Lappian yhtymähallitus– Kokousuutisointia 28.3.2023

Uutinen

Henkilöstöraportti 2022 – Tilikauden lopussa henkilöstöä hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna

Koulutuskuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2022 yhteensä 348 henkilöä, päätoimisia 335 ja 13 sivutoimista. Päätoimisia henkilöitä on 16 vähemmän kuin viime vuonna. Sivutoimisten määrä on pysynyt samana.

Lappian päätoimisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2022 oli 50,5 vuotta, mikä on 5 vuotta korkeampi kuin kunta-alalla työskentelevien valtakunnallinen keski-ikä. Suurimmat ikäluokat ovat 55 – 59 vuotiaat ja 60 – 64 vuotiaat. Henkilöstöstä naisia oli 56 prosenttia ja miehiä 44 prosenttia. Luvuissa on 3 prosenttiyksikön kasvu miesten osuudessa.

Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus on ollut 24 henkilöä, mikä kasvoi edellisvuodesta 4 henkilöllä. Organisaation sisällä toiseen vakinaiseen tehtävään vaihtaneita oli 3. Eläkkeelle on siirtynyt 11 henkilöä. Viime vuonna eläköityi 5 henkilöä. Muusta syystä päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita oli 20.

Kuntayhtymän henkilöstökustannukset olivat yhteensä noin 19,2 milj. euroa, jossa kasvua oli prosentin verran edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi keskiössä vuonna 2022

Henkilöstön osaamisen kehittämisellä luotiin ja vakiinnutettiin yhteisiä toimintamalleja sekä tuettiin henkilöstöä työn sujuvuudessa ja sitä kautta edistettiin työhyvinvointia. Koulutuksella hankittiin osaamista etä- ja verkko-opetukseen ja opetuksen digitalisointiin. Vuoden aikana vahvistettiin ja laajennettiin henkilöstön omaa ammatillista osaamista esim. palvelujen digitalisoimiseksi ja järjestelmien uudistamiseksi. Esimiesvalmennuksen pääpaino oli työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esimiehet perehtyivät QWL -työelämän laatuindeksin käyttämiseen työhyvinvoinnin mittaamisessa. Koko henkilöstölle suunnattuja kehittämispäiviä toteutettiin teemoilla opiskelijan erityinen tuki, bio- ja kiertotalous, kestävä arki ja työhyvinvointi.

Tärkein Lappian henkilöstölle tarkoitettu hyvinvointipalvelu on edelleenkin ePassi. Sen latasi itselleen käyttöön 322 henkilöä. Tarjolla oli myös liikuntapalveluja ja HeiaHeia -hyvinvointisovelluksen käyttömahdollisuus. Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen -hankkeen puitteissa kehitettiin lähijohtamisen käytäntöjä ja työskentelykulttuuria. Vuosittaisen henkilöstökyselyn toteutus siirrettiin keväälle 2023.

Lappian edustus Lappiahalli Oy:n ja Lappia Koulutus Oy:n yhtiökokouksiin

Lappian edustajaksi Lappiahalli Oy:n ja Lappia Koulutus Oy:n yhtiökokouksiin nimettiin yhtymähallituksen puheenjohtaja Outi Keinänen.

Torniolainen Olavi Stoor Lappian yhteistyötoimikuntaan

Kemiläinen Kalle Helske on pyytänyt eroa Lappian yhteistyötoimikunnasta. Yhtymähallitus myönsi eron ja valitsi yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajaksi torniolaisen Olavi Stoorin.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Kallo Juha

Talousjohtaja
puh.+358504276437
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6