Lappian yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto – Kokousuutisointi 29.11.2022

Uutinen

Lappian talous on tehostunut ja kannattavuus parantunut

Lokakuun lopussa kuntayhtymän tuloskehitys on tarkistetun talousarviotavoitteen mukaista kehitystä parempi.

— Tuloskehitys sisältää edelliseen tilikauteen nähden muun muassa lokakuun valtionosuuksien rahoituskertymän ja strategiarahoituksen laskua lähes 290 000 euroa. Myös vuokratuotoissa on laskua, koska yksi rakennus on poistunut ulkovuokrauksesta ja siirretty myyntiin. Henkilöstökuluissa oli myös laskua viime lokakuuhun verrattuna. Vaikka rakennusten kunnossapitotoiminta on tilikaudelle ollut hieman vähäisempää, on Lappiassa toteutettu investointiohjelmaa, johon on sisältynyt kiinteistöjen korjaustoimintaa. Huomionarvoista on, että lokakuun lopussa toimintamenot alittivat talousarvion tavoitteen noin 1,4 milj. eurolla. Kuntayhtymän toimintakate parani edellisen vuoden vastaavaan noin 450 000 euroa. Kun huomioidaan yleisen kustannustason nousu ja Lappian lokakuun tilanteen kustannusten lasku, voidaan todeta kuntayhtymän talouden tehostuneen ja kannattavuuden parantuneen, summaa vs. kuntayhtymän johtaja Juha Kallo Lappian talouden toteutumaa lokakuun lopussa.

Kuntayhtymän tulos oli lokakuun lopussa miinuksella noin 480 000 euroa, mikä on kuitenkin edellisen tilikauden vastaavaan verrattuna yli 400 000 euroa parempi. Lokakuun lopussa kuntayhtymän tuloskehitys on talousarviotavoitteen mukaista kehitystä parempi.

Epävarmuustekijöistä huolimatta Lappialla hyvät lähtökohdat talousarviovuodelle 2023

Juha Kallo muistuttaa, että myös ensi vuoden talousarviota on valmisteltu tilanteessa, kun käynnissä on sekä globaaleja että valtakunnallisia muutosprosesseja. Pandemialla on edelleen vaikutuksia, kuten myös Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan. Ennakoimaton inflaatiokehitys, jonka ytimessä energian kallistuminen vaikuttaa globaalisti ja myös meidän kaikkien elämään. Niin yhteisöiltä kuin yksilöiltäkin vaaditaan sitkeyttä ja sopeutumiskykyä kohdata häiriöitä sekä ylläpitää toimintakykyä muuttuvissa olosuhteissa.

— Valtionosuusrahoitus vuodelle 2023 on edelleen avoimena talousarviota valmisteltaessa. Valtionosuusrahoituksemme laski vuoden 2022 rahoituspäätöksessä. Vuodelle 2023 ennakoimme Lappian perusrahoitukseen ja suoritusrahoitukseen hieman kasvua, mutta vaikuttavuusrahoitukseen laskua. Lappian investointisuunnittelu on pitkäjänteistä ja esimerkiksi kiinteistöinvestoinnit kohdentuvat opetusympäristöjen uudistamiseen ja keskeisten kiinteistöjen korjaukseen. Lappia on velaton ja maksuvalmiutemme on hyvä ja sellaisena se on myös säilymässä vuonna 2023, Juha Kallo avaa Lappian talousarviovuoden 2023 lähtökohtia.

Lappian yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 – 2025
olennaiset tapahtumat ja yleistavoitteet sekä talousarvion perusteet. Osaamisyksiköiden tavoitteet hyväksytään yhtymähallituksen vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa.

Lisäksi yhtymävaltuusto hyväksyi, että mikäli varsinainen valtionosuusrahoituspäätös vuodelle 2023 on summaltaan talousarviovalmistelua korkeampi, kuntayhtymän tulostavoitetta nostetaan vastaavalla erotuksella. Mikäli valtionosuusrahoitus toteutuu ennakoitua matalampana eikä vastaavaa voida kompensoida muilla tulorahoituserillä tai kustannussäästöillä, otetaan talousarvio uudelleen käsittelyyn.

Lappian henkilöstö voi käyttää palkatonta säästövirkavapaata

Yhtymähallitus hyväksyi myös ensi vuodelle Lappian henkilöstölle mahdollisuuden vapaaehtoisen palkattoman säästövirkavapaan pitämiseen ajalla 1.1. – 31.12.2023. Säästövirkavapaa on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään maksimissaan 10 päivää/hlö, menettämättä viikonlopun palkkaa.

Yhtymävaltuuston jäseneksi Jarmo Juopperi ja varajäseneksi Tauno Haataja

Kemin kaupunginvaltuusto on valinnut Hannu Heleniuksen tilalle Lappian yhtymävaltuustoon Jarmo Juopperin ja hänelle varajäseneksi Tauno Haatajan.

Lappian yhtymähallituksen varajäseneksi Teija Jestilä

Yhtymävaltuusto nimesi Lappian yhtymähallituksen varajäseneksi Anniina Kulluvaaran tilalle Teija Jestilän.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Kallo Juha

vs. kuntayhtymän johtaja
puh.+358504276437
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6