Lappia ja Lapin AMK edistävät sujuvia koulutuspolkuja

Uutinen

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Lapin ammattikorkeakoulu jatkavat kumppanuusyhteistyötä uudella kolmivuotisella sopimuksella 2024–2026.

Lappia ja Lapin AMK ovat tehneet laajaa yhteistyötä jo vuosien ajan.

— Uusittu kumppanuussopimus vahvistaa Lappian ja Lapin AMKin jo pitkään jatkunutta hyvää yhteistyötä. Nyt sopimusosapuolena on myös Lappia-Koulutus Oy. Tämä tuo joustavuutta erityisesti asiantuntijuuden jakamiseen myös Lappia-Koulutus Oy:n ja AMKin välillä, sanoo Lappian osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas.

Uudella sopimuskaudella kumppanukset keskittyvät muun muassa väyläopintojen vahvistamiseen, TKI-yhteistyöhön ja jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseen koulutuskumppanuudessa.

— Sopimus antaa meille strategisen fokuksen, joka toteutuu monilla tavoilla. Nostan erityisesti väyläopintojen kehittämisen tärkeäksi, siinä on vain voitettavaa koko alueenkin kannalta, korostaa ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa edistetään hankeyhteistyötä ja kehittämisympäristöjen hyödyntämistä.

— TKI-yhteistyö on välttämätöntä Lapin tulevaisuuden rakentamisessa. Myös yrittäjyyden näkökulma ja yritystoiminnan kehittäminen ovat oppilaitosten välisen kumppanuuden keskiössä. Säännölliset tapaamiset, hankkeet ja koulutusyhteistyö tuovat kumppanuuteen ennakointia ja rytmiikkaa, toteaa kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja.

Käytännön yhteistyötä koordinoivat Lappian osaamispalvelujohtajat Tuomo Palokangas sekä Antti Päivärinta ja ammattikorkeakoulun osaamispalvelu- päälliköt Jouko Isometsä ja Heidi Pyyny. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin teemat ja toimenpiteet. Toiminta-suunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.

Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat 21.2.2024 Lappia Koulutus Oy:n ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian puolesta kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta toimitusjohtaja/rehtori Riitta Rissanen.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6