Lappian yhtymähallituksen päätöksiä 23.8.2022

Uutinen

— Lappian yhtymähallituksen toukokuun kokouksen jälkeen kesäaikana on Lappiassa edennyt merkittäviä asioita usealla rintamalla. Tiedolla johtamiseen liittyen kiintiönhallintamalli valmistui ja auttaa esimiehiä työssään. Opiskelijoiden tietoja kokoava omaohjaajan työpöytä valmistui opettajien työtä helpottamaan. Kesäajan opintojen toteutuksella saatiin aikaan käänne opiskelijavuosien kertymässä. Osaavan työvoiman riittävyys on haaste, johon Lappiassa on haettu ratkaisuja muun muassa kv-opiskelijarekrytoinneilla. Koulutus palveluna -konseptiin liittyen yhteistyö Sallan kunnan kanssa on lähtenyt liikkeelle ja voi muodostua malliksi muillekin alueille. Tapahtumia mahtui kesään ja on tulossa alkusyksystäkin, avasi kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja ajankohtaisia teemoja yhtymähallituksen ensimmäisessä kokouksessa 23.8.2022.

Lappian talouden ensimmäinen vuosipuolisko 2022 tavoitellussa tasossa

— Kuntayhtymän kannattavuuden parantamiseksi on tehty tilikauden aikana merkittävästi toimia kohdistuen kustannusrakenteeseen ja tulopohjaan. Tämän mukaisesti yhtymävaltuusto vahvisti uuden talousarviotavoitteen 24.5.2022. Kuntayhtymän tulos kesäkuun lopussa oli miinuksella hieman yli 600 000 euroa, mikä vastaa valtuuston asettaman uuden talousarviotavoitteen tuloksen tasoa. Kuntayhtymä on velaton ja maksuvalmius on säilynyt edelleen hyvänä, kertoo talousjohtaja Juha Kallo.

Lappian investointiohjelma on koulutuksen järjestäjälle merkittävä ja talousarviossa ennakoitu kuntayhtymän investointibudjetti tilikaudelle 2022 bruttona on noin 5,6 milj. euroa. Kesäkuun toteuman mukaan arvioidaan kuntayhtymän investointibudjetin raamien pitävän.

Lappia käynnistää strategiaprosessin vuoteen 2030 ja siitä eteenpäin

Lappian voimassa oleva strategia tähtää vuoteen 2025. Lappian strategiaprosessi on rullaava, jossa joustavasti vuosittain päivitetään painopisteitä toimintaympäristön tuottaman tiedon perusteella.

Toimintaympäristö jatkaa muutostaan ja on perusteltua käynnistää strategian syvällisempi uudistaminen. Seuraava strategiakausi tähtää vuoteen 2030 ja sen ohi. Strategia on tavoitteena vahvistaa vuoden 2023 toisessa yhtymävaltuustossa.

Lappian strategiaprosessin tavoitteena on olla avoin, sidosryhmiä (opiskelijat, asiakkaat, työelämä, henkilöstö, omistajat, kumppanit, verkostot, viranomaiset jne.) osallistava ja perustuvan vahvasti tietoon ennakkoluulotonta, luovaa ja tavoitteellista näkemystä unohtamatta. Lappian strategiaprosessin alustavat vaiheet sisältävät tiedonkeruuta, osaamisen varmistamista, sidosryhmien osallistamista,
yhteistä keskustelua eri toimijoiden kesken sekä vaiheet tavoitteiden
toimeenpanemiseksi.

Strategiaprosessin ohjausryhmään nimettiin yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajisto sekä Lappian johtotiimi. Kuntayhtymän johtaja/rehtori kutsuu ohjausryhmän koolle.

Pirjo Peurasaari-Tohmola JUKO ry:n pääluottamusmieheksi Lappiassa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on ilmoittanut, että JUKOn pääluottamusmieheksi ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023 on valittu varapääluottamusmies Pirjo Peurasaari-Tohmola. Aiemmin pääluottamusmiehenä toiminut Sami Karvonen siirtyy varapääluottamusmieheksi.

Author

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Kallo Juha

Talousjohtaja
puh.+358504276437
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6