Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yleinen

Kenelle?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu esimiehille ja johtajille, jotka tekevät vaativaa johtamisen asiantuntijatyötä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Koulutus sopii yritysten johtajille ja henkilöille, joilla on jo aiempaa kokemusta johtamisesta, organisaation toiminnan kehittämisestä sekä strategian viemisestä käytäntöön.

Tavoite

Tunnistat yrityksesi tai vastuualueesi strategian ja toimintaympäristön muutos- ja kehittämistarpeet. Opit arvioimaan ja kehittämään toimintaasi ja osaamistasi johtajana tai yrityksen omistajana. Kehityt palautteen vastaanottajana ja antajana sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistäjänä. Löydät uusia keinoja johtaa itseäsi, henkilöstöäsi, asiakkuuksia sekä tuotanto- ja palveluprosesseja. Saat toimintamalleja ja menetelmiä työyhteisön motivointiin ja kehittämiseen sekä strategian toteuttamiseen käytännön työssä.

Tutkinnon pakollinen osa on Johtajana toimiminen. Lisäksi syvennyt kahteen seuraavista: Strategiatyön johtaminen, Projektin johtaminen, Työyhteisön kehittämisen johtaminen. Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, Asiakkuuksien johtaminen, Talouden johtaminen tai Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen.

Toteutus

Koulutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, ryhmä- ja yksilöohjausta sekä työyhteisöösi sovellettavia oppimistehtäviä. Osaaminen näytetään tutkinnon osien näytöissä pääsääntöisesti omalla työpaikalla ja omassa työtehtävässä. Lähipäiviä on yhteensä 16 ja koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuksella.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Pulkkinen Maarit

Kouluttaja
puh.+358405725587
Osaamisalavastaava
Tornio, Urheilukatu 6