Kemin kaupunki ja oppilaitokset kunnianhimoiseen yhteistyöhön kaupungin elinvoiman hyväksi

Uutinen

Kemin kaupunki on solminut uuden kolmevuotisen kumppanuussopimuksen Lapin yliopiston, Ammattiopisto Lappian ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Kumppanuussopimus esiteltiin allekirjoittajille verkkotapaamisessa 13.4.

Kumppanuusyhteistyöllä haetaan tapoja kehittää Kemin kaupunkia innovaatioalustana. Yhteistyötä tullaan tekemään sopimusosapuolille strategisesti tärkeillä alueilla kuten kestävän kehityksen, matkailuelinkeinon, ennakoivan hyvinvoinnin ja veto- ja pitovoimaa vahvistavan osaamisen kehittämiseksi.

— Sopimukseen perustuva yhteistyö kumppanusten kesken alkoi jo neljä vuotta sitten ja systemaattisesti sitä tehty nyt kolme vuotta, Kemin kaupungin kansliajohtaja Jukka Vilén kertaa. Kirjallisen sopimuksen myötä yhteistyöhön tuli tehokkuutta ja samalla ymmärrys toisten toiminnasta on lisääntynyt.

Neljä valintaa elinvoimaa tukemaan

Sopimusyhteistyö kattaa neljä laajaa kokonaisuutta. Vihreä/kestävä Kemi (green deal) on kaupungin strategian ydintä. Hankeyhteistyössä tullaan kehittämään alueen energiaratkaisuja vihreämmiksi esimerkiksi hyödyntämällä hukkalämmön käyttöä. Samoin kehitetään kestävyysnäkökulmat huomioivaa rakentamista, korjausrakentamista ja liikennettä. Myös yhteisöllisyyden tueksi kehitetään yhdessä ratkaisuja.

Myös matkailuelinkeinon kehittäminen on kaikkien sopimuskumppaneiden strategian kärjessä. Kestävän matkailun ja hyvinvointimatkailun kehittämisessä on Kemissä hyödyntämätöntä potentiaalia. Muun muassa saaristo- ja kalastusmatkailun kehittäminen on kirjattu sopimukseen. Matkailualan koulutusta kytketään tiiviimmin Kemin matkailuelinkeinoelämän tueksi.

Ennakoivan hyvinvoinnin kehittämisessä tavoitellaan paikallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhteiskehittämistä. Painopisteenä ovat palvelujen, osallisuuden, kulttuurihyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen alueella. Järjestöyhteistyön, perhekeskustoiminnan ja perhe-, lapsi- ja nuorisotyö tulevat myös yhteiskehittämisen kohteiksi. Pruntsin aluetta kehitetään erityisesti ikäihmisiä aktivoivan ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen.

Osaamisen kehittämisellä tähdätään kaupungin veto- ja pitovoiman parantamiseen. Osaamistason nousu on tärkeä elinvoiman tekijä ja monipuolisten työllistymismahdollisuuksien kannalta keskeinen. Osaamisen kehittäminen sisältyy osatekijänä kaikkiin muihin sopimukseen kirjattuihin kehittämiskohteisiin.

Tuumasta toimeen ja tuloksia odotellen

Sopimus on voimassa kolme vuotta ja se on jatkoa aiemmalle, vuonna 2018 käynnistyneelle yhteistyölle. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen, Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi, Ammattiopisto Lappian kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja ja Lapin ammattikorkeakoulun rehtori/toimitusjohtaja Riitta Rissanen.

Matti Ruotsalainen korostaa, että yhdessä tekemällä saadaan toimintaan vaikuttavuutta ja alueellisia innovaatioita, joita voidaan levittää laajemminkin.

– Sopimus on kunnanhimoinen, ja tältä pohjalta on hyvä lähteä etenemään, koska avaukset ovat riittävän konkreettisia. Odotusarvot ovat korkealla. Puheet on puheita, mutta teot ovat tekoja. Tuumasta toimeen ja tuloksia odotellessa.

Ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen kiittää valmistelijoita hyvästä työstä. Kumppanuussopimus tukee myös korkeakoulujen oman LUC-strategian toteuttamista.

– Ei kukaan pärjää tänä päivänä vain toimimalla yksin. Ammattikorkeakoululla hengitämme lappilaista arkea. Laaja ja konkreettinen yhteistyösopimus auttaa meitä kilpailussa osaamisesta. Ne pärjäävät, joilla on elävät yhteydet muiden toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Sopimukseen on valittu neljä pääkohdetta, mutta myös kaikenlainen muu yhteiskehittäminen on sopimuskaudella mahdollista.

– Sopimuksen tavoitteisiin on helppo sitoutua, sillä ne tukevat myös Lappian omaa strategiaa. Valmistelluissa sisällöissä on konkretiaa, joka jalostuu käytännön toimiksi, vaikuttavuudeksi ja elinvoiman vahvistamiseksi. Vetovoima on edellytys muun muassa uusien asukkaiden saamiseksi alueelle, Virpi Lilja summaa.

Toimenpiteitä kolmelle vuodelle

Kumppanuusyhteistyötä koordinoivat jatkossa kaupungin elinkeinojohtaja Mervi Nikander, Korkeakoulukonsernin TK- ja innovaatiopalveluiden johtaja Satu Pesola, Ammattiopisto Lappian osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas ja Lapin ammattikorkeakoulun osaamispäällikkö Outi Hyry-Honka.

Yhteyshenkilöt ja valmistelevat tiimit ovat valmistelleet kumppanuussopimuksen liitteeksi toimenpidesuunnitelman, jossa kuvataan yhteistyön teemat ja toimenpiteet yksityiskohtaisesti. Toimenpidesuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.

Käytännön toimina tulevat käyttöön muun muassa tiedonvaihto ja asiantuntijayhteistyö, yhteiset kehittämishankkeet, koulutusyhteistyö, yhteistyö opiskelijarajapinnassa, olemassa olevien kehittämisympäristöjen hyödyntäminen ja tutkimukset ja selvitykset.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Palokangas Tuomo

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358503598406
Kehittämispalvelut
Tornio, Urheilukatu 6