Lappian yhtymähallituksen ja –valtuuston päätöksiä 8.12.2020

Uutinen

​Talouden muutostekijät voimistuivat loppuvuodesta


Koronan vaikutus ja siihen reagointi näkyy Lappian taloudessa hyvin suoraviivaisesti. Tammi-lokakuun aikana Lappian toimintatuotot ovat jääneet tavoitteesta 1,5 milj. euroa, mutta toimintakuluista on säästynyt vastaavasti 2,5 milj. euroa. Kuntayhtymän tulos on lokakuun loppussa noin 1,0 milj. euroa ennakoitua parempi.

– Korona ja ammatillisen koulutuksen sirpaloitunut valtionosuusrahoitus, joka sisältää useita rahoituselementtejä, vaikuttavat vahvasti koulutuskuntayhtymän talouteen. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan (KILA) tuoreen linjauksen mukaisesti lisärahoitustuloja ei voida jaksottaa useille vuosille syntyviä kuluja vastaan, vaan lisärahoitukset on kirjattava tuloksi ja tulokseen kokonaisuudessaan saantovuonna. Päätös nostaa vuonna 2020 niin Lappian kuin muidenkin ammatillisen koulutuksen toimijoiden tuloksia ja vastaavasti painaa tuloksia alas vuosina 2021 – 2022. Talouden kannattavuutta on tarkasteltava pitemmällä jaksolla johtuen koronan ja lisärahoituserien vaikutuksista. Kannattavuus on edelleen haaste, mutta maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat säilyneet Lappiassa vahvoina, kertoo talousjohtaja Juha Kallo.

Lappian taloudessa vahva pohja vastata talousarviovuoden haasteisiin


Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän moninaiset rahoitusmuodot ja hakuprosessit tuovat epävarmuutta ja epäjatkuvuutta talousarviovuoteen 2021 ja seuraavien vuosien taloussuunnitteluun. Lappian hyvä vakavaraisuus ja maksuvalmius antavat kuitenkin hyvän perustan vastata haasteisiin.

– Keskeinen rahoituslähde, valtionosuusrahoitus on vuodelle 2021 edelleen avoimena talousarviopäätöstä valmisteltaessa. Rahoituspäätös on odotettavissa jälleen joulukuussa. Rahoitusta ennakoitaessa 1.1.2021 alkaen perusrahoituksen osuus olisi 70 prosenttia, joka kohdennetaan entiseen tapaan opiskelijavuosien määrän perusteella, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia. Lappian talousarviovuoteen liittyy myös kuntayhtymän kolmas sopeuttamis- ja kehittämissuunnitelma, joka tähtää kannattavuushaasteen poistamiseen, Juha Kallo muistuttaa.

– Lappian strategiasta nousee tavoitteeksi vuodelle 2021 uraohjaus ja asiakkaan henkilöstöpalvelut. Samalla jatkuvat strategian aiempien vuosien teemojen edistäminen. Sopeuttamis- ja kehittämissuunnitelmassa ovat tulevien vuosien tila- ja koulutustarjontaratkaisut keskeisiä talouden tasapainottamisen keinoja. Tavoitteena on vähentää Lappian suurimpien, Kemin ja Tornion kampusten koulutustarjonnan päällekkäisyyksiä ja käytössä olevia tiloja huomioiden muun muassa etäopiskelun ja etätyöskentelyn kasvu. Koulutustarjonta pysyy ennallaan ja työelämän tarpeiden mukaan kasvaa.  Toimenpiteiden vaikuttavuus on opiskelijoiden ja työelämän hyväksi, että pystymme entistä paremmin vastaamaan heidän tarpeisiin. Talousarvio- ja suunnitelmavuosina Lappia jatkaa tiivistä yhteistyötä strategisten kumppaneiden ja yrittäjien kanssa sekä toteuttaa toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuja investointeja kaikissa toimipisteissä, kertoo kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja Lappian tulevien vuosien tavoitteista.

Lappialta konsernilaina Lappiahalli Oy:lle


Yhtymähallitus päätti Lappiahalli Oy:n lainojen uudelleen järjestelyistä, että yhtiölle myönnetään kuntayhtymän puolesta yksi konsernilaina, jonka yhtiö ottaisi vastattavakseen ja lyhentäisi kokonaisuudessaan konsernin ulkopuolisen lainan sekä yhdistäisi aikaisemmat muut lainansa. Kokonaisuutena yhtiön konsernilainamäärä olisi noin 290 000 euroa.

Kemiläinen Albana Mustafi Lappian yhtymävaltuuston johtoon


Lappian yhtymävaltuuston puheenjohtaja Mikko Koivulehdolle on myönnetty ero yhtymävaltuuston puheenjohtajuudesta 7.9.2020 alkaen, koska hän on aloittanut työt Lappian palveluksessa. Yhtymävaltuusto valitsi jäljellä olevalle toimikaudelle yhtymävaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi kemiläisen Albana Mustafin.

Varapuheenjohtajana jatkaa muoniolainen Matti Myllykangas.

Tervolalainen Pirjo Jurva johtaa Lappian tarkastuslautakuntaa


Lappian tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hanna Pesoselle on myönnetty ero puheenjohtajuudesta, koska hän on aloittanut työt 27.7.2020 Lappian palveluksessa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävää syyskaudella 2020 on hoitanut tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Anne Harri.

Yhtymävaltuusto valitsi jäljellä olevalle toimikaudelle tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Pirjo Jurvan Tervolasta.

Henkilövaihdoksia yhtymävaltuustossa


Kemin kaupunginvaltuusto on valinnut Albana Mustafin Mikko Koivulehdon tilalle Lappian yhtymävaltuustoon. Varajäseneksi on valittu Sari Ekorre-Nummikari.

Tornion kaupunginvaltuusto on valinnut Minna Säynäjäahon tilalle Lappian yhtymävaltuustoon Marja-Liisa Hentilän ja hänen tilalleen varajäseneksi Kirsti Ahon.

Kemin kaupunginvaltuusto on valinnut Essi Pietilän tilalle Lappian yhtymävaltuustoon Anniina Kulluvaaran.

Tervolan kunnanvaltuusto on valinnut Pirjo Jurvan Hanna Pesosen tilalle Lappian yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja

Kuntayhtymän johtaja/rehtor Virpi Lilja, virpi.lilja@lappia.fi

Kirjoittaja