Lappian opiskelijafoorumi katsoo tulevaisuuteen

Uutinen

Lappian opiskelijat ja johdon edustajat kokoontuivat opiskelijafoorumissa valtuustosaliin keskustelemaan minkälainen lappialainen on vuonna 2030.

Lappian opiskelijafoorumi järjestettiin toista kertaa Lappian Tornion toimipisteessä. Foorumin tavoitteena on osallistaa opiskelijoita kehittämään yhdessä Lappian toimintaa ja tehdä Lappiasta entistä parempi opiskelupaikka.

Opiskelijafoorumi kokoontuneena valtuustosaliin
Opiskelijafoorumi kokoontui Lappian valtuustosaliin päivän ajaksi.

Opiskelijakunnan puheenjohtaja Pekka Riihiaho, jäsen Teemu Kiviniemi, kuraattorit Anni Hellevaara ja Maria Granfors avasivat opiskelijafoorumin. Aamukahvien jälkeen siirryttiin liikuntasaliin aivoriihen aktiviteettien pariin. Opiskelijat jaettiin neljään ryhmään, joiden tehtävänä oli piirtää tulevaisuuden lappialaisen hahmo. Seuraavaksi tuli kysymyksiä ominaisuuksista, arvoista, oppimisympäristöstä, opetettavista aineista, hyvistä ja kehitettävistä asioista. Piirrosten valmistuttua ne ripustettiin valtuustosalin seinälle.

Anni Hellevaara ja opiskelijat valtuustosalissa opiskelijafoorumissa
Vasemmalla edessä Pekka Riihiaho ja Teemu Kiviniemi sekä kuraattori Anni Hellevaara, jotka ovat olleet organisoimassa opiskelijafoorumia ja ovat vahvasti mukana keskustelussa.

– Opiskelijoilla tuli paljon ajatuksia tulevaisuuteen liittyen, kuten taloudenhallinta, veroasiat ja arjen taitojen opettelua. Tulevaisuudessa Lappiasta halutaan enemmän tasavertaisuutta toimipisteiden ja alojen välillä, kertoo Lappian Tornion toimipisteen kuraattori Anni Hellevaara

Kuvassa vasemmalla Antti Päivärinta, Mari Uusitalo, Anne Tryyki ja Sanna Laihinen.
Kuvassa vasemmalla Antti Päivärinta, Mari Uusitalo, Anne Tryyki ja Sanna Laihinen.

Lounaan jälkeen opiskelijafoorumiin liittyivät mukaan Lappian osaamispalvelujohtajat Anne Tryyki ja Antti Päivärinta, vs. rehtori Sanna Laihinen, sekä johdon assistentti Mari Uusitalo kuulemaan aamupäivän tuloksia. Kaikilta ryhmiltä tuli erilaisia ajatuksia tulevaisuuden lappialaisesta.

Opiskelijaryhmien aivoriihien tuotoksina nousivat esiin mm. oma-aloitteisuus, moraali, säästämiskeinot, ruokailu ja illalla tapahtuva nuorisotoiminta. Ruokailua kehuttiin, mutta monet ovat huolissaan niistä, jotka eivät käy syömässä.

Viestintää haluttaisiin parantaa myös kaupungin ja seurakunnan suunnista, jotta tapahtumiin ja toimintaan saataisiin tavoitettua enemmän nuoria. Keskustelua käytiin oikean viestintäkanavan löytymiseksi. Opiskelijat haluaisivat enemmän tietoa WhatsApp -sovelluksen kautta.

Osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta totesi, että se on hankalasti hallittavissa, koska alojen ryhmäkeskusteluissa ei ole yleensä henkilökuntaa mukana ja joka vuosi pitäisi koordinoida nämä asiat uudestaan, kun seuraava vuosikerta opiskelijoita saapuu.
Yhtä mieltä oltiin kuitenkin Wilman päivittämisestä ja opiskelijoiden ohjaamisesta lukemaan Wilmaan tulleet tiedotteet useammin.

– Me olemme saaneet hyvää palautetta ruokailuista, mutta on kuitenkin paljon opiskelijoita, jotka eivät käy syömässä. Kokouksessa tuli hyviä ajatuksia tähän, kuten ryhmässä syömään meneminen. Lounas on tärkeä osa koko päivän toimintakyvyn ylläpitämiseksi, kertoi osaamispalvelujohtaja Anne Tryyki

Opiskelijakunnan puheenjohtaja Pekka Riihiaho opiskelijafoorumissa

Opiskelijakunnan puheenjohtaja Pekka Riihiaho totesi, että viime aikoina ollut paljon puhetta opiskelijatutor-toiminnasta ja siitä, että sekä uudet ja vanhat opiskelijat haluavat tutortoimintaa enemmän. Ongelman tullessa olisi matala kynnys avun pyytämiseen tai antamiseen toiselle opiskelijalle. Se vahvistaisi koulun tukiverkostoa opettajien ja muun henkilökunnan lisäksi. Tutoropiskelija osaisi tunnistaa ongelman tyypin ja ohjaisi opiskelijan oikean henkilön luokse.

– Toivotaan että saataisiin mahdollisimman paljon opiskelijoita kiinnostumaan opiskelijakunnan hallituksen toiminnasta, jotta ensi vuonna saataisiin taas toimiva hallitus kasaan. Tämä takaisi opiskelijakunnan laadukkaan toiminnan jatkossakin, painotti Pekka Riihiaho.

Opiskelijafoorumi herätti erilaisten aiheiden keskustelun Lappian johdon kanssa ja paljon tietoa vaihdettiin molemmin puolin. Juuri tällaisten keskusteluiden pohjalta Lappian toimintaa päästään kehittämään konkreettisesti. Opiskelijafoorumi järjestetään seuraavan kerran maalis-huhtikuussa.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Hellevaara Anni

Kuraattori
puh.+358504708022
Opiskelijahuolto
Tornio, Urheilukatu 6

Granfors Maria

Kuraattori
puh.+358504303111
Opiskelijahuolto
Kemi, Tietokatu 2

Laihinen Sanna

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358405957654
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Päivärinta Antti

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358504612318
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Kemi, Tietokatu 2