Lappian kestävän kehityksen asiantuntija Anu Rautialalla on pitkä ura ympäristönsuojelutehtävissä

Uutinen

Anu Rautiala aloitti elokuun alussa Lappian kestävän kehityksen asiantuntijana. Hän on syntyjään torniolainen ja palasi hiljattain 20 vuoden jälkeen kotiseudulle takaisin.

— Tällä hetkellä olen virkavapaalla Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastajan virasta. Ennen sitä olin valtion ympäristöhallinnon asiantuntijatehtävissä noin 15 vuotta. Koulutukseltani olen maaperägeologi, mutta työurani olen tehnyt ympäristönsuojelu-tehtävien parissa, kertoo Anu urapolustaan.

Hän toteaa aluksi oman työnsä painottuvan koko Lappiaan tutustumiseen niin hallinnollisissa kuin opetuksenkin toiminnoissa.

— Jo tässä lyhyessä ajassa olen havainnut, että Lappiassa on jo useissa toiminnoissa huomioitu kestävä kehitys. Erittäin hyvä esimerkki näkyy Lappian ravintolapalveluiden toiminnassa ja arjessa meille kaikille. Lappiassa kestävä kehitys on vahva painopiste koko organisaation toiminnassa.

Pitkänlinjan ympäristönsuojelun ammattilaisena Anu Rautiala tuo esille ympäristön näkökulmasta ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen, jotka ovat tämän päivän haasteita maailmanlaajuisesti.

— Mikäli kaikki kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitsisimme yli kolme maapalloa. Muutoksia täytyy tehdä yhteiskunnan tasolla, mutta jokainen voi tehdä valintoja myös omassa elämässään. Kestävän kehityksen tarkoitus on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030.

Lappiassa kestävän kehityksen työtä ohjaa Kestävän kehityksen tiimi, jossa on monipuolinen edustus eri toimipaikoista, koulutusaloilta sekä oppilaitoksen arjen pyörittämisen kannalta tärkeistä toimijoista. Tiimissä on myös opiskelijakunnan edustus.

— Kestävän kehityksen työn alkuvaiheessa linjataan suuntaviivoja muun muassa, miten oppilaitoksen arki saadaan kestäväksi ja vastuulliseksi sekä miten kestävää kehitystä edistetään opetuksessa. Lisäksi kestävään kehitykseen liittyvät vahvasti hyvinvointikysymykset. Lappiassa valmistellaan kestävän kehityksen strategiaa, joka myös on vahva painopiste omassa työssäni.

Anu Rautiala korostaa, että näitäkään asioita ei voi suunnitella tai tehdä yksin.

— Mielellään kuulisin opiskelijoiden ja henkilökunnan näkökulmia kestävän kehityksen työhön. Ollaan yhteydessä!

Anu Rautialan työpiste on Torniossa Päärakennuksen toisessa kerroksessa. Hänen esimiehensä on osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Päivärinta Antti

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358504612318
Osaamis- ja työelämäpalvelut
Kemi, Tietokatu 2