Lähihoitajien oppisopimuskoulutus —Joustavia ratkaisuja työvoimapulaan

Uutinen

Ammattiopisto Lappian sosiaali- ja terveysalalla on käynnistynyt kevään 2022 kaksi työelämälähtöistä lähihoitajakoulutusta oppisopimuskoulutuksena. Aloite oppisopimuksena toteutettavan koulutuksen tarpeesta tuli työnantajalta, Attendo hoivakodeilta. Lappian sosiaali- ja terveysala on tehnyt pitkään yhteistyötä hoiva-, kuntoutus- ja asumispalveluita tarjoavan Attendo Oy:n kanssa. Tämän vuoden helmikuussa käynnistyneessä oppisopimusryhmissä aloitti opiskelijoita Lapin Attendo -kodeista työskenteleviä tai niistä työtä hakeneita henkilöitä.

— Rekrytointiyhteistyöllä tuemme työnantajia ja haemme uusia ratkaisuja työvoimapulaan. Koulutukseen hakeutui alanvaihtajia, työttömiä ja myös jo hoito- sekä hoivapalveluissa työskenteleviä, jotka haluavat suorittaa alan tutkinnon. Helmikuussa alkaneessa oppisopimuskoulutuksessa aloitti kolme ryhmää, yksi Kemissä, yksi Rovaniemellä ja yksi Kemijärvellä, kertoo Lappian sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Johanna Antinoja.

Attendon ikäihmisten hoivakotien rekrytointikoordinaattori Jonna Kanto korostaa oppilaitoksen ja työnantajan välistä hyvää yhteistyötä, sillä oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen vaatii myös työnantajalta hyvää ennakkosuunnittelua.

— Meidän on selvitettävä oppisopimusopiskelijoiden tarve jokaisesta Attendo-kodista yhdessä hoivakotien johtajien ja aluepäällikön kanssa. Tämän lisäksi on huolehdittava, että jokaiselle opiskelijalle löytyy työpaikkaohjaajia ja tarvittavaa tukea työpaikalla oppimiseen. Lisäksi rekrytointikoordinaattorilta vaatii enemmän resurssia projektin läpiviemiselle, mutta nämä ovat erittäin antoisia projekteja, Jonna Kanto.

Attendo ja Lappian sosiaali- ja terveysala toteuttivat yhteistyöllä ensimmäisen oppisopimusopiskelijoiden rekrytoinnin loppuvuodesta 2021, ja silloin suunniteltiin tarkemmin raameja rekrytointiprosessille. Nyt kevään ryhmiä rekrytoidessa tietyt raamit olivat jo olemassa, joten riitti vain aikataulun suunnittelu ja opiskelijoiden hakuprosessi eteni sujuvasti.

— Yhteistyön sujuminen vaatii molemmilta osapuolilta ponnisteluita, ja olemme äärimmäisen kiitollisia Lappialle, että yhteistyö sujuu mutkattomasti, korostaa Jonna Kanto hyvän yhteistyön merkitystä.

Lappian sosiaali- ja terveysalan opettaja Päivi Jauhola korostaa työelämän tarpeista lähtevän oppisopimuskoulutuksen toteutuksen joustavuutta. Lähtökohtana on verkkopainotteinen etäopetus, jota lähipäivien käytännön opetus tukee. Hybridimalli mahdollistaa opiskelut jopa eri puolilla Lappia.

— Keväällä aloittaneissa ryhmissä on paljon osaamista eri aloilta ja välitön meininki. Kun opiskelijat ovat sijoittuneet saman työnantajan palvelukseen, opiskelussa ja toiminnassa näkyy sujuva, työyhteisön arvoihin ja toimintatapoihin perustuva tekeminen. Opiskelijat saavat vertaistukea sekä toisiltaan että työpaikkaohjaajilta, kertoo ryhmien omaohjaa ja opettaja Päivi Jauhola.

— Attendo on vahva yhteistyökumppanimme ja osaa hyödyntää oppisopimuskoulutusta monipuolisesti, jos se tarvitsee uuden työntekijän tai haluaa lisäkouluttaa omia työntekijöitään. Oppisopimuskoulutuksen etuina ovat joustavuus, koulutuksen yhdistäminen työhön ja sitä kautta tuleva molemminpuolinen hyöty opiskelijalle ja yritykselle, toteaa Lappian oppisopimuspalveluiden asiakkuuspäällikkö Mirja Anttila.

Ammattiopisto Lappiassa voi suorittaa oppisopimuskoulutuksella perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, tutkinnon osia sekä muuta ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimus on myös yrittäjälle joustava tapa kehittää henkilöstön ammattitaitoa tai kouluttaa uusia työntekijöitä.

Author

Ota yhteyttä

Antinoja Johanna

Koulutuspäällikkö
puh.+358503109445
Sosiaali- ja terveysala
Kemi, Meripuistokatu 21

Anttila Mirja

Asiakkuuspäällikkö
puh.+358405748351
Oppisopimuspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6