Lappian yhtymähallitus – Kokousuutisointi 22.2.2022

Uutinen

Yhtymähallitus kokoontui vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseen, joka pidettiin Lappian Louen toimipisteessä. Toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemi esitteli Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksen toimintaa ja yhtymähallitus tutustui kampusalueen eri oppimisympäristöihin.

Tornion kampusalueen kaavoitushanke ja asuntolarakennuksen myynnin valmistelu

Lappialla on merkittävä kiinteistöomaisuus ja noin 53 % sen rakennuskannasta sijaitsee Torniossa. Koulutuskuntayhtymä on valmistelutyönä laatinut Tornion kampusalueelle maankäyttöesityksen, jonka Tornion kaupungin elinkeinoryhmä on hyväksynyt.

Maankäyttöesitys koskee Tornion kaupunginosaa 8 Suensaari, korttelia 1. Valmistelussa on ollut mukana osoitteessa Seminaarinkatu 18 yhden opetuksen tarpeesta poistuneen asuntolan realisointiin liittyvä selvitys ja luonnossuunnitelma. Tällä kiinteistöllä kiinteistön käyttöä koskee opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat käyttö- ja luovutusrajoitukset.

— Ministeriö on vahvistanut, että kuntayhtymä voi toteuttaa kaavoitusmuutoksen asioiden valmisteluna aiheuttamatta vielä lisätoimia käyttö- ja luovutusrajoitusten osalta. Kaavoitusmuutos on katsottu tarpeelliseksi, jotta kiinteistöjen käytön tehokkuutta voidaan parantaa sekä rakennusten käyttötarkoituksia ja tarvittaessa omistussuhteita voidaan muuttaa, kertoo talousjohtaja Juha Kallo.

Lappia on hankkinut peltomaata Louelta

Tervolan Louella tuli joulukuussa 2021 myyntiin peltoalue Lappian maaseutuyrittäjyyden osaamis-keskuksen välittömästä läheisyydestä. Yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymän johtaja/rehtorin tekemään tarjouksen määräaikaan, 31.12.2021 mennessä.

Lappia on hankkinut peltomaata, jonka kokonaispinta-ala on yhteensä 9,18 hehtaaria ja kauppahinta yhteensä 19 224 euroa. Hankitut peltoalueet ovat tukikelpoisia ja tuet niistä tulevat Lappialle.

— Hankituilla peltomailla korvataan pitkän ajomatkan päässä olevia vuokramaita ja samalla parannetaan omavaraisuusastetta rehuntuotannossa. Toiminta tehostuu peltomaiden keskittyessä kampusalueen läheisyyteen, kun matka-ajat pelloille lyhenevät, kertoo hankinnan taustaa osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Author

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6