Lappian Sanna Laihinen valtakunnallisen SAJO ry:n hallitukseen

Uutinen

Lappian vs. rehtori Sanna Laihinen on valittu Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry:n hallitukseen kaudelle 2023 – 2024.

Yhdistykseen kuuluu ammattikoulutuksen johtavassa asemassa, vastuullisessa kehittämis- tai asiantuntijatehtävässä toimivia henkilöitä. SAJO ry toimii jäsentensä edustajana ja edistää jäsenistönsä verkostoitumista ja osaamisen kehittymistä sekä kehittää ammatillista koulutusta. Yhdistys hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, elinkeinoelämään, työnantaja- ja työntekijäjärjestöihin, muihin järjestöihin ja oppilaitoksiin. Yhdistys perustaa työryhmiä, nimeää edustajia työryhmiin, tekee aloitteita ja yhteistyösopimuksia sekä antaa lausuntoja.

Hallituksen jäsenet

Maija Aaltola, puheenjohtaja, OMNIA
Åsa Stenbacka, varapuheenjohtaja, Vamia
Sirkku Purontaus, sihteeri, Lapin koulutuskeskus REDU
Heli Huotari, Business College Helsinki
Karri Koli, Urheiluopisto Kisakeskus
Sanna Laihinen, Ammattiopisto Lappia
Kari Puumalainen, YSAO

Hallituksen varajäsenet

Anne Laine, Sataedu
Petteri Ora, Kiipula

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Laihinen Sanna

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358405957654
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6