Lappian yhtymähallituksen päätöksiä 25.5.2021

Uutinen

Lappian talouden toteutuma huhtikuun lopussa 2021

Vuoden 2021 ensimmäisen kolmanneksen aikana Lappian valtionosuuksien rahoitus kasvoi edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna noin 150 000 euroa. Myös strategiarahoituksen ja harkinnanvaraisen rahoituksen määrä on 60 000 euroa suurempi kuin viime vuonna. Muiden tukien ja avustusten määrät ovat sitä vastoin noin 60 000 euroa alhaisemmat. Lappian kiinteistöjen vuokratuotot kasvoivat tammi-huhtikuussa noin 100 000 euroa, mutta kokonaisuutena toimintatuotot olivat vain noin 70 000 euroa paremmat kuin viime vuonna.

— OKM on myöntänyt viime vuonna ja myös tälle vuodelle lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen, joka edellyttää uusien opettajien, ohjaajien palkkaamista sekä lähiopetuksen tuntimäärien lisäämistä. Tämä kasvattaa henkilöstömenoja, tarkentaa talousjohtaja Juha Kallo.

Henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa sekä aineiden ja tarvikkeiden hankinnoissa oli myös kasvua, mikä painoi toimintakatteen laskuun. Lappian talouden toteutuma on tällä hetkellä talousarviossa ennakoidun mukaisesti noin 550 000 euroa miinuksella.

Lappian hankesalkun keskiössä vahva maakunnallinen verkostoyhteistyö

Lappiassa käynnissä olevien, ulkopuolisella rahoituksella tuettujen hankkeiden arvo on noin 4,0 milj. euroa vuonna 2021. Vuoden 2021 suunniteltu osuus kokonaissalkusta on noin 1,7 milj. euroa.

— Lappian hanketoiminnan keskiössä on kolme painopistealuetta. Oppimisen ja opetuksen kehittäminen kohdentuu Lappian alakohtaisiin oppimisympäristöihin. Verkostohankkeissa sisältöinä ovat muun muassa osatyökykyisten osaamisen vahvistaminen, maahanmuuttajien siirtymien ohjaaminen sekä kansainvälisyystoiminta. Työelämäyhteistyöhön sekä työnantajien osaamisen kehittämiseen suunnatuissa hankkeissa keskiössä on Lapin suurinvestoinnit. Aluekehityksen näkökulmasta hanketyön painopisteet kohdentuvat Lapin veto- ja pitovoimakokonaisuuteen liittyviin toimenpiteisiin, valmistautumiseen Lapin suurinvestointeihin, kiertotalouden kehittämiseen sekä työllisyyden kuntakokeiluun liittyvään yhteistyöhön, summaan Lappian hanketoiminnasta vastaava osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas.

YIT Suomi Oy toteuttaa Louen konehallin vesikaton korjaustyön

Louen toimipaikan konehallin vesikattorakenteissa on ollut vuotoa ja kantavuus ei täytä nykyisiä vaatimuksia. Konehallin alkuperäiset kattorakenteet ovat vuodelta 1973 ja uudempi osa vuodelta 1983. Urakan toteuttajaksi valittiin YIT Suomi Oy. Kokonaisurakan hinta 196 700 euroa.

Kemin toimipisteen Tietokatu 2, pohjoispuolen liikenneväylän muutos

Kemin toimipisteen Tietokatu 2 piha-alueen liikennesuunta muutetaan yksisuuntaiseksi pihan turvallisuuden parantamiseksi. Paasi-rakennukseen tulevan uuden ravintolatilan avaamisen yhteyteen on suunniteltu logistisesti turvallinen ratkaisu ja työt toteutetaan kesän 2021 aikana siten, että ne pääasiallisesti valmistuvat heinäkuun 2021 lopulla ennen koulujen alkua. Maarakennustyöt teetetään urakalla ja autopaikkasähköistystä toteutetaan osin myös opiskelijatyönä.

Autoalan opetusympäristön siirto Tietokatu 2:ssa

Kemin toimipisteen Tietokatu 2:ssa toteutettavien muutosten yhteydessä Lappian autoalan opetus siirtyy Paasi-talosta Louhi-taloon. Tiloissa toimii kevääseen saakka metallialan opetus, joka siirtyy tulevaksi syksyksi Tornioon.

Liukuvan työajan käyttö vakiintuu Lappiassa

Lappiassa sovittiin viime keväänä, 26.5.2020 alkaen siirtymisestä liukuvaan työaikaan säännöllisessä toimistotyöajassa ja yleistyöajassa olevan henkilöstön osalta vuodeksi eteenpäin.
Liukuvan työajan käyttöä on seurattu pienryhmässä, joka on raportoinut kokemuksia ja kehittämisehdotuksia yhteistyötoimikunnalle. Liukuvaa työaikaa koskeva kysely toteutettiin työntekijöille ja esimiehille huhtikuussa 2021. Vastaajat olivat liukuvan työajan vakiinnuttamisen kannalla.

Lappian yhtymähallitus päätti liukuvan työajan vakiinnuttamisesta 31.8.2021 alkaen.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6