiopisto Lappian lisäksi myös muista oppilaitoksista. Lappia on jäsenenä valtakunnallisessa sähköisessä palvelussa, Hyvä Diili Mentoripankissa, josta löytyy tietoa yrittäjän oppisopimuskoulutukseen liittyvästä ohjauksesta, mentorina toimimisesta sekä ohjauksen käytännöistä. Mentoripankissa on tällä hetkellä mukana 21 oppisopimustoimijaa eri puolilta Suomea.

— Tarjoamme yrittäjäopiskelijoille oppilaitoksen tuen kehittyä yrittäjänä, kehittää yritystä ja siirtää opittua käytäntöön. Olennaisena osana yrittäjäopiskelijoiden opintoihin kuuluu mentorointi. Lappian oppisopimuspalveluilla on laajat kouluttaja- ja yhteistyöverkostot, joista olemme saaneet yhteistyökumppaneiksemme vahvaa asiantuntijuutta tarjoavia mentoreita. Opiskelija saa itse valita mentorin ja he sopivat keskenään muun muassa ohjaustapaamisten aikataulut. Mentori tukee yrittäjäopiskelijaa osaamisen kehittymisessä oppisopimuskoulutuksen ajan, kertoo oppisopimuspalvelujen asiakkuusvastaava Mari Määttä.

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen kolme prosessia

Yrittäjäopiskelijan tutkinnon sisältö muodostuu kolmesta osa-alueesta, joissa mentori on tukena. Yrittäjän työelämässä oppiminen sisältää yrityksen kehittämistä, opitun soveltamista ja yhteistyötä mentorin kanssa. Tutkintokoulutukseen kuuluu teoriaopintoja, lähiopetuspäiviä ja itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Osaamisen näyttöihin mentori osallistuu ohjaajana ja sparraajana.

Mentori tekee opiskelijan kanssa ohjaussuunnitelman ja sopii ohjaamisen tavoitteista ja käytännöistä. Hän tukee opiskelijaa omalla kokemuksellaan ja antaa palautetta.

Mentori saa nykyisin lain mukaan arvioida näytöissä, mutta se ei ole velvollisuus. Oppisopimuspalvelut sopii arviointivelvoitteen erikseen mentorin kanssa.

Tärkeintä opiskelijan ja mentorin suhteessa on luottamus

Lappian oppisopimuspalveluiden mentorikumppanina pitkään toiminut Seppo Selmgren on yrittäjyyden, markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen, joka on toiminut muun muassa Johtamisen ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon yrittäjäopiskelijoiden mentorina ja sparraajana.

Seppo Selmgren on toiminut yrittäjäopiskelijan tukena muun muassa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnoissa.

— Mentorilla tulee olla aito kiinnostus mentoroitavan yrittäjäopiskelijan liiketoimintaan tai sen kehittämiskohdetta kohtaan. Toinen on kyky kunnioittaa toisen aikuisen osaamista. Mentori ei ole kaiken tietävä, vaan pikemminkin tukikeppi, sanoo Seppo Selmgren.

Seppo Selmgren kuvaa omaa rooliaan mentorina myös eräänlaiseksi peiliksi.

— Yrittäjällä on monesti hyvä osaaminen omalta alaltaan, mutta moni toimii varsin yksin tai itsenäisesti. Mentori tarjoaa sparrausapua ja kokeneella mentorilla voi olla toisenlaisia ja uusia ajatuksia, jotka edistävät joko henkilökohtaista tai yrityksen kehittämistä. Monesti myös asioiden kiteyttäminen on kahdestaan helpompaa, pohtii Selmgren.

Seppo Selmgren korostaa, että ehdottomasti tärkein asia yrittäjäopiskelijan ja mentorin välillä on luottamus. Mentoroinnissa käsitellään muun muassa yrittäjäopiskelijan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja kehittämiskohteita sekä liiketoimintaan liittyviä, monesti liikesalaisuuden piiriin kuuluvia suunnitelmia.

— Mentoria kannattaa miettiä hyvissä ajoin. Mentoroitavien aika on usein todella tiukalla, joten itsensä kehittämiseen tulisi pystyä varaamaan kalenteriin oikeasti aikaa. Yhteinen aikataulutus tuo jäntevyyttä opiskeluun. Oppilaitoksesta saa ohjausta ja vinkkejä mentorivalintaan ja Mentoripankissa on valtava määrä asiantuntemusta.

Lisää tietoa Mentoripankista

Author

Ota yhteyttä

Määttä Mari

Asiakkuusvastaava
puh.+358503594346
Oppisopimuspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6