Lappian yhtymähallituksen päätöksiä 30.3.2021

Uutinen

Lappian henkilöstörakenteessa ja -kuluissa ei suuria muutoksia vuonna 2020

Kuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2020 yhteensä 337 päätoimista ja 13
sivutoimista henkilöä. Edellisvuonna henkilöstömäärä oli 333, joista päätoimisia oli 324 ja sivutoimisia 9.

Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2020 oli 50,3 vuotta, joka laski edellisvuoden 50,8 vuodesta. Henkilöstöstä naisia oli 57 prosenttia ja miehiä 43 prosenttia, joissa on edellisvuoteen 1 prosenttiyksikön kasvu naisten osuudessa.

Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus vuonna 2020 on ollut 8 henkilöä, vuonna 2019 7 henkilöä. Tulovaihtuvuus on ollut 16 henkilöä, mikä kasvoi edellisvuoden 7 henkilöstä. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 12 henkilöä ja vuonna 2019 eläköitymisiä oli 7.

Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2020 yhteensä 3820 kalenteripäivää, jossa oli nousua edellisvuoteen noin 1000 päivää. Sairauslomapäivä oli keskimäärin 12,54 kalenteripäivää/henkilötyövuosi, joissa hienoista kasvua edellisvuoden 9,31 päivää/henkilötyövuosi.

Henkilöstökuluissa ja palkkamenoissa tapahtui laskua vuoteen 2019 verrattuna. Kuntayhtymän henkilöstökulut vuonna 2020 olivat yhteensä noin 17,7 milj. euroa. Palkkamenojen osuus oli noin 14,4 milj. euroa. Vuonna 2019 henkilöstökulut olivat 17,9 milj. euroa ja palkkamenot 14,4 milj. euroa.

Muutos- ja rakennustyöt käynnistyvät Lappian Tietokatu 2:n alueella

Yhtymähallitus on 30.3.2021 valinnut Kemin kampuksen Tietokatu 2:n keittiö- ja ravintolatilojen urakoitsijat. Pääurakoitsijana toimii YIT Suomi Oy. LVI-urakoitsija on LVI-Vanhatalo Oy ja sähköurakoitsija Länsi-Lapin Sähkö Oy. Keittiölaitteet toimittaa Metos Oy Ab.

Rakennustyömaa aiheuttaa muutoksia Tietokatu 2:n piha-alueen liikennöintiin.

Rakennustyöt kohteessa ovat alkaneet 31.3.2021 ja valmistuvat 16.7.2021 mennessä.

Rakennustyömaa aiheuttaa Tietokatu 2:n piha-alueen liikennöintiin muutoksia, joista on tiedotettu henkilöstöä ja opiskelijoita.

Lappian Louen vanhan navetan purun kilpailutus sopimusta vaille valmis

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ammattiopisto Lappia ovat allekirjoittaneet maaliskuussa sopimuksen geenivarakarjan ylläpidosta. Pelson vankilatilan lapinlehmät, suomenlampaat ja kainuunharmaslampaat siirretään Lappian opetusmaatilalle Tervolan Louelle vuoden 2022 aikana.

Lappian Louen toimipisteessä on aloitettu mainittujen karjojen siirtoon liittyvät toimet. Lappian kiinteistöpalvelut käynnistää lampolan rakentamiseen ja pihattonavetan saneeraukseen liittyvän suunnittelun kilpailutuksen. Suunnitelmat valmistuvat 18.6.2021 mennessä. Uusi lampola sijoittuisi vanhan navettarakennuksen paikalle. Lampolan toteutus edellyttää vanhan navettarakennuksen purkua.

Lappian kiinteistöpalvelut on kilpailuttanut vanhan navetan purkamisen. Yhtymähallitus valtuutti talousjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa. Kuntayhtymän kiinteistöpalvelut toimii kohteen rakennuttajana.

Työt käynnistyvät huhtikuussa purkutöillä, jotka valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä. Uuden lampolan rakentaminen on suunniteltu alkamaan tämän vuoden syyskuussa ja nykyisen navetan peruskorjaus valmistuisi syksyyn 2022 mennessä, jolloin alkuperäiskarjojen siirto tapahtuisi.

Kirjoittaja

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6