Hyvinvointiteknologian työpajoista ideoita ikääntyvien kotona asumiseen

Uutinen

Ammattiopisto Lappia on Kemin kaupungin ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä selvittämässä ja suunnittelemassa älykkäiden asumisratkaisujen älykotia Kemin alueelle. Kemiin Pruntsin alueelle suunniteltavan Living Lab Pruntsi -oppimisympäristön suunnittelun keskiössä on ikääntyville suunnattu hyvinvointiteknologia. Kehittämis- ja oppimisympäristö -hankkeen tavoitteena on luoda oppimisympäristö, jossa eri toimijat kohtaavat omien kiinnostuksen kohteiden, tarpeiden ja toimintojen pohjalta.

— Living Lab Pruntsi -hankkeen älykkään asumisen mallilla pyritään siihen, että saman katon alla on tarjolla palveluja niin kuntalaisille, yrityksille, palveluntuottajille, kolmannen sektorin toimijoille kuin oppilaitoksillekin. Hankkeessa on toteutettu työpajoja opiskelijoille, opettajille ja työelämätoimijoille. Työpajoista saimme konkreettisia ideoita hyödyntää hyvinvointiteknologiaa käytännössä, kertoo Lappian hankekoordinaattori Päivi Jauhola.

Hankkeen selvitystyönä on tehty benchmarkkausta älytiloja tarjoavissa oppilaitoksissa, messuilla, tapahtumissa ja selvitelty laajasti laitteiden ja sovellusten toimivuutta ikäihmisten asumisessa. Opintomatka on tehty myös Ruotsin Kalixiin ja tutustuttu siellä toimivaan älykotiympäristöön. Erilaiset digilaitteet ja -sovellukset tulevat tarvitsemaan tulevaisuuden rakentamiselta ja asumiselta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita hankkeessa selvitetään.

Eri alojen opiskelijoiden ja opetushenkilöstön osallistaminen ongelmaratkaisuihin

Living Lab Pruntsi -hankkeessa on kerätty ideoita sekä opiskelijoiden että opetushenkilöstön työpajoissa. Opiskelijoiden työpajaan osallistui sosiaali- ja terveys-, tieto- ja viestintätekniikan sekä turvallisuusalan opiskelijoita.

— Saimme opiskelijoilta hyviä ideoita muun muassa asiakaskäynteihin liitettävistä digilaitteiden käytön opastuksista, yritysyhteistyöstä laitteiden testikäytöstä, ja opastuksista eläkeläisyhdistyksien kokoontumisissa. Keskeistä ideoinneissa olivat apuvälineiden käytön opastus toiminnan kautta ja samalla rohkaisten hyödyntämään itselle sopivia laitteita ja ohjelmia, summaa Jauhola opiskelijatyöpajan antia.

Opiskelijoita haastettiin pohtimaan ja ideoimaan, miten he omassa roolissaan lähihoitajina tai IT-tukena voisivat lähestyä ikäihmisiä ja toimia apuna sekä kotona tai harrastustoiminnassa.

Opiskelijoiden työpajaideoita kohtaamisiin.

Työpajassa opiskelijat pohtivat, millaista ohjattua ryhmätoimintaa he voisivat järjestää ikäihmisille yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden ideat ikäihmisten ryhmätoiminnasta sisälsivät sekä perinteistä että digitaalista viriketoimintaa.

Lisätietoja

Päivi Jauhola
hankekoordinaattori
Living Lab Pruntsi -hanke
puh. +358 50 314 6436
paivi.jauhola(at)lappia.fi

Kirjoittaja