Lappian yhtymähallitus- Kokousuutisointi 23.11.2021

Uutinen

Lappian talouden kehitys ennakoitua parempaa


Kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edellisen tilikauden lokakuun lopun tilanteeseen nähden, mutta kehitys on jäänyt kuitenkin talousarviotavoitteesta. Valtionosuustuloissa on kasvua edelliseen tilikauteen nähden noin 770 000 euroa. Erityisesti harkinnanvaraiset rahoitukset ovat kasvattaneet tulorahoitusta vuosina 2020 – 2021. Myös tukien ja avustusten osuus nousi lokakuussa edellisen vuoden vastaavaan. Muita tuotoissa kasvua oli kiinteistöjen ulkoisissa vuokratuloissa.

— Toimintamenoissa merkittävin kasvu on ollut henkilöstömenoissa, mikä johtuu pääosin saatuihin harkinnanvaraisiin rahoituksiin sisältyneistä velvoitteista lisätä henkilöstöresursseja. Kasvu kuitenkin alittaa lokakuun talousaviossa ennakoidun kehityksen. Henkilöstömenojen nousu laskee yhtymän tulosta. Kustannukset ovat kasvaneet ennakoidun mukaisesti toiminnan normalisoituessa, mutta jäävät silti vielä alle talousarvion, kertoo talousjohtaja Juha Kallo.

Kuntayhtymän tulos on elokuussa noin 890 000 euroa tappiollinen, mutta kuitenkin ennakoitua noin 370 000 euroa parempi.

Lappian vuoden 2020 opiskelijamäärät ja suoritetut tutkintomäärät edelleen hyvällä tasolla


OKM:n suoritepäätöksessä vuodelle 2020 Lappian opiskelijavuosimäärä on 2640 opiskelijavuotta. Painotettu opiskelijavuosikertymä vuodelle 2020 on noin 2800 opiskelijavuotta.

— Lappian opiskelijavuosimäärä on lähellä tämän vuoden suoritepäätöstä, kertoo osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen.

Vuonna 2020 suoritettiin 903 tutkintoa, joista perustutkintoja oli 583 kpl, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 320 kpl. Vuonna 2019 suoritettiin 953 tutkintoa, joista perustutkintoja oli 671 kpl ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 282 kpl.

— Koronapandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Lappiassa suoritettujen tutkintojen määrään. Perustutkintojen määrässä on hieman laskua, mutta sitä kompensoi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrän kasvu, toteaa osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen.

Yhtymähallituksen jäsenet tutustuvat Lappiaan mentoritoiminnalla


Lappian yhtymähallituksella on vuodesta 2019 lähtien ollut käytössään mentoriyksiköt, ns. kummijärjestelmä, jossa yhtymähallituksen jäsen toimii yhden koulutusalan kummi/ mentorihenkilönä. Mentoritoiminnan tavoitteena on vuorovaikutteisuuden lisääminen. Mentori tutustuu ja perehtyy yksikön asioihin keskustelemalla ja seuraamalla esim. opetusta ja sosiaalisen median viestintää. Yhtymähallituksen jäsen ei osallistu yksikön operatiiviseen työskentelyyn eikä ole esimiesasemassa.

Yhtymähallituksen jäsenet valitsivat mentoriyksikön osaamisyksiköittäin/ toimipaikoittain, valittavana oli myös tukipalveluyksikköjä. Mentori raportoi toiminnastaan yhtymähallituksen kokouksessa johdon katsauksen yhteydessä.

Author

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Kallo Juha

Talousjohtaja
puh.+358504276437
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Laihinen Sanna

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358405957654
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6