Luonnonvara-alojen opiskelijoille ohjausta, osallistamista ja tukea opintoihin

Uutinen

— Pitovoimaa luvan opintoihin -hankkeessa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja opintoihin kiinnittymistä.

Lappia on mukana Opetushallituksen rahoittamassa valtakunnallisessa Pitovoimaa luvan opintoihin -hankkeessa, jossa tavoitteena on ehkäistä luonnonvara-alan opintojen keskeyttämistä. Hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana toimii Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO. Osatoteuttajina ovat Hyria Koulutus Oy, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Järviseudun koulutuskunta-yhtymä, Harjun oppimiskeskus Oy, Raahen koulutuskuntayhtymä sekä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen yhtenä painopisteenä on opintojen aikaisen ohjauksen kehittäminen, jossa keskeisenä teemana on hakeutumisvaiheessa selkeyttää opiskelijoiden kuvaa alan opinnoista ja niiden etenemisestä sekä suorittamisen tavoista. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ja opintoihin kiinnittymistä pyritään vahvistamaan uudistamalla toimintamalleja sekä kehittämällä opinto-ohjausta luonnonvara-alan erityispiirteet huomioiden.

Luonnonvara-alojen yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteena on muun muassa työntekemisen opinnollistaminen. Hankkeessa erittäin tärkeänä teemana on myös edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta oikeuteen opiskella, saada ohjausta sekä tukea yksilöllisen tarpeen mukaan. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja yhteisöön kuuluvuutta tuetaan osallistamisen ja heidän oman toiminnan kautta.

Luonnonvara-alan koulutus on keskittynyt Ammattiopisto Lappian Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskukseen Louelle, jossa opiskellaan eläintenhoidon, maatalous-, metsä- ja puutarha-aloilla.

— Louen toimipisteessä erityispiirteenä on asuntolatoiminta, jossa halutaan kehittää erityisesti opiskelijoita tukevia asuntolatoimintoja, vahvistaa tuutor- ja kaveritoimintaa sekä muun muassa opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa ilta-ajalle. Opiskelijat halutaan osallistaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä valtakunnallisen osaamiskeskus Nuoskan kanssa, joka kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja, kertoo hankkeen Lappian projektipäällikkö Jenni Ranta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 371 000 euroa, josta Lappian osuus 20 000 euroa.
OPH:n rahoitusosuus on 75 %.
Hankeaika on 15.12.2020 – 20.6.2022.

Logo jossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta ja keskellä Opetushallituksen logo, jossa siniset ja vihreät aaltokuviot.
Tulppaanin kukka, koivun oksa, havun oksa ja viljan tähkä ovat kehällä ja keskellä on teksti Luonnon kasvattama, Grown by nature.
Kuvassa on kaikkien hankkeessa mukana olevien oppilaitosten logot.

Author

Ota yhteyttä

Ranta Jenni

Opinto-ohjaaja
puh.+358407735889
Opiskelijahuolto
Tornio, Urheilukatu 6

Saariniemi Jarmo

Toimipaikkapäällikkö
puh.+358400337169
Maatalousala, metsäala, puutarha-ala, eläintenhoitoala
Loue, Kätkävaarantie 69