Lappia pilotoi digitaalisia osaamismerkkejä Lapin eAmis –hankkeessa

Uutinen

— Osaamismerkit on suunnitellut ja kuvittanut Lappian kuvallisen ilmaisun opiskelija Selina Kalliokoski.

Lapin eAmis – Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen –hankeen alueellisista piloteista Ammattiopisto Lappian tehtäväksi tuli pilotoida osaamismerkkejä eli badgeja. Digitaaliset osaamismerkit (Open Badges) kertovat osaamisesta, taidoista tai saavutuksista. Osaamismerkkien avulla voidaan tunnistaa, tunnustaa ja tehdä näkyväksi työn, koulutuksen, harrastusten, vapaaehtoistyön tai muun toiminnan kautta hankittua osaamista. Merkkien avulla voidaan motivoida työntekijöitä ja opiskelijoita, rakentaa oppimispolkuja, seurata oppimistavoitteiden toteutumista tai merkkejä voidaan käyttää apuna vaikkapa työnhaussa.

Osaamismerkkien suunnittelu aloitettiin Lappiassa keväällä 2020, jolloin hankkeen projektipäällikkö, opettaja Päivi Jauhola teki kartoituksen erilaisista Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa ja Lapin alueen yhteistyöoppilaitoksissa käytössä olevista osaamismerkki-ohjelmista. Kartoituksen perusteella tehtiin kilpailutuskriteerit vaatimuksista ja toiminnoista, mitä osaamismerkkiohjelmistolta Lappiassa haluttiin.

— Haastattelin Lappian pedagogisen tiimin jäseniä aiheesta keväällä 2020. Oululaislähtöinen Open Badge Factory valikoitui Lappian testipohjaksi suomen kielen ja helppokäyttöisyyden, sekä tarjolla olevan ohjelmistotuen perusteella. Lisäksi kartoitin Lapin alueen muiden oppilaitosten käyttämät osaamismerkkiohjelmistot, jolloin yhteistyö mahdollistuu esimerkiksi Lapin koulutuskeskus REDUn, Lapin ammattikorkeakoulun tai Lapin yliopiston kanssa. Tein yhteistyötä myös Tornion kansalaisopiston hankekoordinaattori Arja Jaakon kanssa. Kansalaisopistoon tulee jatkossa myös OBF-osaamismerkkiohjelma käyttöön. Yhteistyö mahdollistaa yhteistyön kansallisella ja kansainvälisellä oppilaitostasolla, kertoo osaamismerkkien ohjelmistohankinnan taustoista Päivi Jauhola.

Osaamismerkkien pilotointia varten hanketyössä tehtiin Lappian badgestrategia

— Osaamismerkkistrategian suunnittelu edellytti kouluttautumista. Kävimme hankkeen asiantuntijaopettajien kanssa keväällä 2020 Opintokeskus Siviksen järjestämän neliosaisen koulutuksen osaamismerkkien rakentamiseen. Lopullinen viimeistely Lappian osaamismerkeille saatiin OBF-ohjelmiston webinaarissa, kertoo projektipäällikkö Jauhola badgestrategian valmistelusta.

Osaamismerkkikoulutuksessa olivat mukana Lappiasta kalatalousalan opettaja Petteri Lepistö, sosiaali- ja terveysalan opettaja Joanna Meller, tieto- ja viestintätekniikan opettaja Jari Leinonen ja Lapin eAmis -hakkeesta projektipäällikkö, opettaja Päivi Jauhola. Koulutuksen jälkeen tehtiin ensimmäiset osaamismerkit OBF-ohjelmistoon. Syksyllä 2020 Päivi Jauhola teki kansainvälisyysmerkit ja oli yhteistyössä Lappian kv-tiimin kanssa, jolloin integroitiin kansainvälisyysmerkit Lappian opiskelijoiden opintoihin soveltuviksi. Lisäksi tehtiin kv-merkit myös henkilökunnan kv-vaihtoon.

— Osaamismerkkien tekeminen on ollut teknisesti yllättävän helppoa ja nopeaa. Merkin kehittäminen ja sen pedagoginen arviointi tarjoaa opettajalle ammatillista haastetta. Merkki lienee tuskin koskaan valmis tai liian hyvä. Osaamismerkki on teknisesti käyttökelpoinen osaamisen tunnustamisen väline. Kuinka merkittävän aseman se saa ammatillisessa koulutuksessa, on monesta asiasta riippuvainen. Opettajan työ on niin täyttä jo nyt, että uusien asioiden mukaan ottaminen työhön voi tuntua pelottavalta ja vaikealta. Ympäristönkunnostaja-merkki sopii mutkattomimmin luonnonvara-aloille. Merkkiä voivat tietenkin hakea ja käyttää kaikki opiskelijat alasta riippumatta, kertoo oman vastuualueensa osaamismerkistä Petteri Lepistö.

Ohjaajana toimiminen –merkin toteuttaja opettaja Joanna Mellerin mielestä osaamismerkkien suunnitteleminen ja tekeminen on ollut mukavaa ja mielenkiintoista työtä.

— Aluksi piti opetella suunnittelutyökalun käyttö ennen kuin varsinaisesti pääsi tekemään osaamismerkkejä. Suunnitteluvaiheessa piti miettiä muun muassa osaamismerkkien tavoitteet ja kriteerit, jonka perusteella osaamismerkit myönnetään sekä ohjeistus osaamismerkkien suorittamisesta hakijalle. Osaamismerkit tuovat mielestäni oppimiseen pelillisyyttä ja tekevät konkreettisesti opintojen etenemisen näkyväksi opiskelijalle. Osaamismerkkejä suorittaessaan opiskelijalla on myös mahdollisuus hyödyntää aikaisempaa osaamista uudella tavalla.

Ohjaajana toimiminen -merkki myönnetään hakemusten perusteella opiskelijalle, joka on osoittanut osaavansa suunnitella toimintaa ja ohjata asiakasta tai asiakasryhmää tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen toiminnallisia menetelmiä.

— Mielestäni nämä ovat hyödyllisiä taitoja työelämässä useammalla eri alalla, joten voisin ajatella merkistä olevan hyötyä myös muuallakin kuin sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet osaamismerkkejä, ovat kertoneet, että osaamismerkkitehtävät ovat mukavampia kuin tavalliset tehtävät. Ne ovat vaihtelua ja niistä saa vielä todistuksenkin omasta osaamisesta, kertoo Joanna Meller.

Kansainvälisyysmerkeissä keskiössä globaalisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, monikulttuurisuus ja digiosaaminen

Ensimmäiset kansainvälisyysmerkit on pilotoitu keväällä 2021. Kv-merkit käänsi englanninkielelle Lappian Muonion toimipaikasta opettaja Riitta Pistokoski. Opiskelijoita merkit hyödyntävät niin, että merkkien sisälle on rakennettu vaadittu osaaminen esimerkiksi kansainvälisille liikkuvuusjaksoille osallistumisesta. Osaamismerkit näkyvät opiskelijalla mobiilisovelluksessa ja ne voi tehtyään näyttää esimerkiksi kv-jaksoa ohjaavalle opettajalle. Osaamismerkki myönnetään osoitetusta osaamista. Merkkihakemuksessa on ohjeet ja kriteerit mitä merkin saajalta edellytetään.

Kv-merkeissä korostuvat globaalisuus, kansainvälisyys, kestäväkehitys, monikulttuurisuus ja digiosaaminen. Lisäksi osa kv-merkeistä on saanut kriteereikseen ESCO-ammattitaitokriteerit, jonka luokituksessa tunnistetaan ja luokitellaan Euroopan työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmien kannalta merkittäviä taitoja, osaamista, pätevyyttä ja ammatteja.

— Lappiassa pilotoiduilla osaamismerkeillä hankitaan osaamista kansainväliseen osaamiseen, kestävän kehityksen ympäristön kunnostukseen, ohjaamiseen ja Teams-käyttäjäksi. Osaamismerkit ovat Suomessa ja maailmalla mukana monella kouluasteella ja niitä voi hyödyntää opetuksessa, rakentamalla materiaalit ja tehtävät niiden sisään tai niin kuin nyt Lappian pilotissa teimme. Pilotoimme erityistaitoja ja -osaamista, jotka edistävät muun muassa opiskelijan työnsaantia, Päivi Jauhola kertoo osaamismerkkien hyödyntämismahdollisuuksista.

Eurooppalaiset ESCO-ammattitaitokriteerit

Lappian osaamismerkkistrategia

Lapin eAmis – Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen -hanke on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta noin 446 418 euroa. Lappian koordinoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina mukana Peräpohjolan Opisto, Lapin koulutuskeskus REDU sekä Rovala-Opisto. Hankeaika on 1.9.2019 – 31.12.2021.

Kirjoittaja

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Ota yhteyttä

Jauhola Päivi

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358503146436
Sosiaali- ja terveysala
Kemi, Meripuistokatu 21