Lappian yhtymähallituksen päätöksiä 23.2.2021

Uutinen

Lappian 2020 tilinpäätös toteutuu ennakoitua parempana

Kuntayhtymän tuloskehitykseen vaikuttivat tilikaudella positiivisesti erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunta KILA:n harkinnanvaraisen valtionosuuden
tuloutus vuodelle 2020, yhteensä 1,6 milj. euroa. Tämän lisäksi strategiarahaa saatiin kehittämistoimintaan noin 200 000 euroa. Sen sijaan ammatillisen koulutuksen perusrahoitus hieman laski edelliseen vuoteen verrattuna. Tilinpäätöksen 2020 ennakkotiedon mukaan tilikauden tulos on voitollinen ja tulos on talousarviossa hyväksyttyä tasoa parempi.

Koronapandemian vaikutus näkyy toiminta- ja henkilöstömenojen sekä palvelujen ostojen laskuna. Kuntayhtymän kannattavuus parani ja maksuvalmius on vahva. Koulutuskuntayhtymä on velaton.

Varsinaisesti tilinpäätös käsitellään hallituksen 30.3. kokouksessa.

Lappiassa suoritettujen tutkintojen määrä säilyi lähes edellisvuoden tasolla

Vuonna 2020 suoritettiin Lappiassa yhteensä 919 tutkintoa, joista 595 oli ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja yhteensä 324. Suoritettujen perustutkintojen määrä laski hieman, mutta vastaavasti ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta. Tutkintojen kokonaismäärä säilyi koronapandemiasta huolimatta lähes edellisvuoden tasolla.

Lappian yhtymähallitus jatkaa mentorointia

Lappian yhtymähallitus aloitti vuonna 2020 osaamisyksikköjen/ toimipisteiden mentoroinnin, jossa yhtymähallituksen jäsen tutustui ja perehtyi yksikön asioihin keskustelemalla ja seuraamalla esimerkiksi opetusta ja sosiaalisen median viestintää sekä osallistumalla kokouksiin. Mentori ei osallistu yksikön operatiiviseen työskentelyyn eikä ole esimiesasemassa. Mentoritoiminnan tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen. Mentoritoimintaan jatketaan vuoden 2021 aikana.

Author

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6