Lappialla vahva tulos vuonna 2020 – Kevään hakijamäärän kasvu luo uskoa tulevaan

Uutinen

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen kokouksessaan 25.5.2021.

Tulos ylijäämäinen – valtionosuuksista ja erillisrahoituksesta tukea poikkeusoloihin

Lappian tilikauden tulos on lähes 1,1 milj. euroa ja vuosikate 3,8 milj. euroa. Tilikauden lopussa kuntayhtymä oli velaton ja maksuvalmius vahva. Tilikauden ylijäämä on 1,2 milj. euroa. Edellisten tilikausien ylijäämää on noin 12,9 milj. euroa.

Tilikauden positiiviseen tuloskehitykseen vaikuttivat erityisesti harkinnanvaraisen valtionosuuden tuloutus vuodelle 2020, yhteensä 1,6 milj. euroa. Tämän lisäksi strategiarahaa saatiin kehittämistoimintaan noin 200 000 euroa.

Koronapandemian vaikutus näkyi merkittävästi kuntayhtymän vuoden 2020 tuloksessa

Voimakkaammin vaikutukset näkyivät toimintamenojen laskuna. Toimintamenot laskivat noin 1,2 milj. euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Henkilöstömenot olivat noin 17,7 milj. euroa, jossa on laskua edellisvuoteen hieman yli 200 000 euroa. Palveluostot laskivat edelliseen tilikauteen yli 600 000 euroa ja aine- ja tarvikemenot noin 250 000 euroa. Kuntayhtymä toteutti talousarvionsa mukaista investointisuunnitelmaa sekä käynnisti uusien investointikohteiden suunnittelua.

— Lappian talouden perustana on vahvana maksuvalmius ja tilikauden lopussa yhtymä oli velaton. Viime vuoden käyttötalouden positiiviset luvut selittyvät ennen kaikkea korona-ajan toiminnan supistumisella ja valtion lisärahoituksen tuloutuksella vuonna 2020. Tällä rahoituksella katetaan tulevien vuosien taloutta ja haasteita aina vuoteen 2023 asti. Vahvan talouden taustalla on myös Lappian viime vuosien ennakoivan kehittämis- ja sopeuttamisstrategian toteuttaminen ammatillisen koulutuksen muutoksen vuosina, talousjohtaja Juha Kallo toteaa.

— Koronapandemian poikkeusoloissa olemme pärjänneet erittäin hyvin vastuullisella toiminnalla ja opetuksen hybridimallilla, jossa opetus on toteutettu monimuotoisesti etä- ja lähiopintoina. Näin jatkamme lukuvuoden loppuun, 31.7.2021 saakka. Lappialaisten vahvaa uskoa tulevaisuuteen tukee myös kevään yhteishaun ensisijaisten hakijoiden merkittävä, yli 11 %:n kasvu viime vuoteen verrattuna, suuntaa Lappian kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja katseen tulevaisuuteen.

Yhtymävaltuustolta runsaat kiitokset kaikille lappialaisille hienosti tehdystä työstä

Lappian yhtymävaltuusto, omistajakuntien edustajat kaudella 2017 – 2021 kokoontui viimeiseen kokoukseen koronapoikkeusolojen mukaisesti teams-yhteydellä. Yhtymävaltuuston kokousta johti varapuheenjohtaja Matti Myllykangas Muoniosta.

— Yhtymävaltuusto on erityisen tyytyväinen siihen, että koulutusta ja opetusta on pystytty järjestämään kuntayhtymän koko alueella. Opiskelijoita on tullut myös alueen ulkopuolelta, joka kertoo opetuksen hyvästä laadusta ja Lappian hyvästä imagosta, välittää Matti Myllykangas koko valtuuston terveiset lappialaisille.

Author

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Kallo Juha

Talousjohtaja
puh.+358504276437
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6