Lappilaiset oppilaitokset yhdistävät rivinsä Industry 4.0 -osaamisen kehittämisessä

Uutinen

AMK, yliopisto ja ammattiopistot pystyvät jatkossa tarjoamaan yrityksille laajempia ja kattavampia palveluita Industry 4.0 -tematiikkaan liittyen.

Lapin AMK, Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia ja Lapin koulutuskeskus REDU ovat kukin erikoistuneet teknologiaosaamisessaan. Lähitulevaisuudessa ne pystyvät vastaamaan yritysten Industry 4.0 -kehittämistarpeisiin yhteisellä, älykkääseen erikoistumiseen perustuvalla työnjaolla ja arvoketjuihin pohjautuvalla palvelumallilla, joka perustuu osaamisen jakamiseen ja resurssien viisaampaa käyttöön. Toimintamallia kehitetään viime vuonna käynnistyneessä Arctic Smart Future Technologies -hankkeessa.

Industry 4.0:lla tarkoitetaan teollisen vallankumouksen uusinta vaihetta, joka keskittyy keinoälyyn, yhdistettävyyteen, automaatioon, koneoppimiseen ja reaaliaikaiseen dataan. Se yhdistää fyysisen tuotannon ja toiminnot älykkääseen digitaalitekniikkaan, koneoppimiseen ja massadataan luodakseen kokonaisvaltaisen ja paremmin yhdistetyn ekosysteemin yrityksille, jotka keskittyvät valmistukseen ja toimitusketjun hallintaan.

Lappilaiset yritykset voivat jo nykyisellään hyödyntää laajasti oppilaitosten kehittämisympäristöjä. Hankkeen aikana on tavoitteena tiivistää ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen välistä poikkialaista yhteistyötä, jotta ne voivat entistä paremmin tukea lappilaisten yritysten kilpailukykyä. Kehitystyötä tehdään käyttäjälähtöisesti siten, että yritykset ja oppilaitokset ottavat teknologioita haltuun yhteisten ketterien kokeilujen eli pilottien avulla. Näin voidaan tunnistaa Industry 4.0 -ajatteluun perustuvaa uutta osaamista, löytää uusia teknologioita ja niihin liittyviä sovellusmahdollisuuksia.

Toimintamallin kehittämisessä otetaan huomioon koko Lapin maakunnan alueen mikro- ja pk-yritysten erilaiset lähtötasot ja tarpeet Industry 4.0 liittyen. Parhaimmillaan toiminta parantaa maakunnan veto- ja pitovoimaa tarjoamalla selkeämmin uusiin teknologioihin liittyvät osaamiset ja resurssit yritysten kasvun tueksi.

Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Lapin yliopisto sekä Ammattiopisto Lappia ja Lapin koulutuskeskus REDU.

Arctic Smart Future Technologies -hanke

Hankeaika: 1.8.2021 – 31.1.2023

Toteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija), Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Budjetti ja rahoitus: Hanke kuuluu 2021 Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja saa valtion rahoitusta 541 887 €. Kokonaisbudjetti 677 359 €.

Lisätietoja:

Heli Laitinen
projektipäällikkö
Lapin AMK
heli.laitinen(at)lapinamk.fi

Elina Ahola
projektipäällikkö
Lapin koulutuskeskus REDU
elina.ahola(at)redu.fi

Irja Palo
projektipäällikkö
Ammattiopisto Lappia
irja.palo(at)lappia.fi

Katri Konttinen
projektipäällikkö/-koordinaattori
Lapin yliopisto
katri.konttinen(at)ulapland.fi

Kirjoittaja