Lappian yhtymävaltuuston ja -hallituksen kokouspoimintoja 28.5.2024

Uutinen

Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajat korostivat avauspuheenvuorossaan luottamushenkilöiden, johdon ja henkilöstön merkitystä ja välittivät kaikille kiitosta. Lappia on onnistunut koulutuksen järjestämisessä ja yhteistyössä yrityksiin ja jäsenkuntiin. Kuopion Taitajissa menestyminen on uusin osoitus Lappian osaamisesta. Täällä on tehty hyvää työtä, toteaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Outi Keinänen.

Yhtymähallituksen johdon katsauksessa keskusteltiin ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön annettavan lausunnon sisällöistä ja erityisesti luonnonvara-alan esitettyihin muutoksiin vaikuttamisesta. Lisäksi keskusteltiin useista ajankohtaisista asioista, kuten Kemin kumppanuussopimus, kesäkuun palkkaratkaisu ja Lappian Taitaja-kilpailujen menestyksestä.

Lappian vuoden 2023 talous toteutui ennakoidulla tasolla

Lappian tilikauden 2023 keskiössä oli uuden strategian valmistelu. Valmistelun keskeisenä lähtökohtana oli opiskelijoiden, henkilöstön sekä sidosryhmien osallistaminen. Valmistelu huipentui näyttävässä koulutuskuntayhtymän 70-vuotisjuhla- ja strategiaseminaarissa toukokuussa. Yhtymävaltuusto vahvisti 19.12.2023 uuden strategian, jonka toimeenpanon suunnittelu ja toteutus etenee vuoden 2024 aikana yhtymä- ja yksikkötasoilla.

Lappian tilikauden 2023 keskiössä oli uuden strategian valmistelu. Valmistelun keskeisenä lähtökohtana oli opiskelijoiden, henkilöstön sekä sidosryhmien osallistaminen. Valmistelu huipentui näyttävässä koulutuskuntayhtymän 70-vuotisjuhla- ja strategiaseminaarissa toukokuussa. Yhtymävaltuusto vahvisti 19.12.2023 uuden strategian, jonka toimeenpanon
suunnittelu ja toteutus etenee vuoden 2024 aikana yhtymä- ja yksikkötasoilla.

Toimintatuotot ovat kehittyneet positiivisesti vuodesta 2018 lähtien. Keskeisin merkitys oli valtionosuusrahoituksen, tukien ja avustusten kasvulla. Valtionosuustuloutukset kasvoivat edelliseen tilikauteen nähden yhteensä noin 1,1 milj. euroa.

Toimintamenoissa toteutui tilikaudelle 2023 ennakoitu kasvu noin 2 milj. euroa, joka koostui henkilöstömenojen, palveluostojen sekä aine- ja tarvikemenojen kasvusta.

— Kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat, mutta kustannukset kasvoivat vielä
voimakkaammin ja kannattavuus heikkeni. Tilinpäätöksen 2023 mukaan tilikauden
alijäämä oli 1,2 milj. euroa. Kuntayhtymän tilikausi oli alijäämäinen, mutta kuntayhtymän tase vahvistui. Tilikauden lopussa kuntayhtymä oli edelleen velaton, tiivistää talousjohtaja Juha Kallo vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Henkilöstöraportti 2023 – Tilikauden lopussa henkilöstöä hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna

Koulutuskuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2023 yhteensä 337 henkilöä, päätoimisia 326 ja 11 sivutoimista. Molemmissa ryhmissä oli hienoista laskua.

Lappian koko henkilöstön keski-ikä 31.12.2023 oli 50,7 vuotta. Suurimmat ikäluokat ovat 55 – 59 vuotiaat ja 60 – 64 vuotiaat. Henkilöstöstä naisia oli 58 prosenttia ja miehiä 42 prosenttia. Luvuissa on 2 prosenttiyksikön kasvu naisten osuudessa.

Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus on ollut 19 henkilöä, mikä laski edellisvuodesta 5 henkilöllä. Organisaation sisällä toiseen vakinaiseen tehtävään vaihtaneita oli 3. Eläkkeelle on siirtynyt 13 henkilöä. Vuonna 2022 eläköityi 11 henkilöä. Muusta syystä päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita oli 9, edellisvuonna 20.

Kuntayhtymän henkilöstökustannukset olivat yhteensä noin 19,3 milj. euroa, jossa kasvua oli prosentin verran edelliseen vuoteen verrattuna.

Osaamisen kehittämispalveluja sekä henkilöstölle että opiskelijoille

Henkilöstön osaamisen kehittämisellä luotiin ja vakiinnutettiin edelleenkin yhteisiä toimintamalleja sekä tuettiin henkilöstöä työn sujuvuudessa ja sitä kautta edistettiin työhyvinvointia. Koulutuksella hankittiin osaamista etä- ja verkko-opetukseen ja opetuksen digitalisointiin. Vuoden aikana vahvistettiin ja laajennettiin henkilöstön omaa ammatillista osaamista esim. palvelujen digitalisoimiseksi ja järjestelmien uudistamiseksi. Oman ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja päivittämiseksi henkilöstö osallistui alan seminaareihin ja messuille.

Vuonna 2023 Lappia tarjosi henkilöstölle ensiapukoulutuksia. Uuden työtekijän perehdytystilaisuudet toteutettiin sekä syksyllä että keväällä. Merkittävä uudistus henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi oli eduhouse -palvelun käyttöönotto. Palvelun koulutuskokonaisuudet, webinaarit ja koulutukset ovat sekä henkilöstön että opiskelijoiden vapaassa käytössä.

Lappian huhtikuun 2024 talouden toteuma ennakoidulla tasolla

Huhtikuun valtionosuustulot perus- ja vaikuttavuusrahoituksen osalta ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan vajaa 400 000 euroa. Suoritusrahoitus laski hieman yli 140 000 euroa. Yhtymän huhtikuun toimintatuottojen kertymä vastaa ennakoitua suunnitelmaa. Kokonaisuutena toimintamenot ovat huhtikuulle asetetussa tavoitteessa.

— Lappian toimintakate, vuosikate ja tulos ovat ennakoidussa kehityksessä. Yhtymän maksuvalmius huhtikuun lopussa on vahva ja Lappia on velaton yhtymä, kertoo Juha Kallo.

Lappian hanketyön keskiössä opetuksen, kestävän kehityksen, kiertotalouden sekä aluekehityksen edistäminen

Lappian hankesalkun arvo vuonna 2024 on yhteensä 3,1 milj. euroa. Hankkeiden kokonaiskustannuksissa on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus vuodelle 2024. Vuoden 2024 tiedot päivittyvät vielä hankehakujen edistyessä.

Hanketoiminnan painopistealueet 2024

Opetuksen kehittämisen keskeisiä painopisteitä ovat muun muassa oppimisympäristöjen ja laitteiden kehittäminen, kansainvälisyys, maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelun ohjaus, yhdenvertaiset koulutuspolut sekä yrittäjyys.

Kestävää kehitystä ja kiertotaloutta sekä lähi- ja luomuruokatuotantoa edistetään.

Aluekehityksessä Lappia jatkaa yrittäjyyden edistämistä sekä lisäkoulutusten kehittämistä.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Outi Keinänen totesi Lappian hankesalkun sisällön vahvaksi ja kattavaksi.

Lappian yhtymähallituksen varajäseneksi Tarja Vanhamaa

Lappian yhtymähallituksen varajäsen Saara Ämmänpäälle on myönnetty ero paikkakunnalta muuton vuoksi. Yhtymähallituksen varajäseneksi Saara Ämmänpään tilalle valittiin Tarja Vanhamaa.

Lappin yhtymävaltuustossa otettiin valmisteluun kaksi aloitetta 2. asteen maksuttomuuteen liittyen

Valtuustolle merkittiin tiedoksi aloitteet:

Lappian kuntayhtymän Vasemmistoliiton valtuutettujen aloite

  • Maksuton toisen asteen koulutus nuorille tutkinnon loppuun saakka

Kemin nuorisovaltuusto aloite

  • Lausunto oppimateriaalien maksuttomuuden puolesta

Lappia valmistelee asiaa syksyllä, kun muutoksen toimeenpanosta on täsmällisempää tietoa. Ratkaisua haetaan siten, että ratkaisu ei kuormita organisaation toimijoita kohtuuttomasti ja on opiskelijan kannalta järkevä.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6