Lappian kouluttaja Priitta Pöyhtäri-Trøen OPH:n luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikuntaan

Uutinen

Ammattiopisto ​Lappian Muonion Tunturi-Lapin osaamiskeskuksen erä- ja luonto-oppaiden kouluttaja Priitta Pöyhtäri-Trøen on nimitetty Opetushallituksen valtakunnalliseen luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikuntaan toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2023.

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunnan kokoonpano

Työnantajien edustajat: Marko PrintzAntti Tähkäpää

Työntekijöiden edustajat: Jouni RöntynenJanne Leiviskä

Itsenäisten ammatinharjoittajien edustaja: Outi Jääskö

Opetusalan edustajat: Priitta Pöyhtäri-TrøenMerja Tiainen

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: Kalatalouden perustutkinto, Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, Kalatalouden ammattitutkinto, Luontoalan ammattitutkinto, Porotalouden ammattitutkinto, Ympäristöalan ammattitutkinto, Kalatalouden erikoisammattitutkinto, Luontoalan erikoisammattitutkinto ja Ympäristöalan erikoisammattitutkinto.

Työelämätoimikuntien keskeiset tehtävät

  • Osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen ja toimittaa tiedot havaitsemistaan puutteista opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä pyynnöstä antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista.
  • Osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa.
  • Käsitellä tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Priitta Pöyhtäri-Trøen on iloinen päästessään mukaan oman alansa tutkintojen kehittämistyöhön.

– Olen iloinen, että saan olla mukana oman alan kehittämisessä ja että Pohjois-Suomen ja Lappian edustus saatiin alan työelämätoimikuntaan. Meillä Lappiassa on vahvaa kokemusta erä- ja luonto-opas-, luonnontuotealan ja kalatalouden koulutuksissa. Olen osallistunut luontoalan kehittämispäiviin ja olen huomannut, että Lappiassa tehdään paljon alan tutkintoja valtakunnallisestikin mitattuna. Luontoalan koulutuksilla on suuri rooli Lapin matkailun kehittämisessä. On hyvä päästä verkostoitumaan entistä laajemmin alan toimijoiden kanssa ja olla mukana kehittämässä luontoalan tutkintojen sisältöjä, toteaa Pöyhtäri-Trøen.

Kirjoittaja