lähikuva ilmoitustaulusta, jossa on lappu

Ilmoitustaulu

Lappian sähköinen ilmoitustaulu kokoaa yhteen viralliset ilmoitettavat asiat, joiden tulee olla julkisesti nähtävissä.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävillä virka-aikana hallintosihteerillä:
Tornion toimipaikka/Maarit Kuure
Urheilukatu 6, 95400 Tornio

Verkkosivuilla julkaistavat viranhaltijapäätökset

Julkiset hankinnat

Tarjouspyynnöt

 

Kuulutukset

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 13.9.2022 antanut päätöksensä kunnallisvalitukseen.

Päätösnumero 1246/2022

Diaarinumero 21626/03.04.04.04.10/2021

Päätös, johon haettu muutosta:

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kuntayhtymän johtaja/rehtorin päätös Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksen maataloustyöntekijän valinnasta työsopimussuhteiseen toimeen.

Koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymähallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Alpo Kynkään oikaisuvaatimuksen.

Päätös:                             

Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta hakijoiden ansioiden arviointia ja syrjintää koskevien valitusperusteiden osalta. Hallintolainkäytön järjestyksessä voidaan tutkia vain julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvä asia, kuten virkasuhteeseen ottamista koskeva valitusasia. Haettavana on hakuilmoituksen mukaan ollut maataloustyöntekijän vakinainen työsuhde. Tässä asiassa on siten kysymys yksityisoikeudellisesta, työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvan toimen täyttämisestä, jota koskevaa riitaa ei voida ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä.

Muutoin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen. Viranhaltijapäätös ja valituksenalainen päätös eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä valituksessa esitetyillä perusteilla, eikä päätöksiä näin ollen ole kumottava valituksen johdosta.

Alkuperäiset asiakirjat pidetään nähtävillä torstaina 29.9.2022 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian toimistossa, Urheilukatu 6, Tornio.

 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymähallituksen kokous pidetään ti 20.9.2022 klo 10.00 Torniossa, koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosalissa, Urheilukatu 6. Kokouksen julkinen esityslista on luettavissa Lappian verkkosivuilla Yhtymähallitus – lappia.fi 15.9.2022 lukien. Pöytäkirja on nähtävänä verkkosivuilla 23.9.2022.

YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuuston kokous pidetään ti 29.11.2022 klo 13.00 Torniossa, koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosalissa, Urheilukatu 6. Kokouksen julkinen esityslista on luettavissa Lappian verkkosivuilla Yhtymävaltuusto – lappia.fi xx.11.2022 lukien. Pöytäkirja on nähtävänä verkkosivuilla xx.12.2022.

Tornio xx.11.2022
Raimo Puikko
yhtymävaltuuston puheenjohtaja

 

piirroskuva megafonista

Ota yhteyttä

Kuure Maarit

Hallintosihteeri
puh.+358503109367
Tietosuojavastaava, tietosuojavastaava(at)lappia.fi
Tornio, Urheilukatu 6