Lappian yhtymähallitus – Kokousuutisointia 21.2.2023

Uutinen

Lappian kannattavuus parantunut

— Vuoden 2022 aikana yhtymässä on haettu ja toimeenpantu käyttötalouteen
sekä tulopohjaan että kulurakenteeseen vaikuttavia muutoksia, joilla talouden
kannattavuutta on saatu parannettua. Ennakkotietona voidaan todeta, että tilikauden tulos on tappiollinen 706 000 euroa, mutta se on silti 711 000 parempi kuin alkuperäinen tavoite. Tilikauden lopussa kuntayhtymä oli velaton ja sen maksuvalmius oli edelleen vahva, kertoo vs. kuntayhtymän johtaja Juha Kallo.

Kallo kertoo, että vuoden 2023 käyttötaloustavoite on valmisteltu 16.12.2022 saadun valtionosuusrahoituspäätöksen mukaisesti. Ministeriöltä joulukuussa saatu rahoituspäätös vuodelle 2023 oli edellisen vuoden vastaavaan nähden 1,8 miljoonaa euroa positiivisempi ja tämä on huomioitu myös vuodelle 2023 tarkennetussa tavoitteessa.

Lappiassa vuoden 2022 opiskelijavuodet ylittyivät

OKM:n myöntämässä järjestämisluvassa opiskelijavuosien vähimmäismäärä Lappialle on 2434, mikä oli rahoituksen perustana Lappian vuoden 2022 varsinaisessa suoritepäätöksessä. Ministeriön toisessa lisäsuoritepäätöksessä Lappia sai vielä 90 opiskelijavuotta lisää.

Suoritettujen tutkintojen määrä ei kehittynyt vuonna 2022 yhtä hyvin kuin aiempina vuosina. Suurin pudotus tutkintojen määrässä on terveys- ja hyvinvointialoilla. Yksi syy alan tutkintomääriin on oppisopimusopiskelijoiden suuri määrä, joilla arvioitu valmistumisvuosi on 2023. Toisaalta vuoden 2022 painottamattomien opiskelijavuosien määrä on vertailuajanjakson suurin. Merkittävin tekijä opiskelijavuosien kasvuun on onnistunut kesäajan opinnollistaminen.

Lappia valmis toimimaan omistajien yhteistoiminta-alueena TE-palvelut -uudistuksessa

Valtiolta kuntien järjestämisvastuulle vuonna 2025 siirtyvissä TE-palveluissa Lappia on valmis toimimaan yhteistoiminta-alueena ja yhteistoiminta-alustana omistajakunnilleen.

— Lappia on esittänyt omistajakunnilleen suunnitelman, jonka mukaan Lappiaan on organisoitavissa opetus- ja koulutustoiminnan rinnalle työvoima- ja elinkeinopalvelut omaksi palvelukokonaisuudeksi ja jokaisen kunnan alueelle omaksi palvelualueeksi. Esityksessä on keskeistä, että asiakaspalveluprosessi hoidettaisiin lähipalveluna kuntakohtaisesti. Olemme keskustelleet esityksestä jäsenkuntiemme johdon kanssa, kertoo Juha Kallo.

Lappian yhtymähallitus esittää, että jäsenkunnat huomioivat kuntayhtymä Lappian keskeisenä ratkaisuvaihtoehtona TE-palveluiden järjestämisvastuun siirron hoitamiseksi seudullisesti ja Lappia nimetään Lapin liiton koordinaatiohankkeeseen ja eri selvitysvaihtoehtoihin osalliseksi.

Pienhankintaohje yhtenäistää ja selkeyttää kilpailutusten vaiheita ja rooleja

Lappiassa on valmisteltu pienhankintaohje, joka tulee voimaan 1.3.2023. Pienhankintaohje on laadittu osaamisalojen/-yksiköiden tueksi hankintojen toteuttamiseen. Tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää kilpailutusprosessin vaiheita ja rooleja. Pienhankintaohjeella edistetään sähköisten järjestelmien käytön tehostamista ja hankintojen suunnitelmallisuutta. Lisäksi pienhankintaohjeella pyritään edistämään avointa kilpailua sekä varmistamaan tarjouskilpailuun osallistuvien toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Lappian osaamisaloilla tehdään paljon hankintoja, joiden arvo alittaa kansalliset kynnysarvot. Pienhankintaohjetta sovelletaan kaikkiin Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian pienhankintoihin ja niihin kuntayhtymän tytäryhteisöjen hankintoihin, jotka ovat hankintalainsäädännössä tarkoitettuja hankintayksiköitä, ja niissä hankkeissa, joissa tilaajana on koulutuskuntayhtymä. Hankkeissa on huomioitava myös rahoittajatahon ohjeet.

Lappialla on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia, jonka kautta
hankinnat kilpailutetaan. Cloudian kilpailutus integroidaan Tweb-asianhallinta-järjestelemään, jolloin kilpailutusasiakirjat siirtyvät asianhallintajärjestelmään.

Lappia mukana IT-laitteiden yhteishankinnassa

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Tornion kaupunki ja Tervolan kunta ovat yhdessä kilpailuttaneet yhteishankintana IT-laitteet sopimuskaudelle 1.1.2023 – 31.12.2025 ja mahdollinen optiokausi vuodelle 2026.

Lappia on ollut aiemmin mukana Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kilpailuttamassa tietokonelaitteiden puitesopimuksissa, joiden sopimuskausi päättyi 31.12.2022.

Muonion toimipaikan opetusympäristöjen uudistamisen, vaihe 2:n urakoitsijat valittu

Muonion toimipaikan opetusympäristöjen uudistaminen vaihe 2 toteutetaan tilikaudella 2023.

Pääurakan toteuttajaksi valittiin S & T Sieppi Oy. Pääurakan arvo on 198 000 euroa.
LVI-urakan toteuttajaksi valittiin LVI-Vanhatalo Oy. LVI-urakan arvo on 58 890 euroa.
Sähköurakan toteuttajaksi valittiin Sähköasennus Kivilompolo Oy. Sähköurakan arvo on 87 386 euroa.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Kallo Juha

Talousjohtaja
puh.+358504276437
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Laihinen Sanna

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358405957654
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6