Lappia jatkaa arvokasta työtä alkuperäiskarjojen ja eläingeenivarojen ylläpitäjänä Louen opetusmaatilalla

Uutinen

Pelson vankilatilan lapinlehmät, kainuunharmas- ja suomenlampaat siirtyvät Ammattiopisto Lappian Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskukseen Tervolan Louelle. Vankila on toiminut pohjoissuomenkarjan eli lapinlehmän sekä suomenlampaan ja kainuunharmaslampaan elävänä geenipaikkana 1980-luvun puolivälistä lähtien. Työ vankilassa on ollut kansallisesti merkittävää alkuperäiskarjojen säilymisen ja jalostamisen kannalta. Pelson vankila pelasti sukupuutolta pohjoissuomenkarjan, joka on Lapin oma uhanalainen alkuperäisrotu.

Pelson vangeille eläintenhoitotyö on ollut tärkeää, mielekästä ja opettavaa työtä. Pelson vankilan toiminta on päättymässä ja siirtyy uuteen Vaalan vankilaan vuoden 2024 loppupuolella. Eläinten hoitaminen sekä geenipaikkatoiminta päättyy Pelson vankilassa 29.8.2022, jolloin viimeiset eläimet siirretään uuteen kotiin Ammattiopisto Lappian Louen tilalle.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä valitsi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia jatkamaan Pelsolla toteutettua arvokasta työtä alkuperäiskarjojen ylläpitäjänä. Lappia on rakennuttanut opetusmaatilalle uuden lampolan ja peruskorjauttanut pihattonavetan. Louelle tulevat geenipankkikarjat kuuluvat julkishallinnon ylläpitämiin, Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallisen geenivaraohjelman piirissä oleviin karjoihin.

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Luonnonvarakeskus tekevät yhteistyösopimuksen mukaisesti laaja-alaista yhteistyötä alkuperäiskarjojen geeniperimän säilyttämiseksi, tutkimiseksi, hyödyntämiseksi ja alaan liittyvän osaamisen kehittämiseksi Louen maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksessa. Alkuperäiskarjojen geenipankki-toiminnan lisäksi yhteistyötä tehdään kasvigeenivarojen säilytyksessä ja tutkimuksessa. Lappian maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskus palvelee maaseutuelinkeinoja laajasti Lapin maakunnassa ja Lappiassa on tehty vuosikymmenien ajan menestyksekkäästi maaseutuelinkeinojen opetusta, karjan ja kasvien kasvatusta, hoitoa ja jalostustoimintaa. Siirtyvä alkuperäiskarja kytkeytyy tiiviisti opetukseen, tutkimukseen ja jalostustoimintaan. Toimintojen yhteyteen tulee myös palveluja, jotka palvelevat maaseutuelinkeinoja ja näiden liitännäiselinkeinoja mm. lampaan villan jatkojalostuksessa. Lappian maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksen kokonaisuus on vahva kestävän kehityksen innovaatio- ja neuvontayksikkö, jota siirtyvä alkuperäiskarja täydentää. Lappian Louen toimintojen kokonaisuus mahdollistaa kokeiluja, joista maaseutuelinkeinoihin voi kehittyä uusia tai täydentäviä tuotantosuuntia.

Luke koordinoi käytännön toimenpiteitä, joilla turvataan maatalouden geenivarojen säilyminen ja kestävä hyödyntäminen. Pelsolta siirtyvät lapinlehmä, suomenlammas ja kainuunharmaslammas kuuluvat kansallisen ohjelman säilytettäviin rotuihin. Kotieläinten geenivaroja voidaan säilyttää elävinä populaatioina, kuten Louelle siirrettävät alkuperäiskarjat, ja pakastamalla alkioita tai uroseläinten siemennestettä pakastegeenipankkiin. Alkuperäisrodut ja niiden geenivarat ovat tärkeitä tulevaisuuden eläinjalostukselle, kun kotieläintuotantoa joudutaan sopeuttamaan ympäristön muutoksiin. Ne ovat osa kulttuurihistoriaamme: lapinlehmä on osa Lapin ihmisen historiaa ja muistia.

Author

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Saariniemi Jarmo

Toimipaikkapäällikkö
puh.+358400337169
Maatalousala, metsäala, puutarha-ala, eläintenhoitoala
Loue, Kätkävaarantie 69