Rautainen tekijä teknologia-alan kunnossapidon tarpeisiin (nro 721697)

Kuvaus:

Oletko rautainen tekijä? Haluatko kehittyä ammattilaiseksi teknologia-alan tarpeisiin? Teknologia teollisuus ja sitä tukevat pk-yritykset ovat Lapin ja Suomen talouden vahva tuki. Sekä teollisuus että pk-yritykset tarvitsevat jatkuvasti kunnossapidon osaajia tarpeidensa täyttämiseen.

Valittavana on manuaalikoneistuksen, asennuksen ja automaation sekä levy- ja hitsaustekniikan perus- ja ammattitutkinnon osat.

Koulutus sisältää myös tuli- ja työturvallisuuskortti koulutuksen sekä hätäensiapukoulutuksen.
Heräsikö kiinnostuksesi tätä monipuolista alaa kohtaan, täytä HETI hakemus.

SISÄLTÖ:
Opetus toteutetaan lähiopetuksena sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Lähiopetus koostuu perus- ja/tai ammattitutkinnon osista. Koulutuksen kesto 6 kk, joka jakautuu tasan lähiopetuksen ja työssäoppimisen kanssa. Maksimi 30 osp.

Manuaalikoneistuksessa opitaan
· käyttämään koneistuksen edellyttämiä työpiirustuksia ja dokumentteja
· noudattamaan koneistuskoneiden turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
· koneiden käyttö työergonomia ja henkilösuojaus huomioiden
· tuntemaan koneisiin liittyvät huoltovälineet, materiaalit ja tarvikkeet
· käyttämään koneistukseen liittyvät käsityövälineet ja laitteet
· hallitsemaan koneistukseen liittyvät työmenetelmät
· tuntemaan ohjaavat toimintatavat ja säännöt sekä kestävän kehityksen periaatteet

Asennus ja automaatiossa opitaan
· käyttämään asennuksen ja automaation edellyttämiä työpiirustuksia ja dokumentteja
· noudattamaan asennuksen ja automaation turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
· työn suorittaminen työergonomia ja henkilösuojaus huomioiden
· tuntemaan asennukseen ja automaatioon liittyvät huoltovälineet, materiaalit ja tarvikkeet
· käyttämään asennukseen ja automaatioon liittyviä käsityövälineitä ja laitteita
· hallitsemaan asennukseen ja automaatioon liittyvät työmenetelmät
· tuntemaan ohjaavat toimintatavat ja säännöt sekä kestävän kehityksen periaatteet

Levy- ja hitsaustekniikassa opitaan
· käyttämään levy- ja hitsaustekniikan edellyttämiä työpiirustuksia ja dokumentteja
· noudattamaan levy- ja hitsaustekniikan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
· työn suorittaminen työergonomia ja henkilösuojaus huomioiden
· tuntemaan levy- ja hitsaustekniikkaan liittyvät huoltovälineet, materiaalit ja tarvikkeet
· käyttämään levy- ja hitsaustekniikkaan liittyviä käsityövälineitä ja laitteita
· hallitsemaan levy- ja hitsaustekniikkaan liittyvät työmenetelmät
· tuntemaan ohjaavat toimintatavat ja säännöt sekä kestävän kehityksen periaatteet

Perus- ja Ammatillisen tutkinnon osat:
· Manuaalikoneistuskoneiden käyttö valmistustyötehtävissä (Pt) 15 ops
· Huolto- ja asennustyötehtävissä toimiminen (Pt) 10 osp
· Levytyökoneiden ja hitsauskoneen käyttö valmistustyötehtävissä (Pt) 15 osp
· Manuaalikoneistaminen (Am) 15 osp
· Koneasennuksen työtehtävissä toimiminen (Am) 15 osp
· Kunnossapitotyötehtävissä toimiminen (Am) 15 osp
· Voimansiirron ja koneenelimien asentaminen (Am) 15 osp
· Teollisuuden kokoonpanotyötehtävissä toimiminen (Am) 15 osp
· Levytyötehtävissä toimiminen (Am) 15 osp
· Levyrakenteiden kokoonpanohitsaaminen (Am) 15 osp
· Hitsaaminen ja pätevyyskokeen suorittaminen (Am) 15 osp
· Alumiinituotteiden hitsaaminen (Am) 15 osp
· Levyjen CNC-leikkaaminen (Am) 15 osp
· Levytyökeskuksen käyttäminen (Am) 15 osp
· Asennushitsaaminen (Am) 15 osp
· Prosessiteollisuuden prosessihoitajana toimiminen (Am paikallinen) 15 osp

TOTEUTUS:
Opiskelijalle laaditaan opiskelun alussa HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Tällöin sovitaan opintojen keskeinen sisältö tavoitteineen (max. 30 osp) sekä tarvittava koulutuksen pituus. Kaikki aiempi osaaminen mitä, voidaan opiskelijalle hyväksi lukea, otetaan opinnoissa huomioon. Opiskelija, jolla ei aiempaa osaamista alalta, suositellaan valitsemaan perustutkinnon (Pt) osat.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää käytännön harjoituksia, itsenäistä opiskelua, erilaisia oppimistehtäviä, ohjausta sekä oppimisesta työpaikalla.

Opiskeluun valittavalla henkilöllä ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa oman tai muun henkilön työturvallisuutta. Alalla on oltava valmius myös vuorotyöhön.

Tulosta sivu

Opiskelumuoto:

Monimuotototeutus

TE-palvelut
Hakuaika:

27.10.2024 asti

Aloitusajankohta:

25.11.2024

Paikkakunta:

Tornio

Kohderyhmä:

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa työttömille, työttömyysuhan alaisille tai alanvaihtoa suunnitteleville, alasta kiinnostuneille TE-palveluiden ja kuntakokeiluiden työnhakijoille sellainen osaaminen, joka riittää työllistymiseen erilaisiin kone- ja tuotantotekniikan työtehtäviin. Koulutus soveltuu myös niille, jotka haluavat päivittää tai syventää kone- ja tuotantotekniikan osaamistaan.

Lisätietoja:

Koulutuksesta: Arto Rinne, puh.040 185 3017, etunimi.sukunimi@lappia.fi

Koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702, ma-pe klo 9 – 16.15

Hae TE-palveluiden kautta

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

 • Hitsaajan pätevyyskoe ja kokeeseen valmentava koulutus, 2 päivää (721946)

  Paikkakunta:
  Tornio
  Hakutavat:
  TE-palveluiden kautta
  Viimeinen hakupäivämäärä: 7.8.2024
 • IWS Kansainvälinen hitsausneuvoja

  Paikkakunta:
  Tornio
  Hakutavat:
  Ilmoittautumisaika
  Viimeinen hakupäivämäärä: 6.10.2024
 • Rautainen hitsaaja teknologia-alan hitsaustyön tarpeisiin (720789)

  Paikkakunta:
  Tornio
  Hakutavat:
  TE-palveluiden kautta
  Viimeinen hakupäivämäärä: 6.10.2024