Joulutervehdys – Kun teemme hyviä ja oikeita asioita, hyviä asioita tapahtuu

Uutinen

Kaikki liittyy kaikkeen. Lappian toiminnan ekosysteemi on laaja ja voimakkaasti muuttuva, kuten kaikilla toimijoilla. Monimutkaistuvan ja muuttuvan maailman ymmärtämisessä ja pyrkimyksissä tilanteen hallintaan korostuu ennakointi, viestintä ja vuorovaikutus, innovointi, yhteissuunnittelu ja tiimityö, oman työn johtaminen, muutoskyvykkyys, tieto ja tiedonhankinta sekä hyvinvointi. Tätä vuotta ovat otsikoineet sekä positiiviset että negatiiviset rakennemuutokset Meri-Lapissa sekä pula osaavasta työvoimasta useilla aloilla ympäri Lappia. Lappia on aktiivisesti mukana toteuttamassa ja kehittämässä toimintatapoja ja muotoilemassa koulutuksia, joilla vastataan osaamistarpeisiin. Hyviä onnistumisia on saatu muun muassa yhteishankintarekrykoulutuksista, joilla työvoimatarpeeseen on yhdessä yrityksen kanssa tehty tuloksekasta työtä.

Kun teemme hyviä ja oikeita asioita, hyviä asioita tapahtuu. Tavoitteemme on kehittyä kestävän arvon tuottamisessa asiakkaille, opiskelijoille, työelämälle ja henkilöstölle. Palautteet ja jatkuva parantaminen ovat Lappian toiminnan arkea. Arvonamme on asiakaslähtöisyys ja palautteilla pääsemme kehittämään toimintaa asiakkaiden näkökulmasta. Olemme kiitollisia asiakkaillemme, opiskelijoille, työelämätoimijoille ja muille sidosryhmille palautteistanne. Numeeristen palautteiden osalta olemme tältä vuodelta erittäin tyytyväisiä ja jokainen palaute on arvokas. Palautteissa opiskelijamme ovat tuoneet esille esimerkiksi toiveen yrittäjyyden lisäämisestä opinnoissa sekä kestävän kehityksen sisällöistä. Näihin olemmekin tänä vuonna panostaneet ja tulevaisuuden palautteissa – sekä erityisesti opiskelijoidemme osaamisessa – tämä toivottavasti näkyy. Uutena tuotteena Lappia-Koulutus Oy kehitti @kiertotalouskortti -koulutuksen. Opiskelijat ovat toivoneet myös vaikuttamismahdollisuuksia ja olemme yhdessä opiskelijakunnan kanssa uudistaneet opiskelijakuntamallia ja käynnistäneet opiskelijafoorumitoiminnan.

Opiskelu ja työn tekeminen Lappiassa ovat koronan myötä muuttuneet. Osa kehitetyistä tavoista opiskella ja opettaa ja tehdä työtä ovat muuttuneet varmasti pysyvästikin. Syksystä alkaen olemme olleet mahdollisimman normaalisti opinnoissa ja tähänkin kuuluu opiskelu myös etänä. Toivotaan, että koronatilanne mahdollistaa tämän jatkossakin. Tai vähintään Lappiassa hyvin toimineen hybridi -mallin toteuttamisen. Korona-aikana opiskelleet opiskelijat ovat oppineet aivan uusia taitoja muun muassa muutoskestävyydestä, oman työn johtamisesta ja digivälineistä, uskon, että nämä ovat varmasti valtteja tulevaisuudenkin työssä. Lappia on panostanut opiskelijoiden opintojen etenemisen tukeen ja meillä on lisätty opettajia ja ohjaajia, että kaikki voivat valmistua tavoitteiden mukaisesti. Tämä ja lappialaisten sitoutuminen asiakaslähtöiseen tekemiseen näkyvät tuloksissa ja siinä, että opiskelijoita valmistuu työelämään ja jatko-opintoihin hyvä tahtia. Näin joulun allakin todistusten kirjoittaminen on joka päivä rehtorin ohjelmassa.

Päättymässä olevaan vuoteen on mahtunut todella paljon tehtyjä ja kehitettyjä asioita, on lapinlehmät ja suomenlampaat sekä näille rakennettavat ympäristöt, on vaihtoehtoisten energialähteiden rekkakehitystä, on oppivelvollisuuden laajennuksen käynnistyminen, tietojärjestelmien kehitystyötä ja monta muuta pientä ja isoa asiaa – ja ennen kaikkea arjen työtä. Lappialle on tunnusomaista asiakaslähtöisyys, jatkuva parantaminen ja kehittäminen, muutoskyvykkyys sekä osaaminen. Nämä ovat avaintekijöitä sille, että menestymme työn muutoksen vauhdin kiihtyessä ja pystymme palvelemaan teitä.

Kirjoittaja