Johtamiskoulutukset Ammattiopisto Lappian vahva tuki työelämälle

Uutinen

— Lappialla on koko ajan toteutuksessa useampia eri johtamis- ja esimieskoulutuksia. Pandemian aikaan käynnistyi kolme Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoryhmää ja neljä Lähiesimiestyön ammattitutkintoryhmää, joiden toteutuksessa poikkeustilanteen jatkuminen kuukaudesta toiseen yllätti myös meidät koulutuksenjärjestäjät. Ryhmien opetus siirtyi lähes kokonaan verkko-opinnoiksi. Halusimme kompensoida lähiopetuksen ja kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen puutetta tarjoamalla enemmän ryhmäohjausta ja henkilökohtaista ohjausta, kertoo johtamiskoulutusten osaamisalavastaava ja omaohjaaja Maarit Pulkkinen.

Syyskuussa 2020 aloitti Tornion kaupungin esihenkilöiden ryhmä ja kuukautta myöhemmin toinen avoin ryhmä, jossa oli johtajia ja esihenkilöitä eri sektoreilta. Tavoitteena oli, että näiden ryhmien opetus toteutettaisiin pääsääntöisesti lähiopetuksena, mutta poikkeusolojen jatkuessa kohtaamiset siirtyivät verkkoon.

— Sekä opetuksen että opiskelijoiden haasteet kulminoituivat juurikin pandemian aiheuttamiin rajoituksiin sekä työyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen kohdistuviin paineisiin. Haastavista vuosista huolimatta tänä keväänä juhlistimme molempien ryhmien valmistumista, iloitsee Maarit Pulkkinen.

Johtajuuskin vaatii päivitystä

Tornion kaupungin johtamiskoulutusryhmään osallistuivat myös talous- ja hallintopäällikkö Henna Kumpula ja Tornion Vesi Oy:n toimitusjohtaja Juha Ylioinas. Kumpula on toiminut esimiestehtävissä kolme vuotta. Ylioinaalla on esimieskokemusta yli viisitoista vuotta, josta nykyisessä tehtävässä lähes kuusi vuotta.

Ylioinas toteaa, että Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii aloittelevillekin johtajille, mutta parhaiten saa koulutuksesta irti, jos on pitempi esimieskokemus taustalla. Koulutuksessa opittuja asioita voi peilata omaan aikaisempaan toimintaan. Oleellinen tekijä koulutuksen onnistumisessa on, että opiskelijalla on selkeä johtamisasema omassa työssään ja pystyy näin ollen oikeasti vaikuttamaan vastuualueensa toimintaan. Maailma ja toimintatavat muuttuvat, joten johtajuuskin vaatii päivitystä.

Toimistujohtaja Ylioinas työskentelee työpöytänsä ääressä.

Kumpulan mielestä opinnot toivat uutta näkökulmaa johtamiseen ja erityisesti auttoi havaitsemaan kehittämiskohteita omassa johtamisessa. Tarkastelun alle tulivat myös itsensä johtaminen ja oman työn organisointi.

Tornion talous-ja hallintopäällikkö Henna Kumpula työskentelee toiistossaan.

Tornion kaupungin oman ryhmän vahvuuksia olivat saman organisaation antama vertaistuki ja eri toimialojen kollegojen tutustuminen toisiinsa. Lisäarvoa toi myös se, että jotkut opetukset olivat toisen ryhmän kanssa yhdessä. Silloin huomasi, että johtajan haasteet eivät ole organisaatiokohtaisia, vaan kaikki johtajat kipuilevat samankaltaisten haasteiden edessä. Vuorovaikutus ja ryhmätehtävät antoivat todella paljon ja etenkin kurssilaisten kertomukset omista kokemuksista olivat oman oppimisen kannalta hyvin tärkeässä asemassa, lisäävät Kumpula ja Ylioinas.

Koulutus kehittää koko organisaation toimintaa

Kaikki koulutukseen osallistuneet laativat omat kehittämissuunnitelmat valitsemiinsa valinnaisiin opintoihin. Opinnoissa suoritettavat kehittämistehtävät palvelevat myös työnantajaa, koska ne tehdään suoraan opiskelijan omalle vastuualueelle.

— Kehittämistoimenpiteiden kautta loimme uusia toimintamalleja henkilöstökulujen seurantaan, josta aloitamme pilotin varhaiskasvatuksen esihenkilöiden kanssa. Henkilöstön osaamisen johtamisessa teemana oli ketterä organisaatio, jonka tavoitteena on organisaation ja yksilön oppimisen ja tiedonjakamisen menetelmien tuominen näkyväksi, kertoo Henna Kumpula omista kehittämistehtävistään.

— Talouden johtamisen näytössä laadin talouden kehittämissuunnitelman, jossa valmistelin varaston muuttamista palveluvarastoksi ja työ- ja materiaalilaskutuksen siirtämisen kaupungin järjestelmistä yhtiön omaan vesilaskutusjärjestelmään. Kokonaisuuden tavoitteena on nykyaikaistaa ja kehittää toimintaa kustannustehokkaaksi, selkeämmäksi ja nopeammaksi, tiivistää Juha Ylioinas kehitystehtävänsä keskeisen sisällön.

Vastuukouluttaja ja omaohjaaja Maarit Pulkkinen toteaa, että todistusten ja ruusujen jakamisen aikaan on hyvä muistella yhteistä opintopolkua. Johtamistyötä tekevien ja opintojen yhdistäminen voi toisinaan olla hyvinkin haastavaa.

— Me koulutusorganisaatiossa ymmärrämme myös johtajuuden haasteet ja pystymme huomioimaan opiskelijakohtaiset tilanteet joustavasti kannustaen. Vastuukouluttajana olen ylpeä, että opiskelijat ovat suoriutuneet opinnoistaan näinä poikkeuksellisina aikoina.

Kumpula ja Ylioinas toteavat, että koulutus saa miettimään omaa toimintaa ja tuo paljon uusia näkökulmia ja lisää varmuutta omaan toimintaan, mikä onkin tärkeää johtajuudessa. He suosittelevat yhteen ääneen koulutusta ja jatkavat ”Uusilla opeilla ja eväillä eteenpäin”.

Infoboksissa tietoja johtamiskoulutuksista ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

Author