Lappian kestävän kehityksen ohjelma hyväksytty

Uutinen

Lappian yhtymähallitus hyväksyi 21.2.2023 Lappian kestävän kehityksen ohjelman. Kestävän kehityksen ohjelma on suunnitelma siitä, millaisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä oppilaitos etenee yhä määrätietoisemmin ja suunnitelmallisemmin kohti kestävää ja vastuullista oppilaitosta. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus juurrutetaan kaikkeen Lappian toimintaan, niin, että se on luonteva osa niin opetuksessa, oppimisympäristöissä, johtamisessa kuin arjen toiminnoissakin.

Tammikuussa Lappian kestävän kehityksen asiantuntijana on aloittanut Anu Rautiala. Hän toimi aiemmin määräaikaisessa tehtävässä Lappiassa ja valmisteli yhdessä Lappian kestävän kehityksen tiimin kanssa nyt yhtymähallituksen hyväksymän ohjelman. Rautiala jatkaa vakituisessa asiantuntijatehtävässä ohjelman toimeenpanoa koko Lappiaan. Hänen esimiehensä on osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta, joka johtaa kestävän kehityksen toimintoja Lappiassa.

— Lappiassa on tunnistettu osa-alueittain keskeiset tavoitteet, joiden avulla oppilaitos tulee olemaan jatkossa yhä vahvemmin kestävästi ja vastuullisesti toimiva oppilaitos. Tavoitteet on asetettu vuoteen 2030. Suunniteltujen tavoitteiden ja toimenpiteiden valintaan ovat osallistuneet kestävän kehityksen tiimi, asiantuntijat ja kestävän kehityksen opiskelijatiimi, Antti Päivärinta kertoo ohjelman laaja-alaisesta valmistelusta.

Lappian kestävän kehityksen ohjelman keskeisimmät tavoitteet

  • henkilöstön ja opiskelijoiden kestävyystaitojen vahvistaminen
  • henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi
  • hiilineutraali Lappia 2030
  • kestävästi ja vastuullisesti toimivat kampukset
  • vähäpäästöiset ajoneuvot, optimoitu matkustaminen
  • kestävät ja vastuulliset ravintolapalvelut
  • kestävät, vastuulliset ja harkitut hankinnat
  • resurssiviisaus ja kiertotalous toiminnassa
  • kestävä ja vastuullinen hanketoiminta

— Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on suunniteltu noin 70 toimenpidettä kaudelle 2023 – 2025. Kevään 2023 aikana suunnitellaan tarkemmin toimenpiteiden toteutusaikataulua sekä toimenpiteiden vastuutahot ja mittarit, kertoo kestävän kehityksen ohjelman ensimmäisistä toimenpiteistä asiantuntija Anu Rautiala.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Rautiala Anu

Kestävän kehityksen asiantuntija
puh.+358401840707
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Päivärinta Antti

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358504612318
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Kemi, Tietokatu 2