Lappian robottiavusteinen kielen opetus työpaikalla kiinnostaa kansainvälisesti

Uutinen

Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeen keskiössä on maahanmuuttajien työllistyminen ja suomen kielen oppimisen tukeminen. Työpaikalla tapahtuvan kielen oppimisen tukena on suomen kielen kouluttajan lisäksi humanoidirobotti Välkky ja siihen liittyvä palvelu, joka sisältää yli 20 interaktiivista opetustuokiota eri ammattialoille. Näiden lisäksi on kehitetty eri työpaikkojen ja hankkeen asiakkaiden tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä opetustuokioita. Opetuskokonaisuudet sisältävät suomenkielistä ammattisanastoa sekä toisto- ja dialogiharjoituksia puheen tuottamisen tueksi. Robotiikalla toteutetun opetusmateriaalin kehittäminen ja räätälöinti edellyttävät hyvää yhteistyötä ohjelmointiasiantuntijan, suomen kielen kouluttajan ja työpaikkaohjaajan välillä.

Robotiikan hyödyntäminen kielen opetuksessa työpaikoilla on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Lappian Oma polku maahanmuuttajalle –hanketoimijat oli kutsuttu soveltavan robotiikan kansainväliseen HAI2020 –konferenssiin (The 8th International Conference on Human-Agent Interaction), joka järjestettiin verkkototeutuksena Australian Sydneyssä 10. – 13.11.2020.

– Oma polku maahanmuuttajalle -hankkeessa olemme tehneet yhteistyötä Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan kanssa. Hankkeen puitteissa olemme tehneet tutkimusta maahanmuuttajien robottiavusteisesta suomen kielen oppimisesta työpaikoilla. Tutkimuksesta kirjoitettiin tieteellinen artikkeli Customized Robot-Assited Language Learning to Support Immigrants at Work. Yhdessä Tampereen yliopistonlehtorin Aino Ahtisen kanssa esittelimme tutkimustulokset HAI2020 –konferenssissa. Saavutetut tulokset ovat kiinnostaneet myös Ruotsin työllistämishankkeen, ESF –projekt Hållbar Etablering, toimijoita, joiden kanssa olimme Teams-yhteydessä Tukholmaan, kertoo projektipäällikkö Susanna Kouri.

Moniammatillisella työryhmällä kehitetyt suomen kielen oppimistehtävät ovat maahanmuuttajalle alku monipuolisen ammatissa tarvittavan kielen oppimiselle. Suomen kielen opettaja, työpaikkaohjaaja, ammatillinen opettaja ja ohjelmoija tekevät tiivistä yhteistyötä yksilöllisten, maahanmuuttajan ja työpaikan tarpeisiin soveltuvien oppimissisältöjen suunnittelussa. Sekä opiskelijan että yrittäjien ja työpaikkaohjaajien positiivinen asenne edistää robottiavusteisen kielen opetuksen toteutusta työpaikalla. Opiskelijoiden haastatteluissa tuli esille, että jopa robotin ammattialaan liittyvä vaatetus synnytti positiivisen keskusteluyhteyden oppimistilanteessa. Työpaikoilla tapahtuvassa opiskelussa oli haasteita taustaäänten vaikutuksista robotin puheentunnistukseen, joka edellyttää vielä robottien valmistajilta kehitystyötä. Oppimistilanteessa robotin tekninen suomen kielen ääntäminen vaati opettajan tukea ja ohjausta ymmärtämään robotin kysymyksiä ja ohjeita. 

Oma polku maahanmuuttajalle -hanke käynnistettiin elokuussa vuonna 2017. Ensimmäisen hankekauden päättyessä vuoden 2019 lopussa, saatiin hankkeelle jatkoa Euroopan sosiaalirahaston 2020 – 2024 Suomen ohjelmasta tämän vuoden loppuun. 

Lisätietoja


Projektipäällikkö Susanna Kouri, puh. 040 510 4137, susanna.kouri(at)lappia.fi

Kirjoittaja