Lapinlehmää tutkitaan ja tehdään tunnetuksi Lappari-elinkeino -hankkeessa

Uutinen

Lapin yliopiston Arktinen keskus, Luonnonvarakeskus ja Ammattiopisto Lappia ovat käynnistäneet hankkeen, jossa tuotetaan uutta tietoa lapinlehmän pidosta, ominaisuuksista ja rodun erityispiirteistä, joita voidaan hyödyntää lapinlehmään liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukeman Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet osana pohjoisia elinkeinoja –yhteishankkeen (Lappari-elinkeino) tavoitteena on rodun tunnettuuden lisääminen ja sen tuotteiden hyödynnettävyys sekä kannattavuus eri elinkeinoissa.

– Lappian toteutusosuuden keskiössä on lapinlehmän maidon ja lihan jatkojalostus, tuotekehitys, prosessointiominaisuuksien tutkiminen ja testaaminen sekä lapinlehmäjalosteiden hinnanmuodostus ja markkinointimahdollisuudet, tiivistää projektikoordinaattori Ritva Pesonen Lappian hankeosuuden tavoitteet.

Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa selvitetään lapinlehmärodun erityisyyttä, kasvattajien kokemuksia, rodun tunnettuuden lisäämistä ja hyödyntämistä matkailussa. Luonnonvara-keskuksen hanketyö keskittyy lapinlehmän maidon ja lihan erityisominaisuuksien tutkimukseen verrattuna valtarotuihin.

Lappari-elinkeinona –hankkeessa on moniammatillinen ohjausryhmä


Veikko Maijala, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi
Tytti-Silja Arola, lapinlehmätilallinen, Tankkarintila, Simo
Jukka-Pekka Köngäs, maanviljelijä/maitotilallinen Kurvilantila, Tervola
Anna-Riikka Lavia, yrittäjä, ArcticIce CreamFactory, Tervola/Rovaniemi
Hanna Heikkilä, maitotila-asiantuntija, ProAgriaLappi, Rovaniemi
Eveliina Hiltunen, keittiöpäällikkö, Arktikum-Palvelu Oy, Rovaniemi
Juha Kantanen, professori, Luonnonvarakeskus, Jokioinen
Marjut Kokko, ylitarkastaja, Lapin ELY-keskus (yritys)
Anne Ristioja, ryhmäpäällikkö, Lapin ELY-keskus (maaseutu ja energia)
Paula Alho, rahoitusasiantuntija, EAKR-ympäristöhankkeet
Jarmo Saariniemi, toimipaikkapäällikkö, Ammattiopisto Lappia

Lappari-elinkeinona –hankeaika on 1.8.2020 – 31.3.2023. Hankerahoituksen on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti 392 446 euroa, josta Lappian osuus on 59 643 euroa.

Lisätietoja

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
puh.050 359 8406
tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Ritva Pesonen
projektikoordinaattori
puh. 040 670 3508
ritva.pesonen(at)lappia.fi

Kirjoittaja