Lappian yhtymähallituksen ja -valtuuston päätöksiä 24.5.2022

Uutinen

Lappian tilikauden 2021 toteutumassa ei yllätyksiä

Tilikaudelle 2021 rahoituksen ennakointi onnistui muutostekijöistä huolimatta varsin hyvin. Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 1,1 milj. euroa. Kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edelliseen tilikauteen nähden noin 200 000 euroa. Toisaalta toimintamenoissa tapahtui merkittävää kasvua edelliseen tilikauteen yhteensä 2,1 milj. euroa. Henkilöstömenoihin tuli kasvua ennakoidusti 1,2 milj. euroa edelliseen tilikauteen. Tilikauden lopussa kuntayhtymä oli velaton ja maksuvalmius on vahva.

— Pandemian vaikutuksesta toimintakulut putosivat tilikaudella 2020. Kustannusten ennakoitiin lähtevän kohoamaan toiminnan normalisoituessa ja tämä osittain tapahtuikin tilikauden 2021 edetessä, summaa talousjohtaja Juha Kallo tilinpäätöksen toteutumista.

Koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 24.5.2022.

Lappian talousarviossa 2022 haetaan 2 miljoonan säästöjä

Koulutuskuntayhtymä Lappian talousarvio tilikaudelle 2022 oli uudelleen yhtymähallituksen käsittelyssä ja valtuuston päätettävänä. Yhtymähallitus päätti 22.2.2022, että talousarvio tilikaudelle 2022 otetaan uudelleen käsittelyyn toukokuun kokouksessa. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksestä 21.12.2021 jätetään oikaisuvaatimus. Talousarvion 2022 muutoksen valmistelua on jatkettu kevään aikana yhteistyössä henkilöstön kanssa ja valmistelun etenemistä on käsitelty yhtymähallituksen kokouksissa. Arvioitavana on ollut muun muassa lisä- ja hankerahoitusten sekä kustannustehokkuuden lisäämisen vaikutukset.

OKM:ltä saatiin tieto lisätalousarvion harkinnanvaraisesta korotuksesta, jota saatiin hieman alle 800 000 euroa, jonka johdosta valtionosuus 2022 nousi rahoituspäätöksen 24,2 milj. eurosta 25,0 milj. euroon. Ministeriölle tehtyyn oikaisuvaatimukseen ei saatu vielä ratkaisua.

Talousarviovuoden kannattavuuteen vaikuttavat toimet jakautuvat laajalti kaikkiin yksiköihin. Tulopohjaan haetaan lisäystä hanketoiminasta ja kustannussäästöjä henkilöstökustannuksista, palveluostoista sekä aineista ja tarvikkeista. Ennen toimenpiteitä ennakoitiin kuntayhtymän tulokseksi – 3,2 milj. euroa ja toimenpiteiden toteutuksessa uusi talousarvion tulostavoite on -1,2 milj. euroa. Tulosparannusta olisi siten saatavissa – 2,0 milj. euroa.

— Valmistelun lopputulokseen sisältyy riskejä, sekä positiivisia että negatiivisia. Siinä ei ole mukana ministeriöön tehtyä oikaisuvaatimusta tai sen mahdollisia vaikutuksia. Hanketoimintaan on ennakoitu kasvua ja erityisesti opetuksen henkilöstöresursseja täytyisi voida irrottaa suunnitellusti lisää hanketyöhön. Henkilöstömenojen leikkaus on suhteellisesti vähäisintä. Aineiden ja tarvikkeiden säästöarvio sisältää inflaation ja kustannustason nousun riskit. Kannattavuus paranisi toimien toteutuessa hieman joulukuun valtuustossa hyväksyttyä tasoa paremmaksi. Toimintakate-ero alkuperäiseen olisi noin 250 000 euroa parempi. On huomioitava, että kannattavuuden parantamisesta paine osuu loppuvuodelle. Tilikauden alun tulos on noin 520 000 euroa tappiollinen. Välittömien toimien toimeenpano tarvitaan täysimääräisinä, jotta tulostavoite saavutetaan, summaa talousjohtaja Juha Kallo.

Lappia hakee OKM:ltä media-alan erikoisammattitutkintoa

Lappiassa on järjestetty media-alan ammattitutkinnon (AT) koulutusta valokuvauksen osaamisalalla vuodesta 2004. Nyt haetaan järjestämisluvan täydentämistä media-alan erikoisammattitutkinnolla (EAT) valokuvauksen osaamisalalle.

— Tarve koulutukselle on tullut alan ammattilaisilta, jotka ovat aiemmin suorittaneet Lappiassa valokuvauksen sekä media-alan ammattitutkinnon. Toimiessaan valokuvaajan ammatissa he kokevat tarpeelliseksi syventää omaa osaamistaan erikoisammatti-tutkintoon. EAT-osaaminen mahdollistaa entistä laadukkaamman tarjonnan sekä parantaa näin myös tekijöiden työllistymistä. Lappiassa käytettäisiin EAT-tutkinnossa kouluttajina maailmanlaajuisesti arvostettuja paikallisia valokuvaajia, joita nyt käytetään AT-tutkinnossa, kertoo osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen erikoisammattitutkinnon haun taustoja.

Suomessa on tällä hetkellä viisi media-alan erikoisammattitutkinnon koulutuksenjärjestäjää. Pohjoisimmat luvat ovat Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymällä sekä Jyväskylässä Gradialla. Opiskelijoita ammattitutkintokoulutuksessa on ollut eri puolilta Suomea, pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta sekä Lapista.

Lappialle hyväksyttiin ensimmäinen jätehuoltosuunnitelma

Osana kestävän kehityksen työtä kestävän kehityksen asiantuntija Anu Rautiala on laatinut Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle ensimmäisen jätehuoltosuunnitelman.

Laadukas jätehuolto on tärkeä ja näkyvä osa oppilaitoksen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työtä. Luonnonvarojen tehokkaan käytön, jätteiden lajittelun ja kierrättämisen avulla hillitsemme omalta osaltamme myös ilmastonmuutosta. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa kaikille jätejakeille mahdollisimman korkea kierrätysaste, jolloin myös poltettavan jätteen määrä vähenee. Jatkossa lajittelun tulisi olla helppoa, vaivatonta ja itsestään selvä osa ammattiopiston arkea.

Pidemmän tähtäimen tavoitteena on jätteen määrän väheneminen nykyisestä sekä uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisääntyminen. Tavoitteena on myös seurata syntyvän jätteen määrää tarkemmin. Jätehuollon kehittymisen, lainsäädännön sekä jätehuoltomääräysten muutosten myötä jätehuoltosuunnitelmaa päivitetään ja kehitetään säännöllisesti. Jätehuoltosuunnitelman päivittämisestä vastaa Lappian kiinteistöpalvelut ja talousjohtaja hyväksyy päivitykset.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6