Lappian logistiikka-alan koulutukseen uutta draivia

Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle kuljetusalan ammattitutkinnon järjestämisluvan 1.1.2021 alkaen.

​- Lappialla on ollut logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelut) järjestämisoikeudet 1.1.2018 lähtien. Silloin on aloitettu niin sanottu alalle tulo –koulutus, joka on kasvanut vetovoimaiseksi osaamisalaksi. Opiskelijamäärä on noussut jo lähes 90 opiskelijaan, kertoo logistiikka-alan kouluttaja Sampo Häkkinen.

Logistiikka-alan perustutkintokoulutuksen käynnistyttyä, työelämältä tuli vahvaa viestiä tarpeista saada alalla jo oleville suunnattu ammattitutkinto, joka tarjoaisi osaamisen päivitystä kuljettajan työssä ja mahdollisuuden suorittaa ammattitutkinto. Koulutus koettiin tarpeelliseksi myös ammattikuljettajille, jotka haluavat vaihtaa työtehtäviään ja erikoistua eri osaamisalalle kuljetustoiminnoissa. 

Logistiikka-alan opiskelija Milja Martimo on lähdössä opettaja Jouni Kaaretkosken ohjauksessa kahden tunnin ajo-opetusjaksolle täysperävaunuyhdistelmällä.

– Lappian toiminta-alueella on parhaillaan käynnissä hankesuunnittelu uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Toteutuessaan biotuotetehdas synnyttäisi uusia työpaikkoja myös metsänkorjuuseen ja kuljetuksiin. Lappiaan on hankittu Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisalan opetukseen puutavara-auto ja hankinnassa on simulaattori puutavaran lastaukseen. Lisäksi logistiikka-alalle on palkattu yksi kouluttaja juuri metsäkuljetusten koulutusten valmisteluun ja toteutukseen, kertoo Häkkinen ammattiopiston valmisteluista ammattitutkinnon toteutukseen.

Lappia tekee laaja-alaista yhteistyötä alueen kuljetus- ja terminaalipalveluja tuottavien yritysten kanssa. Kuljetusalan vahva toimija Pohjaset Oy on mukana muun muassa Lappian auto- ja logistiikka-alojen hanketoiminnassa ja myös logistiikka-alan ammatillisessa ohjausryhmässä. 

– On todella hyvä asia, että saamme lähelle, toiminta-alueemme oppilaitokseen kuljetusalan ammattitutkinnon. Uusien kuljettajien kouluttamistarve on kova, kun valmistaudumme moniin suuriin hankkeisiin ja yhä enemmän tarvitsemme kuljettajiksi moniosaajia. Nyt korona-aikana ei missään tapauksessa saa vähentää koulutuksia. Poikkeusoloissa on huomattu, että tavaroiden pitää liikkua ja kuljetusala on elintärkeä, korostaa Pohjaset Oy:n myyntijohtaja Raimo Pohjanen.

Lappia tukee myös hanketoiminnalla kuljetusalan kehittämistä


Ammattiopisto Lappialla on käynnissä Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa –kehittämis- ja investointihankkeet. Niissä selvitetään vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun kuljetuskaluston soveltuvuutta Lapissa sekä edistetään uusien teknologioiden käyttöönottoa, uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja vähähiilisiä ratkaisuja kuljetus- ja logistiikka-alan ammatinharjoittamisessa.

Lappian auto- ja logistiikka-alalla suunnitellaan uusien oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti kierto- ja biotalouden ja arktisen kestävän talouden kehittämisessä Lapissa.  Alalle toteutetaan valitun vaihtoehtoisen voimanlähteen mukainen oppimisympäristö uusilla teknologisilla ratkaisuilla sekä laitteistojen, kuorma-auton ja sähkötrukin hankinta. 

Ammattiopisto Lappiassa kuljetusalan koulutusratkaisuja, oppimisympäristöjä kehitetään laaja-alaisena yhteistyönä ja kumppanuuksina työelämän tarpeiden pohjalta.

Author

Ota yhteyttä

Toratti Markku

Koulutuspäällikkö
puh.+358406529536
Kone- ja tuotantotekniikka, kaivosala, autoala, prosessiteollisuusala, logistiikka-ala
Kemi, Tietokatu 2

Häkkinen Sampo

Kouluttaja
puh.+358404864703
Logistiikka-ala
Kemi, Sammonkatu 8