Tutkinnon sisältö ja hakeutuminen

Yleinen

Media-alan ammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala, muodostuu neljästä tutkinnon osasta:

Pakolliset tutkinnon osat ovat: 

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen 15 osp
 • Valokuvauksen tuotantoprosessien hallitseminen 55 osp

Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

 • Kuvankäsittelyn toteuttaminen 30 osp

sekä yksi seuraavista:

 • Kuvajournalististen kuvien toteuttaminen 50 osp
 • Henkilökuvien toteuttaminen 50 osp
 • Mainos- ja tuotekuvien toteuttaminen 50 osp

Tutkinnon sisältöihin ja ammattitaitovaatimuksiin voit tutustua tarkemmin tutkinnon perusteista.

Valmistava koulutus antaa laaja-alaiset valmiudet valokuvaajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen aikana voit painottaa valokuvaustyöskentelyäsi esim. henkilökuvauksen, kuvajournalismin tai tuotekuvauksen suuntaan. Tällöin voit valita näytössä valinnaisen tutkinnon osan sen mukaisesti, mihin osa-alueeseen olet osaamista saavuttanut.

Työn ohessa suoritettavaksi suunniteltu 1,5 vuoden mittainen koulutus koostuu noin 15 – 20 lähiopetusviikonlopusta, ohjatusta etäopiskelusta sekä näytöistä. Opiskelun kesto suunnitellaan yksilöllisesti HOKS-keskustelussa.

mies valokuvaa maisemaa

Lähiopetusjaksoja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Käytännössä viikonlopun kontaktiopetus järjestetään perjantai-iltapäivisin sekä lauantai- ja sunnuntaipäivien aikana. Tiiviin koulutusviikonlopun ohjelmaan kuuluu teoriaa ja käytännön työskentelyä. Lähiopetusviikonloppuina pohjustetaan etäopinnot. Kouluttajat ovat aktiivisessa keskusteluyhteydessä opiskelijoiden kanssa koko koulutuksen keston ajan ja opiskelijat saavat palautetta työskentelystään myös etäjaksojen aikana.

Studio-opinnoissa opiskelijoilla on käytössään monipuolinen studio- ja valaisukalusto. Kuvankäsittelyopetusta varten on PC-luokka. Koulutuksessa opiskellaan pääsääntöisesti opiskelijan omalla kuvauskalustolla.

Lähiopetusviikonloppuja varten vapaita asuntolapaikkoja voi kysellä Lappian asuntolasta. Torniossa ja Haaparannalla on myös muita edullisia majoitusvaihtoehtoja. 

Omaehtoisen koulutuksen koulutusmaksu on 150 €.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat valokuvauksen ammattilaiset Jaakko Heikkilä ja Arto Liiti.

Kirjoittaja

Sinua mahdollisesti kiinnostavat koulutukset

 • Media-alan ammattitutkinto, Valokuvauksen osaamisala

  Paikkakunta:
  Tornio
  Hakutavat:
  Jatkuva haku

Ota yhteyttä

Rytkönen Annika

Lehtori
puh.+358405862521
Media- ja kuvataideala
Tornio, Urheilukatu 6

Heikkilä Jaakko

Päätoiminen tuntiopettaja
puh.+358 40 039 8244
Media- ja kuvataideala
Tornio, Urheilukatu 6

Liiti Arto

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358 40 729 7367
Media- ja kuvataideala
Tornio, Urheilukatu 6